SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: FA-BA380
FA-BA380
Bachelorwerkstuk
Cursus informatieRooster
CursuscodeFA-BA380
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeStage/Afstudeeronderzoek
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; School of Pharmacy, fac. Betawetenschappen;
Contactpersoondr. R.A. van Gestel
E-mailR.A.vanGestel@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. R.A. van Gestel
Overige cursussen docent
Blok
1  (03-09-2018 t/m 09-11-2018)
Aanvangsblok
1/  2/  3/  4
TimeslotABCD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-05-2018 t/m 24-06-2018
Aanmeldingsprocedurestudentenbalie
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 20-08-2018 t/m 21-08-2018
WachtlijstJa
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Een individu dat informatievaardig is, is in staat om een behoefte aan informatie in kaart te brengen, relevante onderzoeksvraagstellingen te formuleren, correcte informatie te zoeken of data te genereren, de gevonden informatie of data kritisch te beoordelen en de informatie te bewerken tot een (schriftelijk) product. Een individu dat informatievaardig is, kan dit proces ook reguleren, m.a.w. bijstellen op elk niveau indien dit nodig mocht zijn.
Inhoud
In de eerste jaren van de bachelor heeft de student kennis en vaardigheden opgedaan met betrekking tot de empirische onderzoekcyclus en de wetenschappelijk stijl van schrijven. Het bachelor eindwerkstuk vormt de afsluiting met betrekking tot de informatievaardigheid en kan dus worden gezien als een ‘proeve van bekwaamheid’ als het gaat om het informatievaardig zijn. Informatievaardigheid is een belangrijke vaardigheid als het gaat om zelfregulerend leren en vormt de basis voor de academische ontwikkeling van de student binnen de bacheloropleiding Farmacie.
Nadat de student een onderwerp (incl. begeleider en examinator) heeft gekozen en goedkeuring van de examencommissie heeft ontvangen m.b.t. het onderwerp, kan de student met de cursus aanvangen. Middels gestructureerde onderwijsactiviteiten wordt de student ondersteuning geboden om binnen de gestelde tijdspanne van 200 uur (d.i. 10 weken, halftijds) het bachelor eindwerkstuk af te ronden. De gestructureerde onderwijsactiviteiten bestaan uit o.a. werkcolleges en peerfeedback. De begeleidende docent binnen de cursus is voornamelijk betrokken bij de procesbegeleiding van het bachelor-eindwerkstuk. Daarnaast heeft de student een inhoudelijk begeleider.
Binnen de cursus wordt aandacht geschonken aan het formuleren van vraagstellingen, de structuur van het bachelorwerkstuk en het integreren van literatuur. In week 3-6 komt er iedere week een onderdeel van het BWS aan bod (introductie, resultaten (in twee delen), discussie). Iedere week is er een onderwijsgroep waar binnen het groepje peer feedback wordt gegeven op het betreffende onderdeel. Vervolgens worden de afzonderlijke onderdelen samengevoegd en wordt er aandacht besteed aan samenhang en logische overgangen. In de tweede helft van de cursus levert de student de eerste versie van het BWS in bij de inhoudelijk begeleider voor feedback. Aan de hand van de ontvangen feedback wordt het BWS aangepast en aan de lay-out gewerkt. Daarnaast bereidt de student een eindpresentatie over het BWS voor.
 
 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Betawetenschappen
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Software
Geen software nodig
Werkvormen
Hoorcollege

individuele opdracht

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English