SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: CI1V17004
CI1V17004
Face-to-Face Communicatie
Cursus informatieRooster
CursuscodeCI1V17004
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoondr. T.C. van Charldorp
E-mailt.c.vancharldorp@uu.nl
Docenten
Docent
dr. T.C. van Charldorp
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. T.C. van Charldorp
Overige cursussen docent
Blok
2  (12-11-2018 t/m 25-01-2019)
Aanvangsblok
2
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 22-10-2018 09:00 t/m 23-10-2018 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
De student kan kernbegrippen uit de pragmatiek (zoals taalhandeling, implicatuur, face) beschrijven.
 
De student kan aangeven wat ethnomethodologie inhoudt en uitleggen waarom de conversatieanalyse daarvan een representant is.
 
De student kan groepsgesprekken met deelnemers van verschillende culturen op een ethisch verantwoorde manier opnemen en transcriberen met behulp van transcribeersoftware volgens de conventies van de conversatieanalyse.
 
De student kan alledaagse en institutionele gesprekken analyseren aan de hand van regels van de conversatieanalyse en aanwijzen hoe gespreksdeelnemers dingen voor elkaar krijgen.
 
De student kan op professionele wijze een onderzoeksvraag formuleren en beantwoorden aan de hand van de resultaten van een kleinschalig datagestuurd onderzoek.
     
Inhoud
Studenten krijgen een inleiding in de pragmatiek. Ze begrijpen dat pragmatiek gaat over sprekers en uitingen en dat we context nodig hebben om elkaar te begrijpen. Het grootste deel van de cursus richt zich op een onderdeel van pragmatiek: talk in interaction, in zowel informele als formele setttings. Studenten leren zowel de informele als formele settings te vertalen naar situaties waarin sprekers een andere culturele achtergrond hebben en/of niet dezelfde taal spreken of de gedeelde taal als tweede taal spreken. Studenten gaan ook zelf aan de slag met het analyseren van een (intercultureel) gesprek.


Luistertaal
In deze cursus is Luistertaal mogelijk. Deze cursus wordt aangeboden in het Nederlands. De cursus staat ook open voor studenten die deze taal vooral receptief beheersen (als luistertaal). Deze studenten kunnen desgewenst in het Engels deelnemen, en ook toetsonderdelen in die taal afleggen. Als je van luistertaal gebruik wilt maken, neem dan direct na inschrijving contact op met de docent. Let op: als je van luistertaal gebruik maakt, dan wordt deze cursus opgenomen in de profileringsruimte van je opleiding. De cursus kan dan niet gelden als taalspecifieke cursus binnen het major of minor onderdeel van je opleiding.
Ingangseisen
Verplicht materiaal
Literatuur
Garcia, A.C. (2013). An introduction to interaction. Understanding talk in formal and informal settings. Bloomsbury Academic. Plus aanvullende artikelen.
Kosten materiaal:50,00
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
Tijdens het hoorcollege wordt de voor die week gelezen literatuur besproken en in een breder kader geplaatst. Tijdens de werkcolleges wordt aan de hand van opdrachten deze literatuur verder verwerkt. Ook wordt er gewerkt aan transcribeer en analytische vaardigheden die nodig zijn voor de eindopdracht.

Voorbereiding bijeenkomsten
De studenten hebben de voorgeschreven literatuur gelezen en de opdrachten voor de werkcolleges uitgevoerd.

Bijdrage aan groepswerk
Studenten werken in een groep aan de tussentijdse- en eindopdracht. Van studenten wordt een proportionele bijdrage aan het groepswerk verwacht. Bovendien dienen studenten zich binnen de groepen professioneel op te stellen (afspraken maken over samenwerking, elkaar aanspreken op afspraken, etc.).

Toetsen
Opdracht
Weging20
Minimum cijfer-

Paper
Weging30
Minimum cijfer5,5

Schriftelijk tentamen 1
Weging50
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
In het tentamen wordt kennis en inzicht verworven met betrekking tot de eerste twee leerdoelen getoetst. Bij de opdracht neemt de student een groepsgesprek met deelnemers van verschillende culturen op een ethisch verantwoorde manier op en transcribeert dit gesprek volgens de conventies van de conversatieanalyse. In het verslag rapporteert de student een kleinschalig conversatie-analytisch onderzoek.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English