SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: FA-BA104
FA-BA104
Werking van geneesmiddelen
Cursus informatieRooster
CursuscodeFA-BA104
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; School of Pharmacy, fac. Betawetenschappen;
Contactpersoondr. E. van den Worm
E-mailE.vandenWorm@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. E. van den Worm
Overige cursussen docent
Blok
2  (12-11-2018 t/m 01-02-2019)
Aanvangsblok
2
TimeslotBC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 17-09-2018 t/m 30-09-2018
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingJa
WachtlijstJa
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus is de student in staat om:
- De meest gangbare aangrijpingspunten van farmaca (receptoren, enzymen en ionkanalen), inclusief hun intracellulaire signaal-transductieroutes en cellulaire effecten, te beschrijven en uit te kunnen leggen
- Kennis en inzichten van gentranscriptie en gentranslatie, inclusief de regulatie hiervan, te beschrijven en toe te passen
- De structuur-functierelatie van eiwitten te beschrijven (bv. fosforylering/defosforylering) en toe te passen in het kader van ligand-receptorbinding
- De kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van farmaconbinding en -werking te beschrijven en toe te passen
Inhoud
Deze cursus behandelt het effect van farmaca op zowel receptor- als op cellulair en biochemisch niveau. Aan de hand van een aantal voorbeeldgeneesmiddelen zoals maagzuurremmers (H2-antagonist, protonpompremmer) en/of bloeddrukverlagers (b├Ętablokker, calciumantagonist, ACE-remmer) worden de meest gangbare aangrijpingspunten (met de nadruk op de GPCR), hun intracellulaire signaal-transductieroutes en de belangrijkste intracellulaire effecten besproken (oa. Ca2+-influx, enzymactiviteit, genexpressie).
De (regulatie van) genexpressie (DNA-RNA-eiwitconcept) wordt in detail uitgewerkt. Hiernaast wordt ingegaan op de kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van farmaconbinding en -werking, waarbij wordt uitgegaan van de (chemische) interactie tussen ligand en receptor en waarbij de volgende relevante concepten aan de orde komen: affiniteit, intrinsieke activiteit, efficacy, potency, selectiviteit, competitieve en niet-competitieve inhibitie. In deze cursus worden farmacologie, celbiologie en enzymkinetiek geïntegreerd tot een samenhangend geheel dat de student een verdiepend inzicht geeft in het effect van een geneesmiddel, vanaf het aangrijpingspunt (binding aan receptor of enzyminteractie) tot aan de uiteindelijke cellulaire respons.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
Tijdens de cursus fungeren de werkgroep- en werkcollege-bijeenkomsten als formatieve toetsingsmomenten. Aan het eind van de cursus worden de beoogde leerdoelen getoetst met een schriftelijke eindtoets (85%) en met een beoordeling van de inhoud en de presentatie van de gemaakte wetenschappelijke poster (15%).

SluitenHelpPrint
Switch to English