SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: FA-BA107
FA-BA107
Onderzoek naar geneesmiddelen
Cursus informatieRooster
CursuscodeFA-BA107
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; School of Pharmacy, fac. Betawetenschappen;
Contactpersoondr. ir. B. van Breukelen
Telefoon6758
E-mailb.vanbreukelen@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. ir. B. van Breukelen
Overige cursussen docent
Blok
4  (23-04-2019 t/m 05-07-2019)
Aanvangsblok
4
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-01-2019 t/m 24-02-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingJa
WachtlijstJa
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Algemene leerdoel
Het kennis maken met en het kunnen toepassen van de empirische onderzoek cyclus rondom geneesmiddelonderzoek.
 
Specifiek  
 • Het benoemen van de onderdelen van de empirische cyclus (Kennis/Inzicht)
 • De structuur van wetenschappelijke verslaglegging (IMRD) beschrijven (Kennis/Inzicht)
 • Het beschrijven van de kenmerken van een (goede) onderzoeksvraag (Kennis/Inzicht)
 • Een onderzoeksvraag formuleren (Synthese)
 • Bij een onderzoeksvraag een geschikt onderzoek design opstellen en daaruit een protocol opstellen en uitvoeren (Kennis/Toepassen)
 • Statistische begrippen en methoden beschrijven (Kennis/Inzicht/Toepassen)
 • Statistische analyses uitvoeren met behulp van SPSS of Excel (Toepassen)
 • Verkregen onderzoeksresultaten correct interpreteren (Analyseren/Evalueren)
 • Schriftelijk rapporteren volgens de structuur van wetenschappelijke verslaglegging (Synthese)
 • Mondeling presenteren volgens de structuur van wetenschappelijke verslaglegging (Synthese)
 • Feedback kunnen geven en ontvangen (Evalueren)
 • Het beschrijven van de verschillende fasen in het geneesmiddelonderzoek (drug pipeline) (Kennis/Inzicht)
 • Beoordelen van de wetenschappelijke en eigen (professionele) integriteit (data en onderzoek) (Evalueren)
 • Het kritisch kunnen beoordelen van (gepubliceerd) wetenschappelijk onderzoek (Evalueren)
Inhoud
In deze cursus wordt aan de hand van de empirische onderzoek cyclus de student bekend gemaakt met de verschillende stappen (fasen) van het uitvoeren van geneesmiddelonderzoek, door ze tijdens projectonderwijs de hele cyclus 1 keer te laten doorlopen. Daarnaast moeten ze zich in drie individuele projecten verdiepen in beoordeling van (wetenschappelijke) literatuur, in het uitvoeren van onderzoek, en in de statistische analyse van resultaten.
De student ontwikkelt het vermogen om onderzoeksresultaten niet als vanzelfsprekend te beschouwen en kan er (na afloop van het blok) een kritische mening over vormen. Daarnaast worden de vaardigheden voor wetenschappelijk presenteren en verslaglegging aangeleerd welke de basis vormen voor het goed (wetenschappelijk) kunnen beschrijven van onderzoekvragen en uitkomsten tijdens de verdere studie. Tevens biedt deze cursus de fundamenten van (bio)statistiek als onderdeel van de leerlijn statistiek.
 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Communicatieonderwijs

Groepsonderwijs

Hoorcollege

Practicum

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
tentamen statistiek (minimaal 5,5; 30%)
groepswerk (verslag + presentatie; 40%)
individuele opdrachten (30%)

SluitenHelpPrint
Switch to English