SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW33416
BMW33416
Molecular Biology of the Cell
Cursus informatie
CursuscodeBMW33416
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (3 (Bachelor Gevorderd))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Geneeskunde; Undergraduate School Biomedische Wetenschappen; Biomedische wetenschappen;
Contactpersoondr. J.A. Post
Telefoon+31 30 2533894
E-mailJ.A.Post@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 2
Docent
prof. dr. A.S. Akhmanova
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. ir. B.M.T.B. Burgering
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. S.J.L. van den Heuvel
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. J.A. Killian
Overige cursussen docent
Docent
A.I.P.M. de Kroon
Overige cursussen docent
Blok
2  (15-11-2021 t/m 04-02-2022)
Aanvangsblok
2
TimeslotAD: AD
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 20-09-2021 t/m 03-10-2021
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Inhoud
MOLECULAIRE BIOLOGIE VAN DE CEL

Studiepunten: 7,5                                               Cursuscode:   BMW33416
Coördinator:     Dr. J.A. Post                                 Periode:         2
Examinator:     Dr. J.A. Post                                 Timeslot:       A+D
E-mailadres:     j.a.post@uu.nl                              Niveau:          3
Tel.nr.:             030 – 253 3894                           


Inhoud:
Het doel van deze cursus is studenten inzicht te geven in de moleculen, structuren en processen die van belang zijn bij het functioneren van de cel. Hoe worden bijvoorbeeld signalen door de cel opgevangen, doorgegeven en hoe leiden die uiteindelijk tot een respons? Bijvoorbeeld, indien een cel behandeld wordt met een ligand gaat de cel migreren, prolifereren, differentiëren of in apoptose, afhankelijk van het ligand. Het signaal zal leiden tot veranderingen in de lokalisatie en activiteit van eiwitten en zal ook vaak uiteindelijk in de kern terecht komen en daar een transcriptiefactor activeren.
Om deze processen goed te begrijpen komt er gedurende de cursus een aantal thema’s aan de orde zoals membranen, membraanbiogenese, signaaltransductie, compartimentalisatie, vesiculair transport, celcyclus, cytoskelet, extracellulaire matrix, celpolariteit, metabolisme en kanker.

Vereiste voorkennis:
Kennis op het gebied van de Celbiologie, Moleculaire Biologie en (Bio)chemie zoals opgedaan in de cursussen “Cellen”, “Genoom” en “Moleculen” van de opleiding Biomedische Wetenschappen is verplicht.

Leerdoelen:
Kennis en inzicht
Na afloop van de cursus kan de student:
 • diverse relevante cellulaire processen beschrijven;
 • de organisatie, dynamiek, ruimtelijke dimensies en het belang van de samenstellende onderdelen van de cel en cellulaire processen beschrijven;
 • uitleggen waaruit cellulaire membranen zijn opgebouwd en hoe ze in de cel gevormd worden;
 • uitleggen op welke wijze neurotransmitters, hormonen en groeifactoren signaaltransductieprocessen initiëren c.q. beïnvloeden;
 • beschrijven op welke manieren de celcyclus gereguleerd kan worden;
 • beschrijven hoe celpolariteit gereguleerd wordt;
 • verklaren hoe signaaltransductieroutes leiden tot een verandering in de genexpressie van de cel;
 • de onderlinge interactie tussen signaaltransductiesroutes en de koppeling met het metabolisme, de celcyclus, celproliferatie, celdifferentiatie en apoptose uitleggen;
 • de rol van het cytoskelet bij al deze processen beschrijven.

Vaardigheden
De student is in staat om:
 • primaire literatuur over processen betrokken bij de moleculaire biologie van de cel te lezen en te interpreteren;
 • vanuit een primair artikel nieuwe vraagstellingen te formuleren (vervolgonderzoek);
 • experimentele benaderingen op te stellen om deze vraagstellingen te beantwoorden;
 • een Engelstalig “onderzoeksvoorstel” te schrijven, onderbouwd  met verschillende experimentele benaderingen;
 • een mondelinge presentatie te geven over het primaire artikel en het onderzoeksvoorstel;
 • samen te werken.

Onderwijsvorm(en) en contacttijd:
Naast colleges zullen er werkcolleges gegeven worden. Tevens zijn er bij elk onderdeel opgaven binnen Blackboard.
De laatste drie weken bestaan uit een literatuur-onderzoeksopdracht. Hierbij wordt verwacht dat er recente primaire literatuur wordt doorgenomen en op basis daarvan wordt vervolgonderzoek opgesteld en een presentatie gegeven. Er kan uit een aantal onderwerpen worden gekozen.
De cursus wordt ondersteund door Blackboard, waar college-handouts, opdrachten, roosters, een biochemisch woordenboek, interessante links en zelftesten te vinden zijn.

Toetsvormen:
Er zijn twee deeltoetsen (elk 37,5% van de eindbeoordeling) in resp. week 4 en week 7. Inzicht in hoe je de stof beheerst krijg je verder via de Blackboardopgaven en de werkcolleges (deze zijn beiden verplicht en tellen mee bij de inspanningsverplichting van de cursus; m.a.w. je moet ze gedaan hebben, wil je in aanmerking komen voor een eventuele aanvullende toets). Tijdens de onderzoeksopdracht (25%) worden inzicht, werkwijze, werkhouding, presentaties en Engelstalige verslaglegging beoordeeld. Voor beide deeltoetsen moet minimaal een 5,0 gehaald worden en de beoordeling van de onderzoeksopdracht moet voldoende zijn.

Benodigd materiaal (boeken/kosten):
Onderstaande boeken zijn gebruikt bij eerdere cursussen in het curriculum:
 • Verplicht: Alberts, B.: Molecular Biology of the Cell (6th ed.);
 • Aanbevolen: Tymoczko, Berg, Stryer, Biochemistry a short course, 3rd edition.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geneeskunde
 • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
  • Biomedische wetenschappen, Bachelor, Voltijd
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Blackboardtoetsen

Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Actieve deelname
Weging100
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English