SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: FA-MA211
FA-MA211
Farmaceutisch Praktijkonderzoek ter verbetering van patiëntenzorg
Cursus informatieRooster
CursuscodeFA-MA211
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; School of Pharmacy, fac. Betawetenschappen;
Contactpersoondrs. D Philbert
E-mailD.Philbert@uu.nl
Docenten
Docent
dr. E.S. Koster
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
drs. D Philbert
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
drs. D Philbert
Overige cursussen docent
Blok
1.2  (08-10-2018 t/m 09-11-2018)
Aanvangsblok
1.2
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-05-2018 t/m 24-06-2018
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
In deze cursus wordt meer inzicht verkregen in hoe een kleinschalig kwalitatief farmaceutisch praktijkonderzoek kan worden opgezet, uitgevoerd, geanalyseerd en (populairwetenschappelijk) opgeschreven. Het (voorbereiden) van het onderzoek in deze cursus geeft ook meer inzicht in de impact van een chronische ziekte op patiënten en leidt tot adviezen voor het verbeteren van de zorg voor deze patiënten.
 


 
Inhoud
Deze keuzecursus richt zich op onderzoek ter verbetering van de geleverde zorg rondom een bepaalde aandoening. Iedere editie van de cursus komt een andere aandoening aan bod. In het verleden is bijvoorbeeld aandacht besteed aan reuma, de ziekte van Parkinson en verminderde nierfunctie. Voor het in kaart brengen van en aansluiten bij de behoeften, opvattingen en ervaringen van de patiënt, wordt de patiënt zelf uiteraard bij dit onderzoek betrokken. Daarnaast kan ook het perspectief van zorgverleners (de apotheker, maar ook andere zorgverleners die verantwoordelijk zijn voor de medicamenteuze behandeling van deze patiënten) worden meegenomen, om te achterhalen wat zij doen en waarom, en hoe zij denken over de begeleiding van de patiënten.
Groepjes van ca. 5 studenten gaan werken aan het opstellen van een onderzoeksvraag en onderzoeksmethode van een kwalitatief farmaceutisch praktijkonderzoek. Dit onderzoek gaat in op het patiëntenperspectief en/of zorgverlenerperspectief op de problematiek rond een bepaalde aandoening, en moet leiden tot adviezen om de patiënten beter te begeleiden vanuit de apotheek. Dit onderzoeksplan wordt gepresenteerd (pitch) aan de medestudenten en aan leden van de Institutional Review Board, die bepalen of het onderzoek op deze wijze uitvoerbaar is of dat er nog kleine wijzigingen nodig zijn. Studenten zullen vervolgens in twee- of drietallen data gaan verzamelen (bijv. door focusgroepen of interviews te houden). Tot slot zullen de verzamelde gegevens met kwalitatieve analysemethoden worden geanalyseerd en geïnterpreteerd en zal een populairwetenschappelijk artikel geschreven worden. Het beste artikel wordt ter publicatie ingestuurd naar het Pharmaceutisch Weekblad (zie ook publicaties uit vorige edities: zoek op www.pw.nl met woorden ‘keuzecursus UPPER’).
Tijdens het keuzevak worden een aantal hoor- en werkcolleges gegeven, waaronder ook meet-the-expert colleges waarin deskundigen de aandoening toelichten. Daarnaast zijn er een aantal werkgroepbijeenkomsten. Verder wordt informatie waar mogelijk aangeboden als zelfstudie in kennisclips en ander online beeldmateriaal.
 
Ingangseisen
Voorkennis
De cursus is bedoeld voor Farmaciestudenten. De student kan deelnemen aan de cursus “farmaceutisch praktijkonderzoek” als hij/zij de bachelor Farmacie (of Geneeskunde) heeft afgerond.
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Groepsonderwijs

Hoorcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
- Eindtoets (individueel) 50%
- Professionele houding (individueel) 10%
- Pitch-presentatie (groep) 15%
- Artikel (groep) 25%
De cursus wordt met een voldoende afgerond indien het eindcijfer een 5,50 of hoger is, waarbij de individuele eindtoets voldoende (≥ 5,50) moet zijn.

SluitenHelpPrint
Switch to English