SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW32711
BMW32711
Moleculaire Mechanismen van Kanker
Cursus informatie
CursuscodeBMW32711
Studiepunten (EC)7,5
Inhoud
MOLECULAIRE MECHANISMEN VAN KANKER

Studiepunten: 7,5                                                     Cursuscode: BMW32711
Coördinator: Dr. Ir. G.J.T. Zwartkruis                      Periode: 1
Examinator: Prof. Dr. Ir. B.M.T. Burgering              Timeslot: A+D
E-mailadres: G.J.T.Zwartkruis@umcutrecht.nl      Niveau: 3
Tel.nr.: 088 - 756 8085                                 


Inhoud:
Kanker ontstaat door ontsporingen in genetische en epigenetische processen in lichaamscellen. Dit leidt tot verstoorde signaaltransductieroutes en verandering van chromosoomverdelingen en genexpressieprofielen in tumorcellen.
In het theoretische deel van deze cursus wordt tijdens hoorcolleges ingegaan op de moleculaire grondslagen van een aantal verschillende tumortypen en de recente ontwikkelingen in het vakgebied. Tevens wordt de kennis op het gebied van transcriptie, proteomics, stamcellen, chromosoomregulatie, cellulaire adhesie en signaaltransductieroutes verdiept. De hoorcolleges worden verzorgd door de afdeling Molecular Cancer Research (MCR) van het UMC Utrecht. Toetsing van het theoretische deel vindt plaats in week 8 van de cursus met een schriftelijk tentamen.
Naast het theoretische gedeelte bevat de cursus een praktisch deel, waarbij de studenten in tweetallen worden verdeeld over negen onderzoeksgroepen. Zij zullen onder begeleiding van een AIO of postdoc gedurende tenminste twaalf werkdagen experimenten verrichten ten behoeve van het onderzoeksproject van de begeleider. Verschillende technieken zullen hierbij aan bod komen, waaronder weefselkweek, eiwitexpressie, verschillende biochemische technieken inclusief massa-spectrometrie en technieken gebaseerd op immunofluorescente detectie. Dit onderdeel van de cursus vindt plaats in de onderzoekslaboratoria van de afdeling MCR in het Stratenum. Aan het eind van het praktische gedeelte geeft iedere student een presentatie van 15 minuten in het Engels, waarin de resultaten worden besproken in de context van de vraagstelling.
In week 8 en 9 van de cursus schrijft elke student een essay over een onderzoeksonderwerp gerelateerd aan de cursus. Dit essay dient in week 10 ingeleverd te worden.
Dit is een pittige cursus die een brug slaat tussen de bachelorfase en een research master.

Aantal deelnemers:
Vanwege het praktische werk kunnen maximaal 18 studenten aan de cursus meedoen.

Vereiste voorkennis:
Vereist is een voldoende voor de BMW-cursussen “Genoom” en “Moleculaire Biologie van de Cel” of “Signaaltransductie” of “Membraanbiologie”.

Leerdoelen:
Kennis en inzicht
Aan het eind van het blok is de student in staat:
 • de basisconcepten met betrekking tot de moleculaire grondslagen van een aantal verschillende kankertypen te beschrijven;
 • uit te leggen hoe bepaalde aandoeningen kunnen voortkomen uit ontsporingen van bepaalde celbiologische processen.

Vaardigheden
Aan het eind van het blok is de student in staat:
 • in beperkte tijd primaire literatuur op het gebied van de moleculaire oncogenese te analyseren, integreren en bediscussiëren;
 • een moleculaire vraagstelling voor kankeronderzoek te formuleren op basis van literatuurgegevens en aan te geven hoe deze experimenteel kan worden benaderd;
 • in praktische zin deel te nemen aan fundamenteel kankeronderzoek in het laboratorium;
 • een presentatie in het Engels te geven over het uitgevoerde onderzoek;
 • een essay te schrijven op het gebied van hedendaags moleculair kankeronderzoek.

Onderwijsvormen en contacttijd:
Hoorcolleges (24 uur), praktisch werk (12 dagen; 96 uur), feedback/overleg essay (2 uur) en toetsing (2 uur). Totale contacttijd is 124 uur. Aanwezigheidsverplichting is 100%.

Toetsvormen:
 • Schriftelijk tentamen (40%); voor deze toets moet minimaal een 5,0 gehaald worden;
 • Schrijven essay, bij voorkeur in het Engels (20%);
 • Uitvoering/inzet praktisch gedeelte (30%) en presentatie in het Engels (10%);
 • Om de cursus met een voeldoende af te ronden moet er een eindcijfer van minimaal 5,5 behaald worden.

Benodigd materiaal (boeken/kosten)
 • Alberts et al. Molecular Biology of the Cell (6th edition, 2015);
 • Blokboek MMK; wordt de studenten aan het begin van de cursus ter hand gesteld;
 • Links naar Research artikelen worden via Blackboard beschikbaar gesteld;
 • Weinberg R.A. The Biology of Cancer (2nd ed., 2014); ter inzage beschikbaar.
SluitenHelpPrint
Switch to English