SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW33818
BMW33818
Gentherapie, Kanker en Aids
Cursus informatie
CursuscodeBMW33818
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Geneeskunde; Undergraduate School Biomedische Wetenschappen; Biomedische wetenschappen;
Contactpersoondr. A.A.M. Thomas
E-maila.a.m.thomas@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. A.A.M. Thomas
Overige cursussen docent
Blok
3  (04-02-2019 t/m 12-04-2019)
Aanvangsblok
3
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Inhoud
GENTHERAPIE, KANKER, AIDS
 
Studiepunten: 7,5                                                Cursuscode: BMW33818
Coördinator: dr. A.A.M. Thomas                          Periode: 3
Examinator: dr. A.A.M. Thomas                           Timeslot: A+D
E-mailadres: a.a.m.thomas@uu.nl                       Niveau: 3
Tel.nr.: 030-253 3971                                                          
 
 
Deze cursus kun je niet volgen als je B-B2GKA05 al gehaald hebt.
 
Inhoud
De cursus geeft je inzicht in humane cellulaire processen met een geïntegreerde benadering vanuit de moleculaire biologie, biochemie, en celbiologie. Die kennis gebruik je in een aantal toepassingsgerichte biotechnologische problemen zoals gentherapie, RNA interferentie, en gencorrectie, en bij het begrijpen van tumorontwikkeling, metastasering, en het ontstaan van AIDS.
De cursus zal de volgende thema’s behandelen: gentherapie, anti-sense therapie, RNA-interferentie, DNA-repair na inductie van DNA breuken als genetische therapie, ontstaan van tumoren, oncogenen, tumorsuppressors, apoptose, telomeren, receptoren en liganden, monoklonale antilichamen, antikanker medicijnen, vaccins tegen kanker, virussen als vaccins, adhesiemoleculen, integrine’s, metastasering, angiogenese.
Bij het HIV-AIDS deel: virus vaccins, Koch’s postulaten, moleculaire biologie van HIV, interactie van HIV met immuunsysteem, belangrijke en HIV-1 gevoelige cellen van het immuunsysteem, immuundominantie, eigenschappen van HIV polymerase, ontstaan van virale varianten, mechanisme van HIV medicijnen, virusreceptoren, resistentie, HIV-vaccins, ethiek rondom gebruik medicijnen, ontwikkeling van vaccins, oorzaken van ongeneeslijkheid HIV-infectie.
 
Aantal deelnemers:
Het maximum aantal plaatsen is 30.
 
Vereiste voorkennis
De cursussen Cellen en Genoom, of Moleculaire biologie en De Cel of vergelijkbare kennis. Deze noodzakelijke voorafgaande cursussen bevatten kennis van replicatie, transcriptie, translatie, basale kennis over het ontstaan van kanker, (zoals te vinden in Alberts et al. Mol Biology of the Cell, 6th ed. hoofdstukken 6 en 7, of Campbell and Reece (C&R), 11e druk, hoofdstukken 16-20), kennis van celbiologie, (hoofdstuk 17 uit Alberts of C&R 7-9 en 12), basale kennis van immunologie, zoals ter sprake komt in huidige Biologie-cursussen jaar 1 (hoofdstuk 47uit C&R), basale kennis van virusreplicatie, zoals in hoofdstuk 26 van C&R of hoofdstuk 7 uit Alberts, kennis van veel gebruikte technieken in de moleculaire biologie zoals beschreven in hoofdstuk 19 (C&R) of hoofdstukken 8 en 9 uit Alberts, kennis van dierlijke weefsels, vormen en functies, zoals in hoofdstuk 40 (C&R).
Deze cursus kan bij voorkeur worden gevolgd in het derde studiejaar van Biologie of in het tweede of derde jaar van Biomedische wetenschappen. Tweedejaars Biologie studenten worden alleen toegelaten indien er plaats is.
 
Leerdoelen:
Kennis:
Na de cursus kan de student:
 • uitleggen welke vormen van genetische therapieën bestaan, hoe ze werken, en bij welke aandoeningen dit theoretisch of praktisch haalbaar zou kunnen zijn,
 • ethische aspecten rondom genetische therapieën beschrijven,
 • uitleggen welke cellulaire processen belangrijk zijn bij het ontstaan van een tumor en bij uitzaaiingen, en hoe en welke therapieën deze processen beïnvloeden,
 • uitleggen wat de normale afweerreactie is tegen een infectie, en wat de reactie is bij een HIV infectie,
 • uitleggen wat de functie is van alle door HIV-1 gecodeerde eiwitten
 • uitleggen wat het effect is van bestaande en te ontwikkelen medicijnen tegen HIV en AIDS,
 • uitleggen hoe het immuunsysteem reageert op een vaccin, een tumor, of een virusinfectie,
 • uitleggen waarom er virale variatie is en hoe de variatie invloed heeft op medicijnen en vaccins,
 • relevante gegevens verzamelen via internet en wetenschappelijke tijdschriften,
 • een essay maken over een medicijn.
De cursus is op gevorderd niveau qua moleculaire en celbiologische aspecten, en verdiepend wat betreft immunologische aspecten.
 
Vaardigheden
Selecteren en verwerken literatuur, omgaan met complexe systemen, wetenschappelijke discussie, schriftelijke rapportage in het Nederlands of Engels naar keuze, ethisch bewustzijn wat betreft gentherapie, gebruik van medicijnen en vaccins.
 
 
Onderwijsvorm(en):
De cursus is theoretisch. Werkvormen zijn hoorcolleges, zelfstudie, en het schrijven van een essay.
 
Toetsing
Aanwezigheid bij het eerste college, deelname aan de toetsen en inleveren van een essay zijn verplicht. De cursus is voldoende afgerond als de twee toetscijfers (elk 40%) en de beoordeling van het ingeleverde essay (20%) resulteren in minimaal een 5,5.
 
Benodigd materiaal (boeken/kosten):
 • cursushandleiding met hand-outs
 • kopieën van de benodigde artikelen, te verkrijgen via UBU of internet
Ingangseisen
Je moet ingeschreven staan voor de volgende opleiding:
- Biomedische wetenschappen, Bachelor, Voltijd
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Blackboardtoetsen

Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Actieve deelname
Weging100
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English