SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: ECB1EMNW
ECB1EMNW
Multidisciplinaire economie
Cursus informatieRooster
CursuscodeECB1EMNW
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie; Undergraduateschool REBO; Bachelor Economie en bedrijfseconomie;
Contactpersoondr. H.B.J.B. Maas
E-mailH.B.J.B.Maas@uu.nl
Docenten
Docent
dr. H.B.J.B. Maas
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2013 t/m 10-11-2013)
Aanvangsblok
1
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
C: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingVerplicht, contextvak. Niet te combineren met ECB1EM.
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
-
Inhoud

    For English switch to English version of Osiris

Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde de economische wetenschap zich van een grotendeels verbale discipline die onderzoeksmethoden en theorieën deelde met de andere sociale wetenschappen tot een sterk statistische en wiskundige wetenschap die in haar theoretische en methodische benadering van de werkelijkheid ver af kwam te staan van de overige sociale wetenschappen. Wiskundig modeleren en econometrische ‘tests’ werden het onderscheidende kenmerk van de economie als wetenschap, zelfs in zo’n sterke mate dat de na-oorlogse economische wetenschap wel wordt aangeduid als een ‘tool based science’. Waar de economie contact maakte met andere sociale disciplines werd dit vaak gezien als ‘economisch imperialisme’; als de invasie van economische theorieën en methoden in andere disciplines.

Doel van deze cursus is om een introductie in de economie te geven door de banden tussen economie en overige sociale disciplines te onderzoeken die er in de naoorlogse periode wel degelijk bestonden, of opnieuw werden gesmeed. Dit geeft ook de mogelijkheid om korte excursies te maken naar de verschillende minoren die USE aanbiedt: rechten, psychologie, sociologie, geschiedenis en sociale geografie. We zullen zien dat economen hun belangstelling voor andere disciplines nooit echt zijn verloren en omgekeerd, dat andere sociale wetenschappers de economische wetenschap op belangrijke momenten cruciaal beïnvloedden. De uitwisseling van theorieën en methoden was altijd tweerichtingsverkeer. We laten dit zien door ons te concentreren op een beperkt aantal economische ideeën, theorieën, en methoden, die we in de juiste analytische en historische context zullen plaatsen. Vanzelfsprekend moeten we selectief te werk gaan, omdat het eenvoudigweg onmogelijk is de hele breedte van de economie, maar ook van de minoren, in een periode van acht weken volledig te dekken. Thema’s die met name aan de orde zullen komen zijn: rationele keuzetheorie, instituties en de (macro)dynamica van economieën, strategische interactie, informatie en onzekerheid, onderzoeksmethoden.

Parallel met het inhoudelijke deel van de cursus, leren we je ook hoe je een wetenschappelijke tekst moet schrijven. Stapsgewijs lopen we langs het maken van een bibliografie, een samenvatting, een introductie, een conclusie en een synthetisch literatuuroverzicht. We kijken naar academisch taalgebruik, het opzetten van een argument, hoe onderzoek te evalueren en hoe plagiaat te vermijden.

Leerdoelen
Aan het einde van de cursus heb je het volgende geleerd:

 • Basale kennis van fundamentele economische begrippen
 • Een overzicht van verklaringsstrategieën van economen in vergelijking met andere sociale wetenschappers
 • Inzicht in de theoretische en methodologische verschillen en overeenkomsten tussen economie en aanpalende disciplines
 • Academische schrijfvaardigheden tot het niveau van een literatuuroverzicht. (De vaardigheid Schrijven wordt hier geoefend)
 • De vaardigheid academisch denken en handelen wordt alleen geoefend en niet afgetekend.

Werkvormen
Hoorcollege, werkcollege, schrijfwerkgroep, individuele terugkoppeling, bibliotheekinstructie

Toetsing

 • Individuele schrijfopdrachten (40% van eindcijfer, oefenen academische schrijfvaardigheden)
 • Schriftelijk tentamen (60% van eindcijfer);

Inspanningsverplichtingen

 • 80% aanwezigheid bij werkcollege en schrijfwerkgroep 
 • Actieve werkcollege en werkgroep participatie
 • Voorbereiding van werkcollege en schrijfwerkgroep
 • Tijdig inleveren van schrijfopdrachten

Herhalers
Studenten die zich in (een of meerdere) voorgaande jaren voor dit vak hebben ingeschreven, zich niet op tijd hebben uitgeschreven en die het vak niet gehaald hebben, kunnen deelnemen aan het herhalersonderwijs. Zij hebben géén recht op deelname aan de reguliere tutorials.

Voor de werkvormen betekent dit dat herhalers:

 • Wekelijks het hoorcollege kunnen volgen
 • Een responsiemoment hebben (voor het tentamen)
 • 1 individuele toets (tentamen) hebben (100%)

Voor herhalers wordt een apart tentamen aangeboden. De stof voor dit tentamen bestaat uit de gehele stof van het reguliere onderwijs. Dat wil zeggen: het boek, de extra essays en de syllabus schrijfonderwijs.

Voertaal
Nederlands/Engels.

Cursussen die voortbouwen op Multidisciplinaire Economie:
Dit is een context cursus die de basis vormt voor de gehele bachelor en de verschillende grote minoren. 

Ingangseisen
Verplicht materiaal
Studiewijzer
Course manual.
Reader
Reader Academic Skills
Aanbevolen materiaal
Boek
Elster, J. (1989). Nuts and bolts for the social sciences. Cambridge: Cambridge University Press. (Do NOT buy the 2007 completely revised edition)
Handleiding
Handleiding Academische Vaardigheden - Manual Academic Skills
Werkvormen (aanwezigheidsplicht)
Hoorcollege

Schrijfwerkgroep (Verplicht)

Werkcollege (Verplicht)

Toetsen
Eindtoets
Weging60
Minimum cijfer1

Individuele schrijfopdrachten
Weging40
Minimum cijfer1

SluitenHelpPrint
Switch to English