SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: CI3V14404
CI3V14404
Digitale identiteit
Cursus informatieRooster
CursuscodeCI3V14404
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoondr. I.M. Hoofd
Telefoon030-2536247
E-mailI.M.Hoofd@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. I.M. Hoofd
Overige cursussen docent
Docent
dr. I.M. Hoofd
Overige cursussen docent
Docent
S. de Smale, MA
Overige cursussen docent
Blok
4  (23-04-2019 t/m 31-08-2019)
Aanvangsblok
4
TimeslotD: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze cursus maakt deel uit van het CIW verdiepingspakket Cultuur, Communicatie en Diversiteit
Cursusinschrijving geopendvanaf 01-04-2019 09:00 t/m 02-04-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus kan de student:
- relevante talige en beeldkenmerken noemen van digitale communicatie.;
- deze kennis toepassen door in case studies structuren aan te wijzen die de identiteitsconstructie bepalen.
- op basis van literatuur en analyses reflecteren op ethische kwestie in verband met digitale identiteiten in een 'global community'.
- zelf een onderzoek opzetten naar de analyse van online identiteitconstructies (dataverzameling, analyse en rapportage).
Inhoud
De vierde cursus van het verdiepingspakket Cultuur, Communicatie en Diversiteit sluit met name aan bij de voorgaande cursus Media en Representatie, alsmede bij de cursus Interculturele Dialoog. Ook in deze cursus is er aandacht voor het microniveau van interactie, maar nu in de digitale context. De inhoud is gericht op een kritische reflectie op identiteitsconstructie in en door nieuwe media en de rol van computer mediated communication (CMC) voor intercultureel begrip. De context wordt gevormd door analyse van interactie en beeldvorming op fora, in blogs en op facebook in domeinen die sterk cultureel bepaald zijn. Daarbij is aandacht voor de middelen die gebruikers in taal en beeld inzetten om enerzijds de eigen identiteit te versterken en anderzijds zich af te zetten tegen andere culturen. Wat betreft methodische vaardigheden komen aan de orde: kritische discourse analyse, actor network analyse en omgang met big data visualisatie.

Deze cursus is de vierde crusus in Verdiepingspakket ‘Cultuur, communicatie en diversiteit’.

Voor studenten LAS en TCS die deze cursus  volgen als deel van het kernpakket van hun hoofdrichting geldt een verplichte voorbereiding. Informatie: https://tcs.sites.uu.nl/
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis kan worden opgedaan met
Voor CIW-studenten: drie van de vier cursussen uit het tweede basispakket van CIW.

Voor studenten Talen drie van de vier cursussen uit het geoormerkte ICC pakket van die taal plus de AC3 cursus Methoden van ICC onderzoek. Voor studenten Nederlands drie van de vier cursussen uit het verdiepingspakket 'Diversiteit in de Nederlandse taal en cultuur' plus de AC3 cursus Methoden van ICC onderzoek.
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
Hoorcollege: kennismaking met cultuurwetenschappelijke en kritische theorieën over computer mediated communication in interculturele meertalige en geglobaliseerde contexten.

Werkcollege: leren lezen van onderzoeksliteratuur, analyseren en rapporteren.

Voorbereiding bijeenkomsten
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zich degelijk voorbereiden op de bijeenkomsten, d.w.z. literatuur bestuderen en opdrachten voorbereiden. Over de aard van de voorbereiding worden nadere afspraken gemaakt.

Bijdrage aan groepswerk
Van deelnemers wordt een proportionele bijdrage aan het groepswerk verwacht. Bovendien dienen deelnemers zich binnen de groepen professioneel op te stellen (afspraken maken over samenwerking, elkaar aanspreken op afspraken, etc.).

Toetsen
Paper
Weging60
Minimum cijfer-

Schriftelijk tentamen 1
Weging40
Minimum cijfer-

Beoordeling
Kennis van de behandelde literatuur, toepassing in concrete casuïstiek

Deadlines
Zie toelichting in de cursushandleiding.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Organisatorische vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English