SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: FA-BA200
FA-BA200
Academische vaardigheden Farmacie
Cursus informatieRooster
CursuscodeFA-BA200
Studiepunten (ECTS)0
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; School of Pharmacy, fac. Betawetenschappen;
Contactpersoondr. ing. H. Hendriksen
Telefoon0681429599
E-mailH.Hendriksen@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. ing. H. Hendriksen
Overige cursussen docent
Docent
dr. ing. H. Hendriksen
Overige cursussen docent
Blok
JAAR  (03-09-2018 t/m 29-08-2019)
Aanvangsblok
JAAR
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-05-2018 t/m 24-02-2019
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Het doel van de cursus Academische Vaardigheden is dat je een aantal essentiĆ«le academische vaardigheden aanleert die relevant zijn voor iedereen die een academische opleiding volgt en die de basis vormen voor je verdere algemene academische ontwikkeling.  De academische vaardigheden die in de cursus aan bod komen worden beschreven aan de hand van de volgende aandachtsgebieden: schriftelijke, mondelinge communicatie, informatievaardigheden en professioneel gedrag.
 1. Binding en community vorming:
  • De student weet zich persoonlijk gekend door de tutor, de mentor(en) en de medestudenten en daarmee door de opleiding
  • De student voelt zich veilig en thuis binnen de opleiding (de faculteit, de universiteit)
  • De student kan en wil zich met de opleiding identificeren
  • De student toont zich betrokken bij de kwaliteit van de opleiding 
 2. Academische houding en professioneel gedrag:
  • De student ontwikkelt zich in deze jaren van student tot academicus/professional
  • De student is op de hoogte van wat van een student /academicus verwacht wordt
  • De student legt een relatie tussen de eigen doelen en verwachtingen en de eigen capaciteiten en voorkeuren enerzijds en dat wat van een student/academicus verwacht wordt anderzijds
  • De student onderneemt zo nodig stappen om eventuele discrepanties tussen eigen doelen en verwachtingen en de eigen kwaliteiten, talenten, competenties en voorkeuren enerzijds het eigen (professionele) gedrag anderzijds te overbruggen 
 3. Keuzebegeleiding. De student is in staat gefundeerde keuzes te maken t.a.v. :
  • Extra mogelijkheden voor goed presterende studenten binnen en na de bachelor
  • De mogelijkheden binnen de majorkeuze- en profileringsruimte
  • De mogelijk te volgen masters na de bachelor
  • De student is op de hoogte van mogelijkheden en beperkingen van vervolgopleidingen en op de arbeidsmarkt in relatie tot de eigen studie
  • De student legt de relatie tussen de eigen doelen en verwachtingen, capaciteiten en voorkeuren en de mogelijkheden en beperkingen van vervolgopleidingen en op de arbeidsmarkt
Inhoud
Het onderwijsprogramma is dusdanig ingericht dat je binnen een farmaceutische context op individueel niveau werkt aan deze vaardigheden. De rode draad door het jaar is een aantal opdrachten waarin je stapsgewijs werkt aan de leerdoelen op het gebied van de vaardigheden. Ook de reflectie op jouw ontwikkeling van deze vaardigheden zal een belangrijke plaats innemen. Om aan het einde van het vak zowel de kwaliteit van het werk als de ontwikkeling daarin te kunnen evalueren en beoordelen zal er in de opleiding gewerkt worden met een vaardighedenportfolio.
Ingangseisen
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Groepsonderwijs

Hoorcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
portfolio

SluitenHelpPrint
Switch to English