SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: FA-BA301
FA-BA301
Psychofarmacologie
Cursus informatieRooster
CursuscodeFA-BA301
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; School of Pharmacy, fac. Betawetenschappen;
Contactpersoondr. L. Groenink
Telefoon06-20264459
E-mailL.Groenink@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. L. Groenink
Overige cursussen docent
Blok
1  (03-09-2018 t/m 09-11-2018)
Aanvangsblok
1/  3
TimeslotBC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-05-2018 t/m 24-06-2018
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstJa
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Aan het eind van deze cursus heeft de student inzicht in de mogelijkheden, beperkingen en wenselijkheid  van de behandeling van psychiatrische stoornissen met geneesmiddelen.
Hiervoor is het noodzakelijk dat de student de regulatie van hersencircuits en neurotransmittersystemen die betrokken zijn bij veelvoorkomende psychiatrische  aandoeningen kan beschrijven, biomedische verklaringsmodellen van deze aandoeningen kan uitleggen, en de farmacotherapeutische mogelijkheden en het beleid bij deze aandoeningen kan verklaren.
Belangrijk hierbij is dat de student van een aantal representatieve psychofarmaca kan aangeven wat de aangrijpingspunten zijn en hoe deze samenhangen met de werking en bijwerkingen van deze middelen.
Ook moet de student kunnen aangeven in hoeverre farmacogenetica  van invloed is op de toepassing van geneesmiddelen binnen de psychiatrie, en de biofarmaceutische achtergronden en farmacokinetiek van depotinjecties met antipsychotica kunnen verklaren.
 
Inhoud
Deze cursus geeft studenten inzicht in de mogelijkheden, beperkingen en wenselijkheid  van de behandeling van psychiatrische stoornissen met geneesmiddelen. Ook wordt er aandacht besteed aan nieuwe onderzoeks ontwikkelingen. De cursus is opgebouwd rondom vier veel voorkomende aandoeningen, te weten slaapstoornissen, ADHD, depressie en schizofrenie. Er wordt ingegaan op de fysiologie van hersencircuits en neurotransmittersystemen, biomedische verklaringsmodellen voor deze aandoeningen, werkingsmechanismen en fysisch-chemische eigenschappen van psychofarmaca (waaronder depotmedicatie). Ook komt de  farmacotherapie en het beleid ten aanzien van deze aandoeningen (inclusief de mogelijke rol van farmacogenetica daarbij) uitgebreid aan de orde.
Competenties
-
Ingangseisen
Voorkennis
inzicht in en kennis van prikkelgeleiding door zenuwen en de manier waarop deze beïnvloed kunnen worden met farmaca.
Voorkennis kan worden opgedaan met
FA-BA204
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Groepsonderwijs

Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English