SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: FA-BA304
FA-BA304
Oncologie
Cursus informatieRooster
CursuscodeFA-BA304
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (3 (Bachelor Gevorderd))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; School of Pharmacy, fac. Betawetenschappen; School of Pharmacy, fac. Betawetenschappen;
Contactpersoongeen M.H.M. Metselaar
E-mailM.H.M.Metselaar@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
geen M.H.M. Metselaar
Overige cursussen docent
Docent
dr. A.A.F.L. van Puijenbroek
Overige cursussen docent
Blok
2  (15-11-2021 t/m 04-02-2022)
Aanvangsblok
2/  4
TimeslotBC: BC
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 20-09-2021 t/m 03-10-2021
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 25-10-2021 t/m 26-10-2021
WachtlijstJa
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Na afronding van deze cursus is de student in staat om:
1. de tumorbiologie van kanker uit te leggen, waaronder onderwerpen als:
A. regulatie en disregulatie van de celcyclus;
B. DNA replicatie en de rol van telomerase;
C. DNA damage response;
D. apoptose / resisting cell death;
E. groeifactoren en hun receptoren;
F. intracellulaire signaaltransductie;
G. tumorgenetica (heterogeniteit) en genetische instabiliteit;
H. epigenetica;
I. angiogenese;
J. metastasering (proces van uitzaaiing, secretie/priming);
K. metabolisme van kankercellen;
L. tumor micro-omgeving;
M. klonale oorsprong van kanker.
N. risicofactoren voor het ontstaan van kanker
 
2. de rol van het immuunsysteem bij kanker te kunnen beschrijven:
A. de rol van de betrokken immuuncellen en antilichamen te kunnen uitleggen;
B. verschillende klassen van tumor-geassocieerde antigenen te kunnen beschrijven;
C. immunosuppressieve strategieën van tumorcellen te kunnen uitleggen.
 
3. epidemiologische gegevens m.b.t. kanker te verklaren:
A. het verschil tussen incidentie en prevalentie te kunnen uitleggen;
B. veranderingen in de incidentie en prevalentie van de belangrijkste vormen van kanker te kunnen verklaren
 
4. het gebruik van biomarkers bij de farmacotherapie van kanker te beschrijven:
A. uit te leggen wat een therapiegerichte biomarker is;
B. in de kliniek gebruikte biomarkers die gebruikt worden voor het maken van C. behandelkeuzen te kunnen relateren aan de tumorbiologie;
C. veelgebruikte methoden van moleculaire diagnostiek bij kanker te kunnen uitleggen.

5. de werking van oncolytica te beschrijven:
A. de werking van klassieke oncolytica, signaaltransductieremmers, immunotherapie en hormoontherapie te kunnen uitleggen en te kunnen relateren aan de relevante aspecten van de tumorbiologie en tumorimmunologie;
B. veel voorkomende mechanismen van geneesmiddelenresistentie te kunnen beschrijven.
 
6. de belangrijkste farmacotherapeutische concepten bij de behandeling van kanker te beschrijven en de mogelijke bijwerkingen te analyseren:
A. de variabiliteit in de therapeutische respons te kunnen relateren aan variabiliteit in farmacokinetiek en farmacodynamiek;
B. relevante bijwerkingen te kunnen verklaren vanuit het werkingsmechanisme van veel gebruikte oncolytica;
C. aan de hand van relevante biomarkers de keuze voor een bepaalde therapie te kunnen verklaren.
 
7. De biofarmaceutische aspecten van drug targeting toedieningsvormen te beschrijven, waaronder drug targeting systemen gebaseerd op nanodeeltjes, plasmaeiwitten en antilichamen.
 
8. nieuwe ontwikkelingen m.b.t. oncolytica te kunnen plaatsen:
A. de rationale achter nieuwe drug targets en drug targeting te kunnen relateren aan relevante aspecten van de tumorbiologie en tumorimmunologie;
B. nieuwe ontwikkelingen rondom ‘personalised medicine’ te kunnen schetsen;
C. nieuwe ontwikkelingen rondom de geneesmiddelresistentieproblematiek te kunnen beschrijven.
 
