SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW31709
BMW31709
Communiceren via het DNA-lab
Cursus informatie
CursuscodeBMW31709
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geneeskunde; Undergraduate School Biomedische Wetenschappen; Biomedische wetenschappen;
ContactpersoonR. Senf, MSc
E-mailR.Senf@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
R. Senf, MSc
Overige cursussen docent
Docent
R. Senf, MSc
Overige cursussen docent
Docent
R.L. Tatsis, MSc
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2013 t/m 08-11-2013)
Aanvangsblok
1/  2/  3/  4
TimeslotABCD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2013 t/m 30-06-2013
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inhoud

COMMUNICEREN VIA HET DNA-LAB

 

Studiepunten: 7,5                                                Cursuscode: BMW31709

Coördinator: Ragna Senf, MSc.                            Periode: 1,2,3,4
Examinator: Ragna Senf, MSc.                            Timeslot: A+D of B+C

E-mail adres: Reizend.DNAlab@UMCUtrecht.nl   Niveau: 3

Tel.nr.: 088-756 8754                                        

 

Inhoud:

De Reizende DNA-labs slaan een brug tussen het voortgezet onderwijs en de nieuwste wetenschappelijke inzichten (zie www.DNAlabs.nl). De student reist deze cursus als docent van het DNA-lab ‘Lees de taal van de tumor’ het land door. De student verbetert zijn didactische en communicatieve vaardigheden door het opstellen van persoonlijke leerdoelen op een wetenschappelijke manier en het leren van ervaringen door reflectie (individueel en in groepsverband). Het resultaat wordt in een persoonlijk reflectieverslag gerapporteerd.

In de eerste week worden sociaal-communicatieve vaardigheden getraind en zullen diverse aspecten van lesgeven aan de orde komen. Tijdens week 6 verdiept de student zich verder in de didactiek, de aard van genomicsonderzoek en in de interactie tussen cancer genomics en de maatschappij. Dit resulteert uiteindelijk in het schrijven van een lesplan en een beschouwing. Na week 6 kan de student zijn eigen lesplan inzetten tijdens het Reizende DNA-lab.

 

Vereiste voorkennis:

Kennis over DNA, kanker en genomics uit de cursussen Cellen, Genoom en Project 1 (of vergelijkbare cursussen) wordt als bekend verondersteld.

 

Leerdoelen:

Kennis en inzicht

Na afloop van de cursus:

·          heeft de student een realistische kijk op zijn functioneren als educator/communicator;

·          kent de student didactische en communicatiekundige principes;

·          heeft de student inzicht in toepassingen van cancer genomics en implicaties daarvan voor individu en samenleving.

 

Vaardigheden

Na afloop van de cursus kan de student:

·          reflecteren op zijn eigen functioneren als beginnend educator/communicator;

·          een beschouwing op (cancer) genomics en de interactie daarvan met de maatschappij formuleren;

·          didactische en communicatiekundige principes toepassen in de praktijk;

·          feedback geven en ontvangen op basis van observaties.

 

Attitudes

Na afloop van de cursus onderkent de student het belang van:

·          reflecteren als hulpmiddel in zijn eigen leerproces;

·          tweezijdige communicatie;

·          gedeelde verantwoordelijkheid bij het samenwerken en samen leren.

 

Onderwijsvorm en contacttijd:

De student volgt een training van 2½ dag in week 1 om de didactische en praktische inhoud van het DNA-lab te leren. Ook formuleert de student zijn eerste leerdoel. Vanaf week 2 verzorgt elke student gedurende 8 weken ca. 15 practica als docent van het DNA-lab en observeert ca. 7 practica van medestudenten. Week 6 is een verdiepingsweek. Verder zijn er tijdens de practicumweken nog 2 reflectiebijeenkomsten van 3 uur.

Naast de cursusgebonden activiteiten is de student tijd kwijt aan uitvoerende taken, zoals het voorbereiden van de materialen, reistijd en opbouwen. Deze taken vinden grotendeels in de eigen tijd plaats. Hiervoor wordt de student gecompenseerd met een financiële vergoeding.

 

Toetsvorm:

Het reflectieverslag en de beschouwing vormen de basis voor het eindgesprek en de beoordeling. Inzet tijdens de uitvoering van het DNA-lab, de training en bijeenkomsten wordt ook meegenomen in de beoordeling.

 

Benodigd materiaal:

·          Blokboek en literatuurboek (verstrekt bij aanvang van de cursus);

·          De boeken ‘Effectief leren’ en ‘Samenwerkend leren’ van Ebbens worden uitgeleend aan de studenten.

 

Capaciteit:

Per periode volgen 3 studenten in timeslot A+D en 3 studenten in timeslot B+C de cursus. Tijdens de tweede periode gaan er per timeslot 2 teams op pad, waardoor in deze periode een dubbele capaciteit is van 6 studenten per timeslot.

 

Selectie:

Deze cursus is zowel geschikt voor studenten die een onderzoeksmaster als studenten die een communicatie/educatie- of managementmaster ambiëren. De studenten worden geselecteerd in het voorafgaande blok op basis van een kort gesprek. De aanmelding voor deze cursus vindt dan ook eerder plaats dan de centrale aanmelding voor overige vakken. Aanmelden kan door een mail te sturen naar bovenstaand e-mailadres.

Periode 1, 2 en 3 staan open voor 3de jaars studenten. In de 4de periode kunnen ook 2de jaars studenten deelnemen.

Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geneeskunde
  • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
    • Biomedische wetenschappen, Bachelor, Voltijd
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Basiscollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English