SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: FA-MA106
FA-MA106
Geneesmiddelontwerp
Cursus informatieRooster
CursuscodeFA-MA106
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; School of Pharmacy, fac. Betawetenschappen;
Contactpersoondr. R.J. Kok
Telefoon06-20275995
E-mailR.J.Kok@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. R.J. Kok
Overige cursussen docent
Docent
T. Lashkari, MSc
Overige cursussen docent
Blok
1.1  (03-09-2018 t/m 05-10-2018)
Aanvangsblok
1.1/  2.1/  4.1
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-05-2018 t/m 24-06-2018
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingJa
WachtlijstJa
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Na afronding van de cursus is de student in staat:
- het ontwerp, de samenstelling en de productiemethode van geneesmiddelen te evalueren en te beoordelen;
- te beoordelen of een geneesmiddel aan alle criteria voldoet om het farmacotherapeutisch gewenste effect te kunnen bewerkstelligen;
Inhoud
Niet alle geneesmiddelen zijn in de gewenste toedieningsvorm verkrijgbaar, en soms is er voor een werkzame stof nog helemaal geen geschikte toedieningsvorm beschikbaar. De apotheker dient in staat te zijn om op grond van een aantal basisoverwegingen te komen tot een rationeel geneesmiddelontwerp. Hierbij is het van belang dat, uitgaande van een therapeutische behoefte, een werkzame stof farmaceutisch en biologisch beschikbaar gemaakt wordt; het geneesmiddel moet geproduceerd kunnen worden met beschikbare apparatuur en technieken. Daarnaast zal aan het bereide geneesmiddel een onderbouwde houdbaarheid moeten worden toegekend. Ook hoort een apotheker in staat te zijn vast te stellen of het bereide geneesmiddel voldoet aan vooraf gestelde specificaties (kwaliteitseisen). De cursus FA-MA106 Geneesmiddelontwerp beoogt de student toe te rusten voor deze taak. In deze cursus wordt verondersteld dat de student bekend is met de benodigde basiskennis uit de bachelorfase op de gebieden van fysiologie, biofarmacie en fysische-chemie.
Ingangseisen
Voorkennis
Bachelor farmacie
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Hoorcollege

Practicum

Werkcollege

Toetsen
eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
Voorkennistoets (formatief)
Dossier (inspanningsverplichting)
Mondeling examen (summatief, 100%)

SluitenHelpPrint
Switch to English