Inhoud

In deze cursus staan basisconcepten rondom de werking van oncolytica centraal. Aan de hand van de hallmarks of cancer [Hanahan & Weinberg (2011). "Hallmarks of Cancer: The Next Generation". Cell 144 (5): 646–674] worden de tumorbiologie en aangrijpingspunten voor oncolytica besproken. De cursus start op moleculair niveau en werkt vervolgens toe naar processen op tumorniveau (zoals angiogenese, invasie en metastase), patiëntniveau (onder andere de therapeutische respons op oncolytica, de rol van therapiegerichte biomarkers, toedieningsvormen en drug targeting systemen) en tenslotte groeps- en populatieniveau (kankerepidemiologie, behandeling van patiëntgroepen op basis van biomarkers).

Het eerste deel van de cursus (week 1-5) richt zich voornamelijk op de tumorbiologie en aangrijpingspunten voor oncolytica, terwijl in het tweede deel (week 6-9) van de cursus verder wordt ingegaan op therapeutische uitdagingen (zoals geneesmiddelresistentie, variabiliteit in respons, en drug targeting-systemen) en studenten de kennis die ze eerder in de cursus opgedaan hebben, moeten toepassen op bestaande vraagstukken en nieuwe ontwikkelingen binnen de oncologie.

Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Betawetenschappen

Je moet ook voldoen aan alle onderstaande verzamelingen met eisen
 • Verzameling 1
  • Minimaal 1 van de onderstaande cursussen moet(en) zijn behaald
   • Academische vaardigheden Farmacie (FA-BA100)
   • Academische vaardigheden Farmacie 1 (FA-BA10017)
 • Verzameling 2
  • Minimaal 1 van de onderstaande cursussen moet(en) zijn behaald
   • Inleiding Farmacie (FA-BA101)
   • Inleiding Farmacie (FA-BA10117)
   • Apotheker en geneesmiddel (FA-101)
 • Verzameling 3
  • Minimaal 1 van de onderstaande cursussen moet(en) zijn behaald
   • Chemie van geneesmiddelen (FA-BA102)
   • Moleculaire eigenschappen (FA-102)
 • Verzameling 4
  • Minimaal 1 van de onderstaande cursussen moet(en) zijn behaald
   • Toedienen van geneesmiddelen (FA-BA103)
   • Fysische en analytische Farmacie (FA-104)
 • Verzameling 5
  • Minimaal 1 van de onderstaande cursussen moet(en) zijn behaald
   • Werking van geneesmiddelen (FA-BA104)
   • Toedienen van geneesmiddelen (FA-103)
   • Geneesmiddelbinding en werking (FA-200)
 • Verzameling 6
  • Minimaal 1 van de onderstaande cursussen moet(en) zijn behaald
   • Kinetiek van geneesmiddelen (FA-BA105)
   • Geneesmiddel en patient (FA-201)
 • Verzameling 7
  • Minimaal 1 van de onderstaande cursussen moet(en) zijn behaald
   • Therapie met geneesmiddelen (FA-BA106)
   • Intercellulaire communicatie (FA-105)
 • Verzameling 8
  • Minimaal 1 van de onderstaande cursussen moet(en) zijn behaald
   • Onderzoek naar geneesmiddelen (FA-BA107)
   • Geneesmiddelonderzoek (FA-107)
Voorkennis
Basiskennis celbiologie, Farmacologie en Farmaco-epidemiologie. De cursus grijpt qua inhoud terug op diverse andere cursussen van de Bachelor Farmacie: Toedienen van geneesmiddelen (FA-BA103), Werking van geneesmiddelen (FA-BA104), Therapie met geneesmiddelen (FA-BA106), Onderzoek naar geneesmiddelen (FA-BA107), Infectie en afweer (FA-BA201) en Biologische geneesmiddelen (FA-BA-204).
Voor Farmacie studenten geldt dat alle verplichte niveau 1 cursussen behaald moeten zijn.
Verplicht materiaal
Boek
Lauren Pecorino, Molecular Biology of Cancer, Oxford 2016, 4e ed.
Werkvormen
Groepsonderwijs

Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
Tussentoets (25%);
Gesloten-boektentamen met open vragen (casuïstiek), met name gericht op inzicht en één meerkeuzevraag (PeerWise), met name gericht op kennis (75%).
De cursus wordt met succes afgesloten als het cijfer voor het gewogen gemiddelde van beide toetsen >=5.5 is. Tevens moet aan het project zijn deelgenomen.

SluitenHelpPrint
Switch to English