SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: FA-BA204
FA-BA204
Biologische geneesmiddelen
Cursus informatieRooster
CursuscodeFA-BA204
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (2 (Bachelor Verdiepend))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; School of Pharmacy, fac. Betawetenschappen; School of Pharmacy, fac. Betawetenschappen;
Contactpersoondr. M.J. Janssen
E-mailM.J.Janssen1@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. M.J. Janssen
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.H.M. van de Meent
Overige cursussen docent
Blok
2  (15-11-2021 t/m 04-02-2022)
Aanvangsblok
2/  4
TimeslotBC: BC
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingVragen kun je mailen naar BA204.FARB@uu.nl.
MLS studenten kunnen deze cursus niet volgen ivm overlap met SK-B2MBBT
Cursusinschrijving geopendvanaf 20-09-2021 t/m 03-10-2021
AanmeldingsprocedureOsiris Student
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 25-10-2021 t/m 26-10-2021
WachtlijstJa
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
  • De student krijgt inzicht in de opbouw en structuur van deze biologische geneesmiddelen, en in de wijze waarop ze worden gemaakt en gezuiverd.
  • De student krijgt inzicht in hoe de stabiliteit en werkzaamheid van eiwitten kan worden beïnvloed door productie, formulering en preservering.
  • De student krijgt inzicht in de rol van de fysisch-chemische eigenschappen van een biologisch geneesmiddel op de verdelings- en eliminatieprocessen.
  • De student maakt kennis met de werkingsmechanismen van een aantal veel gebruikte biologicals
  • De student maakt kennis met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van  ‘advanced therapy medicinal products (ATMP’s)’
  • De student krijgt inzicht in de ethische en economische implicaties van biologische geneesmiddelen en het registratie traject
Inhoud
Centraal in deze cursus staan de biologische geneesmiddelen. Dit zijn geneesmiddelen waarbij één of meer werkzame stoffen gemaakt zijn door een levend organisme. Denk hierbij bijvoorbeeld aan monoclonale antilichamen, peptide hormonen (insuline en groeihormoon), stollingsfactoren, cytokines, enzymen en vaccins. Om de complexiteit van deze klasse van geneesmiddelen te doorgronden zal eerst ingegaan worden op de structuur van biologische macromoleculen (zoals eiwitten en DNA/RNA) en hoe deze met behulp van recombinante DNA technologie in levende cellen kunnen worden geproduceerd.
Vervolgens kijken we naar hoe de werkzame stof (veelal een eiwit) opgezuiverd en geformuleerd kan worden zonder dat hierbij de functie verloren gaat. De stabiliteit van de werkzame stof heeft belangrijke consequenties voor de toediening, en ook de farmacokinetische en farmacodynamische aspecten verschillen wezenlijk van die van laag-moleculaire (synthetische) geneesmiddelen.
Tenslotte zal de student stilstaan bij de ethische aspecten en kosten die komen kijken bij het gebruik van biologische geneesmiddelen. Hoe veel zijn we bereid te betalen voor een extra levensjaar en hoe weet je of een nieuw geneesmiddel de moeite waard is? Wat betekend dit voor ons zorgstelsel? Naast eiwit-gebaseerde biologische geneesmiddelen zullen ook de advanced therapies medicinal products (ATMPs), waaronder toepassingen van gen- en celtherapie als wel het regenereren van levend weefsel (tissue engineering), kort worden aangestipt.
Tijdens de cursus werk je met je groep aan een project waar je voor een geneesmiddel naar keuze uitzoekt hoe de productie, zuivering, formulering en goedkeuring tot stand is gekomen. Zo kan je de informatie uit cursus toepassen op een voorbeeld uit de praktijk. Tijdens het practicum ga je zelf een eiwit opzuiveren op basis van affiniteit. Om te bepalen of de zuivering goed is gelukt ga je met je practicumgroep de eiwit activiteit, de totale eiwit concentratie en de zuiverheid meten.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Betawetenschappen
Voorkennis
Studenten dienen FA-BA102, FA-BA103, FA-BA104 en FA-BA105 gevolgd te hebben.
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Groepsonderwijs

Algemeen
Tijdens de werkcolleges worden de zelfstudieopdrachten besproken. De groepsdocenten die betrokken zijn bij deze cursus zijn het eerste aanspreekpunt voor de studenten. Zij dragen zorg voor de dagelijkse begeleiding van de werkcolleges; bij vragen over de leerstof kun je bij hen terecht.

Hoorcollege

Algemeen
Aan het begin van de week zal een docent het onderwerp van die week introduceren met een hoorcollege en is er mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Practicum

Algemeen
Er zijn vier practicummiddagen waarop je met je groep verschillende practica uitvoert. Je bespreekt van tevoren in je groep wat er gedaan moet worden op het practicum en voert om de beurt het practicum uit. Je bent als groep verantwoordelijk voor het voorbereiden, nabespreken en delen van de resultaten tijdens de werkcolleges. Uiteindelijk schrijft iedereen een individueel verslag van het practicum waarin alle resultaten gecombineerd worden.

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
schriftelijke eindtoets (60%)
groepsproject (20%)
individueel practicumverslag (20%).
Om de cursus met succes af te ronden moet elk onderdeel met een voldoende (>= 5.5) afgerond worden en aan de inspanningsverplichting van het practicum voldaan zijn.

SluitenHelpPrint
Switch to English