SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW31012
BMW31012
Central Nervous System Disorders
Cursus informatie
CursuscodeBMW31012
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Geneeskunde; Undergraduate School Biomedische Wetenschappen; Biomedische wetenschappen;
Contactpersoondr. G.M.J. Ramakers
Telefoon088-7568413
E-mailG.M.J.Ramakers@umcutrecht.nl
Docenten
Docent
M.C. van Oudenaarden
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. G.M.J. Ramakers
Overige cursussen docent
Docent
M.D.I. Vergouwen, MSc PhD
Overige cursussen docent
Blok
4  (26-04-2021 t/m 02-07-2021)
Aanvangsblok
4
TimeslotAD: AD
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 25-01-2021 t/m 21-02-2021
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen

Inhoud
CENTRAL NERVOUS SYSTEM DISORDERS

Studiepunten:     7,5                                                 Cursuscode: BMW31012
Coördinator:       dr. G.J.M. Ramakers/
                          dr. M.M.J. Veeneman-Rijkens          Periode: 4
Examinator:       dr. G.J.M. Ramakers                        Timeslot: A+D
E-mail adres:      l.vanoudenaarden@umcutrecht.nl   Niveau: 3
Tel.nr.:               088 – 756 8413                    


Inhoud
Het centrale zenuwstelsel (CZS) is een complexe structuur die betrokken is bij allerlei biologische processen van ons lichaam. Zo verwerkt en integreert het CZS zintuigelijke informatie waardoor we ons bewust kunnen worden van onszelf en onze omgeving. Ook stelt het CZS ons in staat informatie op waarde te schatten, helpt het ons bij het begrijpen van de intenties van anderen, laat het ons emoties ervaren, stelt het ons in staat te leren, zorgt het dat we kunnen plannen en handelen. Meestal zijn we ons nauwelijks bewust van al deze neurobiologische processen maar wanneer ze verstoord raken, zoals het geval is bij psychiatrische en neurologische aandoeningen, dan kan dit leiden tot ernstig lijden of disfunctie.
In de cursus Central Nervous System Disorders behandelen we elke week een andere neurologische of psychiatrische aandoening, zoals verslaving, psychose en gliomen. Tijdens deze cursus leer je over de klinische presentatie van de aandoening en hoe de verschijnselen het leven van de patiënt beïnvloeden. Je leert over de onderliggende biologische systemen en over onderzoeksmethoden die worden gebruikt bij het onderzoeken naar de besproken aandoening. Daarnaast bespreken prominente onderzoekers hun onderzoek zodat je ook een beeld krijgt van de wetenschappelijke stand van zaken. Door iedere aandoening van verschillende kanten te belichten krijgt de student telkens een breed inzicht in de besproken aandoening.
Daarnaast schrijven studenten in kleine groepen een topical review waarbij ze de klinische en medisch biologische kant van een psychiatrische of een neurologische stoornis belichten. Aan het einde van de cursus presenteren groepen aan elkaar hun voorstellen op een minisymposium.

Vereiste voorkennis:
Kennis van functionele neuroanatomie en neurotransmissie zoals opgedaan in de cursus 'Neurowetenschappen' of een vergelijkbare cursus.
 
Leerdoelen:
Kennis en inzicht
Aan het eind van de cursus kan de student:
 • de klinische presentatie van de CZS aandoening begrijpen;
 • beschrijven hoe de CZS aandoening het leven van de patiënt beïnvloedt;
 • de onderliggende neurobiologische systemen uitleggen;
 • gepubliceerd onderzoek samenvatten en uitleggen en de onderzoeksmethoden die gebruikt worden beschrijven.

Vaardigheden
Na afronding van de cursus kan de student:
 • wetenschappelijke artikelen begrijpen, uitleggen en bediscussiëren;
 • een topical review schrijven en deze presenteren;
 • feedback geven op het voorstel/topical review van een andere groep.
 
Onderwijsvormen en contacttijd:
Deze cursus bestaat uit zelfstudie, hoorcolleges, interactieve colleges, werkcolleges en een opdracht (topical review). Maximaal 50% van de cursustijd zal bestaan uit contacttijd. Wanneer zich buitenlandse studenten aanmelden, zal dit blok in het Engels worden gedoceerd.
 
Toetsvormen:
Het cursusresultaat is opgebouwd uit het cijfer voor de eerste toets (40%), het cijfer voor de tweede toets (30%), het cijfer voor het topical review (25%) en het cijfer voor de participatie tijdens het minisymposium (5%).
Om de cursus met voldoende resultaat af te ronden moet de student een eindcijfer behalen dat hoger of gelijk is aan een 5,5. Een student moet voor elk deelcijfer minimaal een 5,0 behalen.

Benodigd materiaal (boeken/kosten):
 • Purves, D. et al.: Neuroscience, 6de editie, Sinnauer Associates Inc.;
 • Aanvullend materiaal dat beschikbaar wordt gesteld via Blackboard.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geneeskunde
 • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
  • Biomedische wetenschappen, Bachelor, Voltijd
Voorkennis
Kennis van de functionele neuroanatomie en neurotransmissie
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Computer practicum

Hoorcollege

Meet the expert

Werkcollege

Algemeen
Aantal bijeenkomsten per week: 5- 6,
Contacturen per bijeenkomst: 3 uur,
Groepsgrootte: minimaal/maximaal 20/30

Voorbereiding bijeenkomsten
de bijeenkomsten voorbereiden door zelfstudie van hoofdstukken uit Purves (boek) en artikelen, voorbereiden van een referaat.

Toetsen
Toets
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
De inhoud van de colleges en de bestudeerde teksten. Hanteren van kernbegrippen uit het vakgebied, mondelinge vaardigheid in het uitleggen van de relatie tussen hersenfuncties en gedrag.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Bestuderen en analyseren van informatie
Synthetiseren en structureren van informatie
Presenteren - een referaat/pleidooi voorbereiden, uitvoeren en evalueren
Discussieren, debatteren
Samenwerken met anderen, werken in teamverband
Academisch denken, werken en handelen: overig
Wetenschappelijke context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium
Rapporteren over onderzoek - mondeling

SluitenHelpPrint
Switch to English