SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: FA-MA102
FA-MA102
Farmacotherapie op maat
Cursus informatieRooster
CursuscodeFA-MA102
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; School of Pharmacy, fac. Betawetenschappen;
ContactpersoonJ.A.E. Kok-van Esterik
Telefoon06 53628404
E-mailJ.A.E.Kok@uu.nl
Docenten
Docent
drs. A. Heersche
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
J.A.E. Kok-van Esterik
Overige cursussen docent
Blok
1.2  (08-10-2018 t/m 09-11-2018)
Aanvangsblok
1.2/  3.2
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-05-2018 t/m 24-06-2018
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Na afronding van de cursus is de student in staat:
1. aan te geven welke hersenstructuren en neurotransmittersystemen betrokken zijn bij de regulatie van stemming en gedrag;
2. recente biomedische verklaringsmodellen, het klinisch beeld en het beloop  van een aantal psychiatrische aandoeningen te beschrijven, waaronder bipolaire stoornis, angststoornissen en therapieresistente depressie;
3. de farmacologische aangrijpingspunten  van de meest gangbare farmaca bij de hierboven genoemde aandoeningen te beschrijven, en, indien mogelijk, te verklaren wat de relatie is met het therapeutisch effect van deze farmaca;
4. de belangrijkste en/of meest voorkomende bijwerkingen van de meest gangbare geneesmiddelen te benoemen en, indien mogelijk, te verklaren;
5. de aangetoonde effectiviteit van de verschillende behandelmethoden te beschrijven;  
6. het gangbare medicamenteuze beleid van de hierboven genoemde aandoeningen te beschrijven en kritisch te beoordelen;
7. een weloverwogen voorstel uit te brengen voor de keuze van een specifiek product op basis van biofarmaceutische en farmacokinetische kenmerken;
8. de kennis over kenmerken van patiënt, farmacon, product en aangetoonde effectiviteit toe te passen in medicatiebeleid en behandeling van een individuele patiënt;  
9. de meest gangbare klinische meetmethoden voor de diagnose en effectiviteit van de behandeling, met betrekking tot de genoemde aandoeningen, te interpreteren;
10. de belangrijkste farmacokinetische en farmacodynamische interactiemechanismen te beschrijven;
11. belangrijke (ernstige en/of veelvoorkomende) interacties en contra-indicaties bij deze geneesmiddelen te beoordelen tegen de klinische achtergrond van de individuele patiënt (o.a. risicofactoren en bepalen klinische relevantie) en adequaat af te handelen;
12. de best passende farmacotherapie rondom zwangerschap en borstvoeding voor een individuele patiënt te evalueren;
13. een patiënt adviseren bij het starten, switchen, toevoegen of afbouwen van psychofarmaca;
14. biomarkers te classificeren op basis van het beoogde doel van het meten van de marker (o.a. vaststellen van risico, diagnose, prognose, behandelrespons);
15. dosisadviezen kunnen geven op basis van farmacogenetica en TDM bij psychofarmaca;
16. advies te geven over therapietrouw als de patiënt daar om vraagt;
17. in een gecontroleerde omgeving adequaat om te gaan met de emoties van een patiënt (over ziekte of medicatie);
18. in een gecontroleerde omgeving een slecht nieuws gesprek op professionele wijze te voeren;
19. een vraag van een individuele patiënt in een e-mail in correct en duidelijk Nederlands te beantwoorden;
20. in een algemene brief een patiëntengroep te informeren over geneesmiddelen en achtergronden van aandoeningen, informatiebijeenkomsten of overheidsmaatregelen.
 
Inhoud
In de cursus Farmacotherapie op maat staat de individuele farmacotherapeutische behandeling van de psychiatrische patiënt centraal. Belangrijke aspecten hierbij zijn farmacologische, fysisch-chemische en farmacotherapeutische eigenschappen van geneesmiddelen, de aangetoonde effectiviteit van geneesmiddelen en individuele patiëntkenmerken zoals farmacogenetisch profiel, co-medicatie en co-morbiditeiten. Deze aspecten komen in de cursus Farmacotherapie op maat aan de orde en worden toegespitst op de aandoeningen (therapieresistente) depressie, angst en bipolaire stoornis. Het doel van de cursus is dat de student inzicht krijgt in een zo optimaal mogelijke behandeling van de patiënt met bovenstaande aandoeningen, rekening houdend met individuele patiëntkenmerken.
 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Betawetenschappen
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Communicatieonderwijs

Groepsonderwijs

Hoorcollege

Werkcollege

Zelfstudie

Toetsen
eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English