SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW32507
BMW32507
Hemostase en Trombose en Rode bloedcellen
Cursus informatie
CursuscodeBMW32507
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geneeskunde; Undergraduate School Biomedische Wetenschappen; Biomedische wetenschappen;
Contactpersoondr. R.T. Urbanus
E-mailr.t.urbanus@umcutrecht.nl
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
dr. E.J. van Beers
Overige cursussen docent
Docent
J.A. Korporaal
Overige cursussen docent
Docent
dr. R.E.G. Schutgens
Overige cursussen docent
Docent
dr. R.T. Urbanus
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. R.T. Urbanus
Overige cursussen docent
Blok
4  (26-04-2021 t/m 02-07-2021)
Aanvangsblok
4
TimeslotAD: AD
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 25-01-2021 t/m 21-02-2021
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
HEMOSTASIS, THROMBOSIS and RED BLOOD CELLS
 
Credit load:        7.5 ECTS                                    Course code:          BMW32507
Coordinator:      Dr. R.T. Urbanus                       Period:          4      
Examiner:          Dr. R.T. Urbanus                       Time slot:      AD
E-mail address: R.T.Urbanus@umcutrecht.nl     Level:            3                              
Phone:               088–755 7769
 
Content:
This course will address different aspects of benign hematology. Students will study blood platelet function, blood clotting and the formation and function of red blood cells. In addition, this course will address the pathophysiology behind arterial and venous thrombosis and different (hereditary) forms of anemia.
Aside from sessions on the biochemistry and cell biology of hemostasis and erythrocytes, the course will address subjects like oral contraceptives and thrombosis, epidemiology of thrombosis and anemia. The students will train their knowledge in several work groups and will apply their knowledge in practical assignments. During these practical assignments, students will perform experiments in the field of platelet and coagulation disorders, as well as the metabolism and membrane function of the red blood cell. In addition, students will get the opportunity to pitch a research idea, critically review a scientific manuscript and present the data obtained in the practical assignment.
 
Prerequisites:
Basics of cell biology and biochemistry.
 
Learning objectives:
Knowledge and insight
At the end of this course, students:
 • are acquainted with the proteins and cells involved in thrombosis and hemostasis;
 • can describe the biological principles that underlie most common disorders related to thrombosis and hemostasis;
 • can describe the mechanism of red blood cell production and how these cells perform their physiological function;
 • can recognize different forms of anemia and describe the associated pathophysiology;
 • are acquainted with the basic aspects of translating laboratory tests into clinical investigations.
 
Skills
At the end of the course, students are able to:
 • plan scientific experiments with regards to thrombosis and hemostasis, perform these experiments, adequately interpret the results, and write a concise report in a lab journal;
 • read, interpret and present literature on current themes in the research fields of thrombosis and hemostasis;
 • analyse and discuss a scientific article.
 
Educational methods and contact time:
The course consists of lectures, practical training and reporting, workgroups, a pitch and an exam. The practical training will be supervised by a PhD student or technician. Contact time will be 50% and consists of lectures, practical training, assignments, a pitch and an exam.
 
Examination:
At the end of the course there will be a digital exam via Testvision. The test will consist of closed questions in different forms. Final grades will be based on the weighted average of grades obtained for the exam, workgroups and practical exercise. The exam will account for 50%, the workgroups for 30% and the practical exercise for 20% of the final grade. To pass the course, each grade has to be ≥ 4.0 and the final grade has to be ≥ 5.5.
 
The following books are accessible through the Utrecht University Library:  
Optional reads:
 • “Leerboek Hematologie”, Bob Löwenberg, Gert Ossenkoppele, Nicole Blijlevens, Frank Leebeek, Sonja Zweegman (redactie), De Tijdstroom uitgeverij, 2015, Utrecht (in Dutch).
 
 
Inhoud
Studiepunten: 7,5                                                Cursuscode: BMW32507
Coördinator: Dr. R.T. Urbanus                            Periode: 4  
Examinator: Dr. R.T. Urbanus                             Timeslot: A+D
E-mail adres: R.T.Urbanus@umcutrecht.nl         Niveau: 3                           
Tel.nr.: 088–755 7769
 
