SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: FA-MA107
FA-MA107
Polyfarmacie
Cursus informatieRooster
CursuscodeFA-MA107
Studiepunten (ECTS)15
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; School of Pharmacy, fac. Betawetenschappen;
ContactpersoonJ.A.E. Kok-van Esterik
Telefoon06 53628404
E-mailJ.A.E.Kok@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
J.A.E. Kok-van Esterik
Overige cursussen docent
Blok
2  (12-11-2018 t/m 01-02-2019)
Aanvangsblok
2/  4
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 17-09-2018 t/m 30-09-2018
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Na afronding van de cursus ben je in staat:
1.            een farmacotherapeutisch behandelplan in een medicatiebeoordelingscyclus op te stellen  voor een individuele patiënt aan de hand van de STRIP methode, bestaande uit de volgende activiteiten:
-              een volledige farmacotherapeutische anamnese afnemen
-              de huidige farmacotherapie van de patiënt te analyseren
-              de huidige farmacotherapie te beoordelen d.m.v. een kritische analyse van bestaande evidence
-              aan de hand van de klinische situatie, evidence en huidige richtlijnen voorstellen te doen voor optimalisatie van de farmacotherapie.
2.            dit behandelplan, in samenwerking met de coschapbegeleider, te bespreken met de arts ;
3.            dit behandelplan, in samenwerking de coschapbegeleider, te bespreken met de patiënt2;
4.            volledige medicatiebewaking en afhandeling uit te voeren op aangeboden recepten; dit houdt in:
-              vaststellen van indicaties
-              signaleren van benodigde laboratoriumwaarden
-              de huidige medicatie beoordelen aan de hand van de historie van de patiënt
-              medicatie bewakingssignalen (doseringen, (pseudo) dubbelmedicatie, contra-indicaties, interacties) adequaat afhandelen
-              voorstellen overleggen met de arts over aanpassing van de farmacotherapie naar aanleiding van de medicatiebewaking;
5.            tijdens de receptverwerking het volledige inkoop-, distributie- en afleverproces van genees- en hulpmiddelen bij aangeboden recepten correct uit te voeren; dit houdt in:
-              beschrijven van de ‘recept routing’ in de apotheek
-              beschrijven van de bestelprocessen en het voorraadbeheer;
6.            in het kader van de eigen professionaliteit op dilemma’s rondom het wel of niet afleveren van een geneesmiddel te reflecteren; 
7.            te voorspellen wat de consequenties zijn van modificatie van een toedieningsroute en/of –vorm van een bestaand preparaat;
8.            de rationaliteit en uitvoerbaarheid van een farmaceutisch alternatief, eigen bereiding of VTGM geneesmiddel te beoordelen;
9.            de geneesmiddelen op het aangeboden recept op een professionele en adequate manier ter hand te stellen aan de patiënt (EU, TU);
10.          een (zelf)zorgvraag van een patiënt adequaat af te handelen;
11.          de medicatieoverdracht van tweede- naar eerste-lijn en vice versa te beschrijven;
12.          medische farmaceutische beslisregels (MFB’s) op de juiste manier toe te passen in de  praktijk;
13.          de therapie rondom de aandoening COPD en IBD te beschrijven;
14.          gezamenlijk met de coschapbegeleider een (onderdeel van een) FTO voor te bereiden en actief te participeren tijdens het overleg2;
15.          de opzet en het belang te beschrijven van praktijkonderzoek;
16.          een kritische beschouwing te geven over kwaliteitsaspecten in de openbare apotheek;
17.          effectief communiceren met een patiënt op het gebied van therapietrouw;
18.          adequaat om te gaan met de emoties van een patiënt (over ziekte of medicatie);
19.          een vraag van een individuele patiënt in een e-mail in correct en duidelijk Nederlands te beantwoorden;
20.          in een algemene brief een patiëntengroep te informeren over geneesmiddelen en  achtergronden van aandoeningen, informatiebijeenkomsten of overheidsmaatregelen.
 
Inhoud
In de cursus Polyfarmacie staat de individuele patiënt met een combinatie van aandoeningen en daarbij horende farmacotherapie centraal. Belangrijke aspecten hierbij zijn het analyseren, beoordelen en optimaliseren van de huidige farmacotherapie van de betreffende patiënt. Ook het schriftelijk en mondeling communiceren over deze aspecten is onderdeel van de cursus. In de cursus Polyfarmacie komen de aandoeningen die eerder in de bachelor en het eerste jaar van de master farmacie aan de orde zijn geweest aan bod. Na afronding van de cursus kan de student academische kennis van geneesmiddelen en geneesmiddelgerelateerde problemen vertalen in (praktische) adviezen voor de patiënt en de arts.
In deze cursus maakt de student voor het eerst kennis met de beroepspraktijk door middel van een coschap in de openbare apotheek. Door cursorisch onderwijs te integreren met een coschap in de praktijk (werkplaatsleren), wordt de opgedane kennis direct toegepast in de praktijk.
Aan de cursus FA-MA107 kan alleen worden deelgenomen na het gevolgd hebben van de cursus FA-MA104.
 
Ingangseisen
Voorkennis
gevolgd hebben van FA-MA104 Farmacie in praktijk.
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Communicatieonderwijs

Groepsonderwijs

Hoorcollege

Stage

Werkcollege

Zelfstudie

Toetsen
eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
- eindgesprek klinisch redeneren (50%)
- schriftelijke eindtoets (50%)
- POP
- Mondelinge communicatie
- Schriftelijke communicatie (formatief)

SluitenHelpPrint
Switch to English