SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: FA-BA105
FA-BA105
Kinetiek van geneesmiddelen
Cursus informatieRooster
CursuscodeFA-BA105
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; School of Pharmacy, fac. Betawetenschappen;
Contactpersoondr. A.H. van Houwelingen
Telefoon+31 30 2536955
E-mailA.H.vanHouwelingen@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. A.H. van Houwelingen
Overige cursussen docent
Blok
3  (04-02-2019 t/m 19-04-2019)
Aanvangsblok
3
TimeslotBC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 29-10-2018 t/m 25-11-2018
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 21-01-2019 t/m 22-01-2019
WachtlijstJa
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Na afloop is de student tenminste in staat om:
 
 1. De fysiologie van de belangrijkste organen in het lichaam in relatie tot het lot van farmaca te kunnen beschrijven
 2. Te beredeneren op welke wijze de absorptie-, verdelings- en eliminatie-eigenschappen van farmaca in combinatie met de gekozen toedieningsroute van invloed zijn op het verloop van een plasmaconcentratie-tijd-curve uitgaande een 1-compartimentsysteem.
 3. Een plasmaconcentratie-tijd-curve van een enkelvoudige intraveneuze en enkelvoudige extravasculaire toediening uitgaande van een 1-compartimentsysteem en de hieruit afgeleide belangrijkste farmacokinetische parameters te benoemen en te berekenen.
 4.  Te kunnen beredeneren op welke manier een plasmaconcentratie-tijd-curve zal veranderen indien de onder leerdoel 3 genoemde parameters veranderen door o.a. polymorfismen, veranderingen in de functie van een orgaan of interacties tussen geneesmiddelen en/of voeding.
 5. Te kunnen beredeneren op welke manier de fysisch-chemische eigenschappen van een stof een rol kunnen spelen in de absorptie, verdelings- en eliminatieprocessen van farmaca en in hoeverre deze van invloed kunnen zijn op de onder leerdoel 3 genoemde parameters.
 6. De relatie tussen de plasmaconcentratie van een geneesmiddel en de toxicologische activiteit kunnen duiden.
 7. De belangrijkste biotransformatiereacties in het lichaam te duiden.
 8. De relatie tussen de biotransformatiereacties in het lichaam zoals beschreven bij leerdoel 6 en de farmacologische en toxicologische activiteit kunnen interpreteren.
 9. De experimentele aspecten van chromatografische en massaspectrometrische bioanalyse ten behoeve van het meten van farmaca in plasma, urine en speeksel te kunnen duiden.
 10. Het verschil tussen 0de orde en 1ste orde kinetiek te kunnen duiden.
 11. Aan de hand van wetenschappelijke literatuur in groepsverband een klinisch farmacokinetisch probleem op te lossen.
 12. Zelfstandig wetenschappelijke literatuur te kunnen zoeken en op waarde en relevantie in te kunnen schatten.
 13. Integer te handelen met betrekking tot wetenschappelijke literatuur.
 14. Een beargumenteerde afweging te kunnen maken op basis van wetenschappelijke literatuur.
Inhoud
In FA-BA105 staat de farmacokinetiek van enkelvoudige intraveneuze en enkelvoudige extravasculaire toedieningen centraal. Er is binnen het blok aandacht voor achterliggende farmacokinetische processen die bijdragen aan het tot stand komen van een plasmaconcentratie-tijd-curve alsmede de belangrijkste farmacokinetische parameters die uit een dergelijke curve kunnen worden afgeleid, zoals de  absorptiesnelheidsconstante, verdelingsvolume, halfwaardetijd, eliminatiesnelheidsconstante, biologische beschikbaarheid, klaring en area-under-the curve (AUC). Verder worden patiĆ«ntkarakteristieken als lever- en nierfunctie, biotransformatiereacties, polymorfisme, geneesmiddelinteracties, toxiciteit en interacties met voeding behandeld. Tevens wordt er ook rekening gehouden de verschillende toedieningsroutes met als voorbeeld de intraveneuze en orale en/of rectale toedieningsvormen.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Betawetenschappen
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Computerpracticum

Groepsonderwijs

Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
project;
eindtoets minimaal 5,5 (100%)

SluitenHelpPrint
Switch to English