SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: FA-BA303
FA-BA303
Auto-immuniteit
Cursus informatieRooster
CursuscodeFA-BA303
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; School of Pharmacy, fac. Betawetenschappen;
Contactpersoondr. A Hogenkamp
E-mailA.Hogenkamp@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. A Hogenkamp
Overige cursussen docent
Blok
1  (03-09-2018 t/m 09-11-2018)
Aanvangsblok
1/  3
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-05-2018 t/m 24-06-2018
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstJa
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
In deze cursus worden de thema’s auto-immuniteit en chronische inflammatie tot op cytokine-niveau uitgewerkt a.d.h.v. de pathofysiologie van een aantal veel voorkomende chronische inflammatoire aandoeningen en auto-immuunziekten, namelijk de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, en de pathofysiologie en farmacotherapie van reumatoïde artritis. Aan het eind van de cursus is de student in staat expliciet onderscheid te maken tussen aspecifieke chronische inflammatie en specifieke auto-immuunreacties. Pijnbestrijding valt ook expliciet binnen de farmacotherapie van deze aandoeningen. De behandeling van inflammatoire darmziekten vraagt specifieke geneesmiddelkenmerken om het farmacon op de juiste plaats in de darm te laten werken. Deze biofarmaceutische kenmerken worden behandeld a.d.h.v. een aantal veel gebruikte geneesmiddelen.
Inhoud
 Aan de start van de cursus wordt de immunologische kennis met betrekking tot auto-immuniteit behandeld in een viertal werkcolleges. Deze worden vooraf gegaan door een responsiecollege waarin de basiskennis met betrekking tot immunologische processen zal worden behandeld. In de werkcolleges zullen de studenten kennis opdoen over hoe de belangrijkste immuuncellen zich ontwikkelen, en hoe tolerantie voor het eigen lichaam tot stand komt. Hierbij wordt ingegaan op de cellulaire interacties evenals de verschillende cytokines die hierbij betrokken zijn. Wanneer deze basis is gelegd wordt dieper ingegaan op verschillende pathologische processen welke deze tolerantie kunnen verstoren en zo tot auto-immuniteit kunnen leiden. In hierop volgende bijeenkomsten wordt met behulp van case-based learning een aantal ziektebeelden casussen uitgewerkt, te weten colitis ulcerosa, de ziekte van Crohn en reumatoïde artritis. De student leert farmacologische aangrijpingspunten ter behandeling van deze aandoeningen te relateren aan de pathofysiologie, en het farmacotherapeutisch beleid t.a.v. deze aandoeningen verklaren. Hierbij worden de (chemische) eigenschappen van farmaca, farmacokinetiek, farmacodynamie en evidentie voor therapie behandeld om tot een totaal geïntegreerd beeld van elke casus te komen. Binnen de overige onderwijsbijeenkomsten zullen de studenten binnen de context van een auto-immuunziekte nieuwe geneesmiddelen en mogelijke aangrijpingspunten voor geneesmiddelen gaan onderzoeken aan de hand van recente wetenschappelijke literatuur.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Boek
Abbas – Cellular & Molecular Immunology, ninth edition
Werkvormen
Communicatieonderwijs

Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English