SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: FA-BA300
FA-BA300
Academische vaardigheden Farmacie 3
Cursus informatieRooster
CursuscodeFA-BA300
Studiepunten (ECTS)0
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; School of Pharmacy, fac. Betawetenschappen;
Contactpersoondr. ing. H. Hendriksen
Telefoon0681429599
E-mailH.Hendriksen@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. ing. H. Hendriksen
Overige cursussen docent
Docent
S. Kidwai, MSc
Overige cursussen docent
Docent
dr. ir. I. Meijerman
Overige cursussen docent
Blok
JAAR  (03-09-2018 t/m 29-08-2019)
Aanvangsblok
JAAR
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-05-2018 t/m 24-02-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen

Binding en community vorming:
-De student weet zich persoonlijk gekend door de tutor, de mentor(en) en de medestudenten en daarmee door de opleiding
-De student voelt zich veilig en thuis binnen de opleiding (de faculteit, de universiteit) ┬Ě De student kan en wil zich met de opleiding identificeren
-De student toont zich betrokken bij de kwaliteit van de opleiding

Academische houding en professioneel gedrag:

-De student ontwikkelt zich in het eerste studiejaar van scholier tot student en in de volgende studiejaren van student tot academicus/professional
-De student is op de hoogte van wat van een student /academicus verwacht wordt
-De student legt een relatie tussen de eigen doelen en verwachtingen en de eigen capaciteiten en voorkeuren enerzijds en dat wat van een student/academicus verwacht wordt anderzijds
-De student onderneemt zo nodig stappen om eventuele discrepanties tussen eigen doelen en verwachtingen en de eigen kwaliteiten, talenten, competenties en voorkeuren enerzijds het eigen (professionele) gedrag anderzijds te overbruggen

Keuzebegeleiding. De student is in staat gefundeerde keuzes te maken t.a.v. :
-
Stoppen of doorgaan met de studie
-Extra mogelijkheden voor goed presterende studenten binnen en na de bachelor
-De mogelijkheden binnen de majorkeuzeruimte
-De mogelijkheden binnen de profileringsruimte
-De mogelijk te volgen masters na de bachelor

Arbeidsmarktorie╠łntatie:

-De student is op de hoogte van mogelijkheden en beperkingen op de arbeidsmarkt in
relatie tot de eigen studie
-De student legt de relatie tussen de eigen doelen en verwachtingen, capaciteiten en voorkeuren en de mogelijkheden en beperkingen op de arbeidsmarkt
-De student onderneemt stappen om de eigen kansen om een passende baan te vinden te optimaliseren

Inhoud

In elke periode is er een tutorgroepbijeenkomst met een POP-sessie.
Daarnaast worden diverse keuzeworkshops op het gebied van Academische vaardigheden georganiseerd en zijn er verschillende extracurriculaire activiteiten waaraan deelgenomen kan worden (al dan niet georganiseerd door U.P., een lijst van deze activiteiten is te vinden op blackboard).

Dit jaar dienen gevolgd te worden:
-  Minimaal 2 tutorgroepbijeenkomsten met de tutor
-  Minimaal 2 keuzeworkshops en/of extracurriculaire activiteiten
-  Een verplicht eindgesprek met de tutor

Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Betawetenschappen
  • Minimaal 1 van de onderstaande cursussen moet(en) zijn behaald
    • Academische vaardigheden Farmacie 2 (FA-BA200)
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Groepsonderwijs

Algemeen
In elke periode is er een tutorgroepbijeenkomst met een POP-sessie.
Daarnaast worden diverse keuzeworkshops op het gebied van Academische vaardigheden georganiseerd en zijn er verschillende extracurriculaire activiteiten waaraan deelgenomen kan worden

Hoorcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
Bijhouden van het portfolio met als verplichte onderdelen:
- POP
- overzicht van de gevolgde tutorgroepbijeenkomsten en keuzeworkshops / activiteiten - reflectieverslagen van keuzeworkshops / activiteiten waar aan deelgenomen is
- Eindreflectie jaar 3
- Eindgesprek met de tutor aan het eind van jaar 3 (verplicht)

SluitenHelpPrint
Switch to English