SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: FA-BA311
FA-BA311
Ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen
Cursus informatieRooster
CursuscodeFA-BA311
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; School of Pharmacy, fac. Betawetenschappen;
Contactpersoondr. ir. I. Meijerman
E-mailI.Meijerman@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. ir. I. Meijerman
Overige cursussen docent
Blok
2  (12-11-2018 t/m 01-02-2019)
Aanvangsblok
2
TimeslotBC: BC
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingIndien Engelstalige studenten deelnemen aan de cursus zal de cursus in het Engels gegeven worden
Cursusinschrijving geopendvanaf 17-09-2018 t/m 30-09-2018
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstJa
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Cursusdoelen
  1. De student kan de drie eerste fasen binnen het ontwikkeltraject van een nieuw geneesmiddel onderscheiden (drug discovery, in vitro en in vivo development), de belangrijkste inhoudelijke elementen van de verschillende fasen omschrijven en hun functie in het ontwikkelingstraject uitleggen.
  2. De student kan met de opgedane kennis een study design ontwerpen voor het preklinisch onderzoek van een nieuw te ontwikkelen geneesmiddel.
  3. De student kan met de opgedane kennis  over het preklinisch geneesmiddelonderzoek het onderzoekstraject van een reeds bestaand (van de markt gehaald) geneesmiddel kritisch evalueren en voorstellen doen voor aanvullend preklinisch onderzoek om het geneesmiddel weer op de markt te brengen.
  4. De student kan data verkregen uit preklinisch onderzoek interpreteren in het licht van de startvoorwaarden in klinisch onderzoek.
  5. De student kan systematisch literatuuronderzoek doen op het gebied van drug discovery en preklinisch geneesmiddelonderzoek: literatuur (informatie) zoeken, selecteren, beoordelen op relevantie en analyseren.
  6. De student is in staat de ethische aspecten van preklinisch onderzoek te benoemen en op hun waarde te beoordelen.
De cursus Ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen wordt aanbevolen voor de master Drug Innovation.
Inhoud
“De vrijwilligers vielen om als dominostenen”
“Mijn vriend ziet er uit als ‘The Elephant Man’
Maart 2006: “Twee proefpersonen in Groot-Brittanië in levensgevaar en vier anderen zeer ernstig ziek na toediening van een experimenteel geneesmiddel”.
Uit dit incident blijkt duidelijk het belang van het preklinische traject van de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, voordat geneesmiddelen in mensen getest kunnen worden en uiteindelijk op de markt gebracht worden.
In dit blok vormt een groep studenten een farmaceutisch bedrijf dat een nieuw geneesmiddel op de markt wil brengen. Hiervoor moet eerst een middel ontdekt en ontwikkeld worden: de discovery-fase. Daarna moet onderzocht worden of het geneesmiddel wel werkt en of het middel veilig genoeg is om aan mensen toe te dienen: de development-fase. Bij beide fasen is farmaceutische, biomedische en chemische kennis noodzakelijk en in deze cursus werk je dan ook samen met studenten van verschillende studierichtingen (bijvoorbeeld Farmacie, BMW, Biologie, Scheikunde en NW&I) om een nieuw en innovatief geneesmiddel te ontwikkelen.
Door middel van opdrachten, practica, werkcolleges en hoorcolleges leer je het belang van de verschillende fasen van het preklinisch geneesmiddelen onderzoek en kun je deze kennis toepassen bij het ontwikkelen van je eigen geneesmiddel.
Uiteindelijk ga je zelfstandig een projectvoorstel schrijven voor een onderzoek om een geneesmiddel dat van de markt is gehaald weer op de markt te krijgen. Hieraan is een prijs gekoppeld; de selectie van de winnaar wordt mede bepaald door de medestudenten.
 
Vereiste voorkennis
Zelfstandig onderzoeksliteratuur kunnen zoeken en analyseren. Basale kennis over de werking van geneesmiddelen wordt aanbevolen.
Voertaal
Nederlands. Student mag naar eigen keuze opdrachten in het Engels uitvoeren.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English