SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW31012
BMW31012
Central Nervous System Disorders
Cursus informatie
CursuscodeBMW31012
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Geneeskunde; Undergraduate School Biomedische Wetenschappen; Biomedische wetenschappen;
Contactpersoondr. S.C. Bakker
E-mailsbakker2@umcutrecht.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. S.C. Bakker
Overige cursussen docent
Docent
dr. S.C. Bakker
Overige cursussen docent
Docent
M.C. van Oudenaarden
Overige cursussen docent
Docent
M.D.I. Vergouwen, MSc PhD
Overige cursussen docent
Blok
4  (23-04-2019 t/m 28-06-2019)
Aanvangsblok
4
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-01-2019 t/m 24-02-2019
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
-
Inhoud
CENTRAL NERVOUS SYSTEM DISORDERS
 
Studiepunten: 7,5                                                                              Cursuscode: BMW31012
Coördinator: Dr. S.C. Bakker/n.t.b.                                                    Periode: 4
Examinator: Dr. S.C. Bakker                                                               Timeslot: A+D
E-mailadres: l.vanoudenaarden@umcutrecht.nl (ow.secr.)               Niveau: 3
Tel.nr.: 088 – 755 6370                                            
 
Inhoud
Psychiatrische en neurologische ziekten hebben hun oorsprong in het meest complexe deel van ons lichaam: het centrale zenuwstelsel (CZS). Door middel van het CZS kunnen we onze omgeving en onszelf waarnemen en interpreteren, leren we van ervaringen en plannen we onze handelingen. Geavanceerde onderzoeksmethoden geven de laatste jaren steeds meer inzicht in de biologische basis van psychiatrische en neurologische stoornissen. Deze cursus behandelt de ziektebeelden, methoden van onderzoek van het CZS en de huidige kennis van de biologische basis van (ab-)normale CZS-functie en gedrag. In tegenstelling tot andere cursussen voor BMW studenten, zal de cursus CNS Disorders een belangrijke klinische invalshoek hebben. De eerste twee weken vormen een algemene introductie tot psychiatrische en neurologische ziektebeelden en onderzoekstechnieken die het inzicht in de pathofysiologie hebben vergroot. De introductie wordt gevolgd door blokken van een week, waarin de student telkens nader kennismaakt met een specifieke psychiatrische of neurologische ziekte, een systeem in de hersenen dat hierbij betrokken is en met een onderzoeksmethode die bij de stoornis tot nieuwe inzichten heeft geleid. De benodigde achtergrondkennis voor de hoorcolleges wordt in het begin van de week opgedaan uit de opgegeven literatuur. Een interview met een patiënt, in de zaal of op video, toont de symptomen en de gevolgen van de stoornis, waarna het ziektebeeld in meer detail besproken wordt. Biologische systemen of processen die een prominente rol spelen bij de aandoening worden bestudeerd (bijvoorbeeld het dopaminesysteem bij schizofrenie en de pathogenese van atherosclerose bij patiënten met herseninfarcten). Vervolgens toont een vooraanstaand onderzoeker de resultaten van een bepaalde onderzoekstechniek bij deze ziekte, zoals hersenscans bij schizofrenie of beroertes. Gedurende de tweede helft van de cursus schrijven studenten in kleine groepen een onderzoeksvoorstel voor een psychiatrische of een neurologische stoornis (tevoren te kiezen), waarbij gebruik gemaakt kan worden van de verschillende onderzoekstechnieken. Groepen leveren commentaar op elkaars voorstellen als reviewers en aan het einde van de cursus presenteren de groepen elkaar hun voorstellen op een minisymposium (zonder publiek van buiten de cursus). Indien mogelijk zullen er bezoeken worden ingepland aan onderzoeksfaciliteiten zoals de 7Tesla MRI.
 
Vereiste voorkennis:
Kennis van de functionele neuroanatomie en neurotransmissie.
 
Leerdoelen:
Kennis en inzicht
Aan het eind van de cursus is de student in staat:
 • de belangrijkste psychiatrische en neurologische ziektebeelden te herkennen;
 • diverse methoden van hersenonderzoek en hun resultaten te verduidelijken;
 • cognitieve processen te beschrijven;
 • de samenhang tussen hersenfuncties en (abnormaal) gedrag uit te leggen;
 • de voornaamste behandelmethoden van enkele psychiatrische en neurologische stoornissen te noemen.
 
Vaardigheden
Na afronding van de cursus kan de student:
 • een beknopt onderzoeksvoorstel schrijven voor een ziekte van het CNS;
 • feedback geven op het voorstel van een andere groep;
 • een presentatie geven over het onderzoeksvoorstel;
 • een wetenschappelijk artikel bediscussiëren.
 
Onderwijsvormen en contacttijd:
Naast hoorcolleges (gemiddeld ongeveer 8 uur per week) zal er eenmaal per themaweek een patiëntendemonstratie, “live” of op video, worden gehouden. Wanneer zich buitenlandse studenten aanmelden, zal dit blok in het Engels worden gedoceerd.
 
Toetsvormen:
Het eindcijfer is gebaseerd op het cijfer voor de tussentoets en eindtoets (bestaande uit multiple choice vragen, beide cijfers dienen >5,0 te zijn), de deelname aan het schrijven van het onderzoeksvoorstel, beoordeling van het onderzoeksvoorstel en deelname aan een minisymposium.
 
Benodigd materiaal (boeken/kosten):
 • Neuroscience, 5th edition, eds. Purves D. et al. Sinauer Associates, Inc. Publishers, Sunderland, Massachusetts, 2011 (ongeveer €75);
 • Aanvullende literatuur is via blackboard te downloaden.
 
Ingangseisen
Je moet ingeschreven staan voor de volgende opleiding:
- Biomedische wetenschappen, Bachelor, Voltijd
Voorkennis
Kennis van de functionele neuroanatomie en neurotransmissie
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Computer practicum

Hoorcollege

Meet the expert

Werkcollege

Algemeen
Aantal bijeenkomsten per week: 5- 6,
Contacturen per bijeenkomst: 3 uur,
Groepsgrootte: minimaal/maximaal 20/30

Voorbereiding bijeenkomsten
de bijeenkomsten voorbereiden door zelfstudie van hoofdstukken uit Purves (boek) en artikelen, voorbereiden van een referaat.

Toetsen
Toets
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
De inhoud van de colleges en de bestudeerde teksten. Hanteren van kernbegrippen uit het vakgebied, mondelinge vaardigheid in het uitleggen van de relatie tussen hersenfuncties en gedrag.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Bestuderen en analyseren van informatie
Synthetiseren en structureren van informatie
Presenteren - een referaat/pleidooi voorbereiden, uitvoeren en evalueren
Discussieren, debatteren
Samenwerken met anderen, werken in teamverband
Academisch denken, werken en handelen: overig
Wetenschappelijke context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium
Rapporteren over onderzoek - mondeling

SluitenHelpPrint
Switch to English