SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: FA-BA211
FA-BA211
Luchtwegen
Cursus informatieRooster
CursuscodeFA-BA211
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (2 (Bachelor Verdiepend))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; School of Pharmacy, fac. Betawetenschappen; School of Pharmacy, fac. Betawetenschappen;
Contactpersoondr. L.E.M. Willemsen
Telefoon+31 30 2536950
E-mailL.E.M.Willemsen@uu.nl
Docenten
Docent
dr. P.A.J. Henricks
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. L.E.M. Willemsen
Overige cursussen docent
Blok
2  (15-11-2021 t/m 04-02-2022)
Aanvangsblok
2/  4
TimeslotAD: AD
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 20-09-2021 t/m 03-10-2021
AanmeldingsprocedureOsiris Student
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstJa
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Aan het eind van deze cursus in de student in staat om:
  • de pathogenese is van Allergische Rhinitis, Astma en COPD uit te leggen
  • van een aantal representatieve farmaca aan te geven wat de aangrijpingspunten zijn en wat de relatie hiervan is tot werking en bijwerkingen
  • de werking van de bij luchtwegaandoeningen gebruikte inhalatoren te begrijpen
  • de relatie tussen de wijze waarop het geneesmiddel in de luchtwegen wordt toegediend (o.a. deeltjesgrootte) en de werking te beschrijven
  • de farmacotherapeutische mogelijkheden en het beleid bij Allergische Rhinitis, Astma en COPD te beschrijven
  • de basisconcepten van mondelinge communicatie rondom het geven doelgroep gerichte informatie toe te passen
  • aan te geven welke fysiologische processen een rol spelen bij de ademhaling
Inhoud
De cursus Luchtwegaandoeningen en medicatie is een keuzecursus in het tweede jaar van de bachelor Farmacie. In deze cursus staat de medicamenteuze behandeling van Allergische Rhinitis, Astma en COPD centraal. De cursus grijpt qua inhoud terug op diverse andere cursussen van de bachelor zoals Toedienen van geneesmiddelen, Werking van geneesmiddelen, Therapie met geneesmiddelen, Onderzoek naar geneesmiddelen. De kennis van deze eerdere blokken wordt in de cursus Luchtwegaandoeningen en behandeling geïntegreerd en toegepast op de drie bovengenoemde ziektebeelden.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Groepsonderwijs

Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
twee toetsmomenten (toets 1 20%, toets 2 80% van het individuele cijfer wat voor 80% het eindcijfer bepaalt) met gesloten boek met multiple choice en open vragen en projectgroep werk (presentatie en verslag)(20% van het eindcijfer)

SluitenHelpPrint
Switch to English