SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: FA-BA204
FA-BA204
Biologische geneesmiddelen
Cursus informatieRooster
CursuscodeFA-BA204
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; School of Pharmacy, fac. Betawetenschappen;
Contactpersoondr. M.J. Janssen
E-mailM.J.Janssen1@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. M.J. Janssen
Overige cursussen docent
Blok
2  (12-11-2018 t/m 01-02-2019)
Aanvangsblok
2/  4
TimeslotBC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 17-09-2018 t/m 30-09-2018
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstJa
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
  • De student krijgt inzicht in de opbouw en structuur van deze biologische geneesmiddelen, en in de wijze waarop ze worden gemaakt en gezuiverd.
  • De student krijgt inzicht in hoe de stabiliteit en werkzaamheid van eiwitten kan worden beïnvloed door productie, formulering en preservering.
  • De student krijgt inzicht in de rol van de fysisch-chemische eigenschappen van een biologisch geneesmiddel op de verdelings- en eliminatieprocessen.
  • De student maakt kennis met de werkingsmechanismen van een aantal veel gebruikte biologicals
  • De student maakt kennis met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van  ‘advanced therapy medicinal products (ATMP’s)’
  • De student krijgt inzicht in de ethische en economische implicaties van biologische geneesmiddelen en het registratie traject
Inhoud
Centraal in deze cursus staan de biologische geneesmiddelen (eiwitten, DNA/RNA maar ook virale vectoren). In deze cursus leert de student de complexiteit van deze klasse van geneesmiddelen te doorgronden. De student leert de structuur van biologische macromoleculen, zoals eiwitten en DNA/RNA, in relatie tot de biologische activiteit te begrijpen, de verschillende klassen van biologische geneesmiddelen te onderscheiden, de manier waarop deze geneesmiddelen mbv recombinant DNA technologie in levende cellen of organismen worden geproduceerd te doorgronden, de technieken die beschikbaar zijn om de werkzame stof (veelal een eiwit) uit deze organismen te isoleren en de analytische methoden die beschikbaar zijn om deze complexe biologische macromoleculen in detail te kunnen analyseren. Daarnaast wordt kennis omtrent de farmacokinetische en farmacodynamische aspecten van biologicals, die wezenlijk anders zijn dan die van laag-moleculaire (synthetische) geneesmiddelen, opgedaan. Tevens leert de student hoe het registratieproces voor markttoelating van deze klasse van geneesmiddelen is geregeld in Europa en de Verenigde Staten. Binnen deze cursus zal het werkingsmechanisme van een aantal veel gebruikte biologische geneesmiddelen behandeld worden en daarbij zal de betreffende aandoening ook worden belicht.
Naast eiwit-gebaseerde biologische geneesmiddelen zullen ook de advanced therapies medicinal products (ATMPs), waaronder toepassingen van gen- en celtherapie als wel het regenereren van levend weefsel (tissue engineering), kort worden aangestipt.
Tenslotte zal de student stilstaan bij de ethische aspecten van biologische geneesmiddelen. Onderwerpen als het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen voor de productie van medicijnen als wel de ethische gevolgen van het beschikbaar stellen van zeer dure geneesmiddelen zullen aan bod komen. De student zal hierbij oefenen om te argumenteren en debatteren.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Studenten dienen FA-BA102, FA-BA103, FA-BA104 en FA-BA105 gevolgd te hebben.
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Groepsonderwijs

Hoorcollege

Practicum

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
projectdossier (2x), eindtoets

SluitenHelpPrint
Switch to English