SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: FA-MA104
FA-MA104
Farmacie in praktijk
Cursus informatieRooster
CursuscodeFA-MA104
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; School of Pharmacy, fac. Betawetenschappen;
ContactpersoonM.A.E. Kramer
E-mailm.a.e.kramer@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
M.A.E. Kramer
Overige cursussen docent
Docent
L. Minjon, MSc
Overige cursussen docent
Blok
1.2  (08-10-2018 t/m 09-11-2018)
Aanvangsblok
1.2/  2.2/  3.2/  4.2
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-05-2018 t/m 24-06-2018
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstJa
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Na afronding van de cursus is de student in staat om:
1. een aangeboden recept volledig te verwerken en de hierbij behorende medicatiebewaking en – begeleiding adequaat uit te voeren;
2. op basis van de klinische situatie, vigerende richtlijnen en actuele evidence medicijnen af te leveren;
3. een volledig eerste en tweede uitgiftegesprek op patiëntgerichte wijze te voeren.

In de cursus doet de student ervaring op met:
4. het voeren van een zelfzorggesprek op patiëntgerichte wijze;
5. het beantwoorden van een vraag van een individuele patiënt in een e-mail;
6. het informeren van een patiëntengroep in een algemene brief over geneesmiddelen en achtergronden van aandoeningen, informatiebijeenkomsten of overheidsmaatregelen;
7. het identificeren van farmaceutisch alternatieve producten waarmee de kwaliteit van het product en de farmacotherapie worden gegarandeerd;
8. het mee laten wegen van ethische overwegingen en morele dilemma’s bij het wel of niet afleveren van geneesmiddelen;
9. het afnemen van een volledige farmaceutische anamnese;
10. het geven van voorlichting over voor de therapie relevante hulpmiddelen, waaronder een inhalatie-instructie;
11. het functioneren in een (apotheek)team en met anderen samenwerken op basis van vertrouwen en respect;
12. de beginselen van leidinggeven en de student verkrijgt inzicht in zijn eigen stijl van leidinggeven;
13. het leidinggeven aan de uitvoering van werkzaamheden binnen de apotheek in een ‘gamesetting’;
14. de structuur, werking en financiering van de gezondheidszorg en meer in het bijzonder van de voor de farmacie relevante organisaties;
15. het volgen van de ontwikkelingen in de maatschappij, en meer in het bijzonder van de zorgsector, die van invloed zijn op de beroepsuitoefening van apotheker en de farmaceutische sector en het geven van een reactie hierop;
16. de wet- en regelgeving waar de apotheker bij de uitvoering van het beroep mee te maken heeft.  
 
Inhoud
De integratie van taakgebieden en competenties staat in de cursus FA- MA104 Farmacie in praktijk centraal. De cursus is bedoeld om de student voor te bereiden op de rol van (mede)behandelaar. Het slaat een brug tussen de kennis en inzichten verworven aan de universiteit en de stages die de student gaat lopen. In deze cursus zijn de praktijksituaties in ‘gamesetting’, wat inhoudt dat er in een (onderwijs)omgeving geoefend kan worden.
De cursus levert een belangrijke bijdrage aan het verkrijgen van inzicht in de complexiteit van de taakgebieden en het werkveld van een apotheker. Daarnaast biedt de cursus een voorbereiding op de cursus Polyfarmacie, waarin de student met praktijksituaties in de apotheek in aanraking komt.
 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Betawetenschappen
Voorkennis
Het gevolgd hebben van FA-MA101 Chronische aandoeningen, FA-MA102 Farmacotherapie op maat en FA-MA103 Individuele productzorg of FA-MA106 geneesmiddelontwerp .
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Communicatieonderwijs

Computerpracticum

Game

Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
- Individuele recepttoets
- Mondelinge communicatie

SluitenHelpPrint
Switch to English