SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: CI2V17005
CI2V17005
Schrijven, redeneren & presenteren
Cursus informatieRooster
CursuscodeCI2V17005
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoondr. J.N. den Ouden
Telefoon+31 30 2536012
E-mailh.denouden@uu.nl
Docenten
Docent
B. 't Hart, MA
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. J.A.L. Hoeken
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.N. den Ouden
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J.N. den Ouden
Overige cursussen docent
Blok
2  (12-11-2018 t/m 25-01-2019)
Aanvangsblok
2
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 22-10-2018 09:00 t/m 23-10-2018 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Aan het eind van de cursus kan de student:
 • elementaire deelaspecten van Nederlandstalige schrijfvaardigheid, zoals spelling, grammatica en interpunctie, vrijwel foutloos toepassen;
 • fouten in elementaire deelaspecten van Nederlandse schrijfvaardigheid in het schrijfwerk van medestudenten herkennen en reviseren;
 • de tekst- en argumentatiestructuur van een wetenschappelijk artikel doorzien en beschrijven;
 • een wetenschappelijk artikel samenvatten;
 • verschillende wetenschappelijke artikelen samenvatten en aan elkaar relateren, dat wil zeggen een correct, begrijpelijk en coherent literatuuroverzicht schrijven;
 • een tekst- en argumentatiestructuur maken van een te schrijven tekst;
 • op een betogende manier resultaten uit diverse onderzoeksartikelen met elkaar verbinden;
 • een nieuwe onderzoeksvraag formuleren op basis van het eerder beschreven onderzoek;
 • een heldere presentatie geven over een wetenschappelijk artikel;
 • op basis van een of meer wetenschappelijk(e) artikel(en) een opiniërend stuk voor een breed publiek schrijven.
Inhoud
Deze cursus draagt bij aan de je academische vaardigheden. Je leert tekst- en argumentatiestructuren te doorzien en beter toe te passen; je leert schrijffouten herkennen en verbeteren0 je leert op een betogende manier resultaten uit diverse onderzoeksartikelen met elkaar te verbinden, zowel schriftelijk als mondeling;  je leert een argumentatie over een actueel communicatie- of mediafenomeen op te zetten voor een breed publiek. De nadruk in de cursus ligt op schrijfvaardigheid in academische en professionele zin. 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geesteswetenschappen
Verplicht materiaal
Literatuur
wordt nader bekend gemaakt
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
In de hoorcolleges worden de opdrachten voorbesproken en ingeoefend. Hoorcolleges zijn verplicht.

Voorbereiding bijeenkomsten
De studenten hebben de voorgeschreven literatuur gelezen en de opdrachten voor de werkcolleges uitgevoerd.

Werkcollege

Algemeen
In de werkcolleges wordt aan de opdrachten gewerkt. Werkcolleges zijn verplicht.

Voorbereiding bijeenkomsten
De studenten hebben de voorgeschreven literatuur gelezen en de opdrachten voor de werkcolleges uitgevoerd.

Toetsen
Paper 1
Weging50
Minimum cijfer5,5

Paper 2
Weging20
Minimum cijfer5,5

Referaat
Weging10
Minimum cijfer-

Schriftelijk tentamen 1
Weging20
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
n het tentamen wordt de vaardigheid getoetst om de tekst- en argumentatiestructuur te herkennen in gepubliceerde artikelen en om fouten te herkennen in conceptteksten van medestudenten en die te verbeteren. Bij het referaat gaat het om vaardigheid in het mondeling presenteren. Met de twee papers wordt beoordeeld in hoeverre de student erin geslaagd is de kennis van zowel academisch als professioneel schrijven toe te passen (in resp. het theoretisch kader en het populairwetenschappelijk artikel).

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden

SluitenHelpPrint
Switch to English