Inhoud:
In dit blok worden diverse onderwerpen van benigne haematologie behandeld. De belangrijkste onderwerpen zijn de functie van bloedplaatjes, stolling en de vorming en functie van rode bloedcellen. Daarnaast zal worden ingegaan op diverse gerelateerde pathologische situaties zoals arteriële en veneuze trombose en diverse (erfelijke) vormen van anemie.
Het bloedstelpingsmechanisme (hemostase) zorgt ervoor dat enerzijds overmatig bloedverlies wordt voorkomen en anderzijds trombose wordt tegengegaan. Hemostase bestaat uit verschillende componenten. Een gezonde vaatwand levert remmers van bloedplaatjes, zodat deze cellen niet verklonteren wanneer dat niet nodig is, eiwitten die bloedstolling tegen gaan en componenten die de afbraak van een stolsel bevorderen. Tegelijkertijd bevat de vaatwand eiwitten die plaatjes activeren, stolling op gang brengen en fibrinolyse afremmen. Een goede balans tussen activering en remming van hemostase is essentieel voor een normaal leven. Erfelijke of verworven stoornissen leiden tot een verhoogde bloedingsneiging of arteriële of veneuze trombose. Naast de basaal biochemische sessies, bevat de cursus speciale sessies voor actuele zaken zoals “de pil” en trombose, vliegtuigtrombose, trombosepreventie door gezonde voeding en epidemiologie van trombose.
Rode bloedcellen (erythrocyten) zijn essentieel voor het transport van zuurstof naar de weefsels. Daartoe bevatten ze een zeer hoge concentratie aan het zuurstofbindende eiwit hemoglobine. Stoornissen in de aanmaak van rode bloedcellen of hemoglobine leiden tot een tekort aan zuurstoftransporterende capaciteit, oftewel anemie. De rode bloedcel is tijdens zijn uitrijping zijn kern en organellen verloren. Desondanks is de cel in staat 120 dagen te overleven in de circulatie. Het metabolisme van de rode bloedcel is hier volledig op afgestemd. Daarnaast stelt de bijzondere structuur van de rode bloedcel deze in staat om in hoge mate te vervormen waardoor het zelfs de allerkleinste capillairen kan passeren. Elke verstoring van hemoglobine, het celmetabolisme of de membraanstructuur leidt tot een verkorte overlevingsduur (hemolyse) en, daardoor, een anemie.
Tijdens de practica verrichten de studenten zelf experimenten op het gebied van plaatjes- en stollingsafwijkingen, het celmetabolisme en de membraanfunctie van de rode bloedcel.  Kijk voor de meest recente versie op Osiris.
 
Vereiste voorkennis:
Celbiologische en chemische kennis.
 
Leerdoelen:
Kennis en inzicht
Aan het eind van het blok is de student in staat:
·          het mechanisme van hemostase, waaronder de activatie van bloedplaatjes en bloedstolling, te beschrijven;
·          afwijkingen die leiden tot bloedingen of trombose te diagnosticeren en adviezen te formuleren voor medicatie en therapie;
·          het mechanisme te beschrijven hoe rode bloedcellen worden geproduceerd en hoe zij hun fysiologische functie uitoefenen;
·          diverse vormen van anemie te herkennen en beschrijven.
 
Vaardigheden
Aan het eind van het blok is de student in staat:
·          een wetenschappelijk experiment te plannen, uit te voeren, te beoordelen en de resultaten d.m.v. een voordracht te presenteren;
·          de literatuur over een actueel onderwerp op het vakgebied te inventariseren en te rapporteren;
·          een wetenschappelijk artikel te analyseren en te bespreken.
 
Onderwijsvorm(en) en contacttijd:
In hoorcolleges wordt de leerstof besproken. Het praktische gedeelte bestaat uit het zelf uitvoeren van experimenten onder begeleiding van een AIO of analist. In de vorm van opdrachten zullen actuele onderwerpen worden samengevat en gerapporteerd. Er zijn demonstraties op de verschillende laboratoria. In de werkgroepen worden actuele wetenschappelijke ontwikkelingen behandeld.
Contacttijd is 50% en bestaat uit hoorcolleges, praktische training en rapportage, werkgroepen, pitch en tentamen.
 
Toetsvormen:
De toetsing is individueel, digitaal, middels een tentamen. Het eindcijfer komt tot stand op basis van de beoordeling van de practica, de werkgroepen, pitch en het tentamen.
 
Benodigd materiaal (boeken/kosten):
·          “Leerboek Hematologie”, Bob Löwenberg, Gert Ossenkoppele, Nicole Blijlevens, Frank Leebeek, Sonja Zweegman (redactie), De Tijdstroom uitgeverij, 2015, Utrecht (aanbevolen).
 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geneeskunde
 • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
  • Biomedische wetenschappen, Voltijd
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Computerpracticum

Hoorcollege

Practica

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English