SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: FA-MA103
FA-MA103
Individuele productzorg
Cursus informatieRooster
CursuscodeFA-MA103
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; School of Pharmacy, fac. Betawetenschappen;
Contactpersoondrs. F.M.M.M. Leboux-Mullenders
Telefoon+31 30 2536319
E-mailF.M.M.M.Leboux@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
drs. F.M.M.M. Leboux-Mullenders
Overige cursussen docent
Blok
2.2  (17-12-2018 t/m 01-02-2019)
Aanvangsblok
2.2/  3.2
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 17-09-2018 t/m 30-09-2018
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstJa
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Na afronding van de cursus is de student in staat:
  1. te beoordelen wat de consequenties zijn van een gegeven geneesmiddelontwerp t.a.v. de therapeutische toepassing met betrekking tot beschikbaarheid, farmaceutische kinetiek, de bewaarcondities etc.;
  2. te beoordelen wat de consequenties zijn van het modificeren van een bestaand geneesmiddelproduct of het (tijdelijk) afwijken van een bewaarconditie;
  3. te beoordelen wat de (on)mogelijkheden en gevolgen zijn om een bestaand geneesmiddelproduct op een afwijkende wijze toe te dienen;
  4. farmaceutisch alternatieve producten te benoemen waarmee de kwaliteit van het product en de farmacotherapie worden gegarandeerd;
  5. geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof, in dezelfde concentratie (sterkte) en dezelfde farmaceutische vorm te vergelijken en een uitspraak te doen over de bio-equivalentie;
  6. een farmaceutisch alternatief voor individuele productzorg te ontwikkelen uitgaande van een handelspreparaat of gestandaardiseerd voorschrift;
  7. een protocol of werkinstructie op te stellen en uit te voeren voor de bereiding van individuele geneesmiddelen uitgaande van een gestandaardiseerd voorschrift of door VTGM-handelingen;
  8. de rationaliteit en uitvoerbaarheid van het verzoek tot bereiding te beoordelen.
Inhoud
Een geneesmiddel kan alleen effectief zijn wanneer de juiste werkzame stof op het juiste moment op de juiste wijze wordt toegediend. Deze optimale toediening betreft zowel de toedieningroute als de toedieningsvorm. Alleen wanneer de stof in de juiste concentratie en met de juiste snelheid en de vereiste tijdsduur op de plaats van werkzaamheid aanwezig is kan er sprake zijn van optimale farmaceutische patiëntenzorg. In beginsel wordt dit in de klinische praktijk gerealiseerd met geregistreerde farmaceutische producten die een klinische en farmaceutische ontwikkeling hebben doorlopen. Kennis van deze farmaceutische producten is een randvoorwaarde om tot optimale farmaceutische patiëntenzorg te komen.
 
Tijdens deze cursus worden geneesmiddelen behandeld zoals ze door de farmaceutische industrie worden geleverd; waarom zijn ze zo samengesteld en wat zijn de consequenties van deze presentatievorm op de wijze van toedienen, de farmaceutische en/of biologische beschikbaarheid van het farmacon, de farmacokinetiek (en daarmee de werkzaamheid) en de wijze van bewaring?
 
Vanuit kennis van het farmaceutische product wordt de student zich bewust gemaakt van de (on)mogelijkheden die bestaan om een toediening te veranderen. Is het mogelijk om hetzelfde effect te bewerkstelligen door eenzelfde stof in een andere toedieningsvorm en/of andere toedieningroute te presenteren? Is het mogelijk om het geneesmiddelproduct te modificeren of op een alternatieve wijze toe te dienen? De student moet kunnen bepalen - voordat tot aanpassing van een handelspreparaat of bereiding van een preparaat voor een individuele patiënt wordt overgegaan - of een farmacotherapeutisch rationeel, werkzaam en veilig geneesmiddel ontworpen kan worden dat resulteert in het gewenste farmacotherapeutische effect.
 
Op basis van deze kennis leert de student een farmaceutisch alternatief te ontwerpen door het modificeren van een handelspreparaat, door het zogenaamde 'voor toediening gereed maken' van een handelspreparaat (VTGM), of door aangepast gebruik van een handelspreparaat.
 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Betawetenschappen
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Groepsonderwijs

Hoorcollege

Practicum

Toetsen
eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
Schriftelijk tentamen, cijfer minimaal 5,5, weging 90%; Praktische toets, minimaal 5,5, weging 10%

SluitenHelpPrint
Switch to English