SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: FA-MA101
FA-MA101
chronische aandoeningen
Cursus informatieRooster
CursuscodeFA-MA101
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; School of Pharmacy, fac. Betawetenschappen;
Contactpersoondr. B.M. Verdel
Telefoon+31 6 13092366
E-mailB.M.Verdel@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. B.M. Verdel
Overige cursussen docent
Blok
1.1  (03-09-2018 t/m 05-10-2018)
Aanvangsblok
1.1/  3.1
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-05-2018 t/m 24-06-2018
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Na afronding van de cursus is de student in staat:
 1. de pathofysiologische achtergrond van een aantal chronische aandoeningen te beschrijven;
 2. de farmacologische aangrijpingspunten van geneesmiddelen bij een aantal chronische aandoeningen te beschrijven en, indien mogelijk, te verklaren wat de relatie is met het therapeutisch effect van deze geneesmiddelen;
 3. de belangrijkste en/of meest voorkomende bijwerkingen van geneesmiddelen te benoemen en, indien mogelijk, te verklaren;
 4. het gangbare medicamenteuze beleid van een aantal chronische aandoeningen te beschrijven en kritisch te beoordelen;
 5. de aangetoonde effectiviteit van de verschillende behandelmethoden kwantitatief te beschrijven;
 6. de relevante klinisch-chemische parameters en resultaten van klinische meetmethoden voor de diagnose en effectiviteit van de behandeling met betrekking tot de genoemde aandoeningen, te interpreteren;
 7. de farmacokinetische en farmacodynamische interactiemechanismen te beschrijven;
 8. belangrijke (ernstige en/of veelvoorkomende) interacties en contra-indicaties bij chronische aandoeningen te interpreteren (o.a. risicofactoren en bepalen klinische relevantie) en adequaat af te handelen;
 9. het belang van eigenschappen van het farmacon en de verschillende toedieningsvormen en -routes te begrijpen in relatie tot farmacotherapeutische effectiviteit en bijwerkingen bij bovengenoemde aandoeningen;
 10. een eerste- en tweede-uitgiftegesprek met een patiënt te voeren;
 11. een enkelvoudige zorgvraag rondom het geneesmiddelgebruik van een patiënt te analyseren.
Inhoud
Het centrale thema van cursus FA-MA101 is een patiënt met een chronische ziekte. In deze cursus worden de volgende ziektebeelden en de bijbehorende geneesmiddelen behandeld: COPD, hartfalen, hartritmestoornissen, diabetes mellitus type I en II, migraine, dementie en ziekte van Parkinson. Ook wordt aandacht besteed aan oncologie/borstkanker.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Betawetenschappen
Voorkennis
bachelor Farmacie; relevante bacheloropleiding op biomedisch gebied gevolgd door premastertraject master Farmacie
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Communicatieonderwijs

Groepsonderwijs

Hoorcollege

Training

Werkcollege

Toetsen
eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
schriftelijke eindtoets (100%, cijfer ≥ 5,5 ),
diagnostische toets mondelinge communicatie

SluitenHelpPrint
Switch to English