CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: FA-MA213
FA-MA213
Pharmacoeconomics
Course infoSchedule
Course codeFA-MA213
ECTS Credits7.5
Category / LevelM (Master)
Course typeCourse
Language of instructionDutch
Offered byFaculty of Science; School of Pharmacy, fac. Betawetenschappen;
Contact persondrs. J.W. Geenen
E-mailJ.W.Geenen@uu.nl
Lecturers
Contactperson for the course
drs. J.W. Geenen
Other courses by this lecturer
Teaching period
1.2  (08/10/2018 to 09/11/2018)
Teaching period in which the course begins
1.2
Time slot-: Not in use
Study mode
Full-time
Enrolment periodfrom 28/05/2018 up to and including 24/06/2018
Course application processOsiris
Enrolling through OSIRISYes
Enrolment open to students taking subsidiary coursesYes
Pre-enrolmentNo
Waiting listNo
Course placement processStudiepunt/Student desk
Aims
Na succesvol volgen van dit keuzevak kan de student:
 
 1. Kwaliteit en bruikbaarheid van economische evaluaties beoordelen
 2. Zelfstandig een farmacoeconomische analyse opzetten en uitvoeren
 
Subleerdoelen:
 1. De vergoedingsstructuur en financiering van het Nederlandse systeem beschrijven
 2. De rol en noodzaak van farmaco-economie in dit systeem beschrijven vanuit het perspectief van verschillende stakeholders
 3. De basisbegrippen binnen farmaco-economie uitleggen
 4. Typen economische analyses onderscheiden en benoemen
 5. Aangeven welke type kosten meegenomen moeten worden in een economische analyse en hoe deze kosten gemeten en gewaardeerd moeten worden
 6. Aangeven welke effectmetingen relevant zijn in een economische analyses
 7. Het verschil beschrijven tussen directe en indirecte utiliteitsmeting
 8. De incrementele kosteneffectiviteits of kostenutiliteitsratio berekenen
 9. Het principe van disconteren uitleggen
 10. Berekeningen uitvoeren om kosten en effecten te disconteren
 11. Het belang van sensitiviteitsanalyses uitleggen
 12. Een one-way en een probabilistische sensitiviteitsanalyse uitvoeren
 13. De belangrijkste types modellen onderscheiden
 14. Een markovmodel bouwen en analyseren, inclusief senstiviteitsanalyses, tijdsafhankelijke transitiekansen en het extrapoleren van survival data. 
 
Content
Het centrale thema van deze cursus is het zelfstandig uitvoeren van een farmaco-economische analyse. In het begin van de cursus krijgen studenten in groepen een opdracht en begeleider toebedeeld. De studenten gaan vervolgens aan de slag kunnen om stapsgewijs een farmaco-economische analyse op te zetten en uit te voeren.
De studenten worden stap voor stap meegenomen langs de onderdelen van een economische evaluatie, zoals beschreven in de leerdoelen. Terwijl ze door middel van hoorcolleges, werkcolleges en practica daar de inhoud van leren,  passen ze meteen de kennis toe in de projectopdracht.  De projectopdracht wordt gedocumenteerd als wetenschappelijk artikel. Dit is gedaan omdat:
 • Er door middel van internationale wetenschappelijke literatuur veel voorbeeld- en vergelijkingsmateriaal is.
 • De studenten op deze manier leren literatuur in dit veld beter te begrijpen.
 • De studenten leren om kort, bondig en nauwkeurig een onderzoek te verwoorden.
De projectopdracht wordt naast het artikel ook door middel van een mondelinge presentatie gedeeld. Uiteindelijk zal, aan de hand van de geproduceerde artikelen, door middel van een mondelinge toets de kennis en het begrip van individuele studenten worden getoetst.
 • Ook willen we gedurende het blok een breder beeld over het farmaco-economische veld geven. Om dit beeld te geven worden gastsprekers uitgenodigd uit verschillende disciplines binnen de gezondheidseconomie.
Competencies
-
Entry requirements
Required materials
-
Recommended materials
Software
Microsoft Office Professional Plus 2010 (beschikbaar in MyWorkPlace) R for Windows (beschikbaar in MyWorkPlace)
Instructional formats
Computer practical

Lecture/seminar

Tests
Final result
Test weight100
Minimum grade-

Assessment
De opgedane kennis en vaardigheden binnen het blok farmacoeconomie worden getoetst door een groepsopdracht (50%) en een mondelinge toets(50%).

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal