SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: FA-MA203
FA-MA203
Onderzoeksproject
Cursus informatieRooster
CursuscodeFA-MA203
Studiepunten (ECTS)30
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeOnderzoeksproject
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; School of Pharmacy, fac. Betawetenschappen;
Contactpersoondr. H. Talsma
Telefoon+31 30 2536969
E-mailH.Talsma@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
prof. dr. A. de Boer
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. A.C.G. Egberts
Overige cursussen docent
Docent
dr. E.M.W. van de Garde
Overige cursussen docent
Docent
dr. R.J. Kok
Overige cursussen docent
Docent
dr. A.K. Mantel-Teeuwisse
Overige cursussen docent
Blok
1  (03-09-2018 t/m 09-11-2018)
Aanvangsblok
1/  2/  3/  4
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-05-2018 t/m 24-06-2018
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Na het onderzoeksproject ben je in staat zelfstandig:
• een literatuuronderzoek te verrichten
• een vraagstelling te formuleren
• een onderzoek op te zetten en uit te voeren
• het eigen werk kritisch te bekijken en daarop te reflecteren
• zowel mondeling als schriftelijk (in het Engels) te rapporteren.
Inhoud
In het tweede jaar van de master moet je een onderzoeksproject uitvoeren. Daarbij heb je de vrijheid zelf een onderwerp voor het onderzoeksproject te kiezen en uit te voeren, voor zover de beschikbare voorzieningen (begeleiding, apparatuur) dit mogelijk maken. Er moet daarbij wel een duidelijke relatie met de farmacie zijn. Dat willen zeggen dat tenminste de in het onderzoek gebruikte methoden toepasbaar zijn in de farmacie. Dit onderzoek kan plaatsvinden binnen het departement, maar mag ook daarbuiten plaatsvinden. Het opdoen van onderzoekservaring in het buitenland wordt gestimuleerd, maar is geen vereiste.
Tijdens het onderzoeksproject word je geacht de hele empirische cyclus te doorlopen van initiële vraag naar literatuuronderzoek, hypothese, plannen van onderzoeksopzet, uitvoering van onderzoek (dataverzameling), analyse van gegevens, interpretatie en discussie van resultaten in relatie tot de onderzoeksvraag en hypothese en formuleren van conclusie en aanbevelingen voor verder onderzoek. Een literatuurstudie is dus niet geschikt als onderzoeksproject.
Er zijn twee vaste bijeenkomsten gepland, presentatie onderzoeksvoorstel en een mondelinge presentatie van je onderzoeksresultaten. Het verslag moet in het Engels geschreven worden en  de eindpresentatie in het Engels gegeven.. Je krijgt via blackboard afstandsbegeleiding bij het uitvoeren van je project en peer feedback van medestudenten.
 
Ingangseisen
Je moet minimaal 45 punten van het master programma hebben behaald
Voorkennis
Er zijn geen specifieke ingangseisen ten aanzien van cursussen die moeten zijn gevolgd of gehaald. Wel moet je 45 EC binnen de master Farmacie hebben behaald en moet de aanvraag voor het onderzoeksproject zijn goedgekeurd door de examencommissie. Daarnaast moet je soms voldoen aan de specifieke eisen van het onderzoeksproject dat je gaat doen. Je begeleider bepaalt welke dat zijn, of je daarin voldoet of dat je je nog extra moet voorbereiden.
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English