SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW32711
BMW32711
Moleculaire Mechanismen van Kanker
Cursus informatie
CursuscodeBMW32711
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geneeskunde; Undergraduate School Biomedische Wetenschappen; Biomedische wetenschappen;
ContactpersoonG.J.T. Zwartkruis
E-mailg.j.t.zwartkruis@umcutrecht.nl
Docenten
VorigeVolgende 3
Docent
prof. dr. J.L. Bos
Overige cursussen docent
Docent
dr. R. van Boxtel
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. ir. B.M.T.B. Burgering
Overige cursussen docent
Docent
dr. M. Gloerich
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. S.M.A. Lens
Overige cursussen docent
Blok
1  (03-09-2018 t/m 09-11-2018)
Aanvangsblok
1
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-05-2018 t/m 24-06-2018
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen

Inhoud
MOLECULAIRE MECHANISMEN VAN KANKER
 
Studiepunten: 7,5                                                     Cursuscode: BMW32711
Coördinator: Dr. Ir. G.J.T. Zwartkruis                      Periode: 1
Examinator: Prof. Dr. Ir. B.M.T. Burgering               Timeslot: A+D
E-mailadres: G.J.T.Zwartkruis@umcutrecht.nl         Niveau: 3
Tel.nr.: 088 - 756 8085                                            
 
Inhoud:
Kanker ontstaat door ontsporingen in genetische en epigenetische processen in lichaamscellen. Dit leidt tot verstoorde signaaltransductieroutes en verandering van chromosoomverdelingen en genexpressieprofielen in tumorcellen. Toch heeft een verstoring die leidt tot tumorgroei binnen één weefsel, meestal geen effect in een ander celtype.
In het theoretische deel van deze cursus wordt tijdens hoorcolleges ingegaan op de moleculaire grondslagen van een aantal verschillende tumortypen en de recente ontwikkelingen in het vakgebied. Tevens wordt de kennis op het gebied van transcriptie, proteomics, stamcellen, chromosoomregulatie, cellulaire adhesie en fosforyleringsroutes verdiept. De hoorcolleges worden verzorgd door de afdeling Molecular Cancer Research (MCR) van het UMC Utrecht. Toetsing van het theoretische deel vindt plaats in week 8 van de cursus met een schriftelijk tentamen.
Naast het theoretische gedeelte bevat de cursus een praktisch deel, waarbij de studenten in tweetallen worden verdeeld over acht onderzoeksgroepen. Zij zullen onder begeleiding van een AIO of postdoc gedurende tenminste twaalf werkdagen experimenten verrichten ten behoeve van het onderzoeksproject van de begeleider. Verschillende technieken zullen hierbij aan bod komen, waaronder weefselkweek, eiwitexpressie, verschillende biochemische technieken inclusief massa-spectrometrie en technieken gebaseerd op immunofluorescente detectie. Dit onderdeel van de cursus vindt plaats in de onderzoekslaboratoria van de afdeling MCR in het Stratenum. Aan het eind van het praktische gedeelte geeft iedere student een presentatie van 15 minuten in het Engels, waarin de resultaten worden besproken in de context van de vraagstelling.
In week 8 en 9 van de cursus schrijft elke student een essay over een onderzoeksonderwerp gerelateerd aan de cursus. Dit essay dient in week 10 ingeleverd te worden.
Dit is een pittige cursus die een brug slaat tussen de bachelorfase en een research master.
 
Aantal deelnemers:
Vanwege het praktische werk kunnen maximaal 18 studenten aan de cursus meedoen.
 
Vereiste voorkennis:
Vereist is een voldoende voor de BMW-cursussen "Genoom" en “Moleculaire Biologie van de Cel” of “Signaaltransductie” of “Membraanbiologie”.
 
Leerdoelen:
Kennis en inzicht
Aan het eind van het blok is de student in staat:
de basisconcepten met betrekking tot de moleculaire grondslagen van een aantal verschillende kankertypen te beschrijven;
uit te leggen hoe bepaalde aandoeningen kunnen voortkomen uit ontsporingen van bepaalde celbiologische processen.
 
Vaardigheden
Aan het eind van het blok is de student in staat:
in beperkte tijd primaire literatuur op het gebied van de moleculaire oncogenese te analyseren, integreren en bediscussiëren;
een moleculaire vraagstelling voor kankeronderzoek te formuleren op basis van literatuurgegevens en aan te geven hoe deze experimenteel kan worden benaderd;
in praktische zin deel te nemen aan fundamenteel kankeronderzoek in het laboratorium;
een presentatie in het Engels te geven over het uitgevoerde onderzoek;
een essay te schrijven op het gebied van hedendaags moleculair kankeronderzoek.
 
Onderwijsvormen en contacttijd:
Hoorcolleges (24 uur), praktisch werk (12 dagen; 96 uur), feedback/overleg essay (2 uur) en toetsing (2 uur). Totale contacttijd is 124 uur. Aanwezigheidsverplichting is 100%.
 
Toetsvormen:
Schriftelijk tentamen (40%); voor deze toets moet minimaal een 5,0 gehaald worden;
Schrijven essay, bij voorkeur in het Engels (20%);
Uitvoering/inzet praktisch gedeelte (30%) en presentatie in het Engels (10%);
 
Benodigd materiaal (boeken/kosten)
Alberts et al. Molecular Biology of the Cell (6th 2015);
Blokboek MMK; wordt de studenten aan het begin van de cursus ter hand gesteld;
Research artikelen worden via Blackboard beschikbaar gesteld;
Weinberg R.A. The Biology of Cancer (2nd ed. 2014); ter inzage beschikbaar.
Ingangseisen
Je moet ingeschreven staan voor de volgende opleiding:
- Biomedische wetenschappen, Bachelor, Voltijd
Er moet voldaan zijn aan minimaal één van de cursussen:
- Signaaltransductie (BMW20305)
- Biomembranen (BMW20405)
- Membraanbiologie (BMW32713)
- Signaaltransductie (BMW32813)
- Moleculaire Biologie van de Cel (BMW33416)
En er moet voldaan zijn aan de cursussen:
- Project 1 (BMW10205)
- Genoom (BMW21614)
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Hoorcollege

Practicum

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Bestuderen en analyseren van informatie
Synthetiseren en structureren van informatie
Intellectuele vaardigheden
Presenteren - een referaat/pleidooi voorbereiden, uitvoeren en evalueren
Discussieren, debatteren
Gebruiken van informatie- en communicatietechnologie ('computer literacy')
Communicatieve vaardigheden
Samenwerken met anderen, werken in teamverband
Planmatig werken
Academisch denken, werken en handelen: vak- en beroepsspecifiek
Academisch denken, werken en handelen: overig
Wetenschapsfilosofische context
Wetenschappelijke context
Maatschappelijke / culturele context
Ethisch perspectief
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium
Analyseren en beoordelen van onderzoeksrapportages
Voorbereiden / opzetten van onderzoek
Rapporteren over onderzoek - schriftelijk
Rapporteren over onderzoek - mondeling
Onderzoeksvaardigheden integraal

SluitenHelpPrint
Switch to English