SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW31012
BMW31012
Central Nervous System Disorders
Cursus informatie
CursuscodeBMW31012
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Geneeskunde; Undergraduate School Biomedische Wetenschappen; Biomedische wetenschappen;
ContactpersoonM.C. van Oudenaarden
E-mailLINK-blauw@umcutrecht.nl
Docenten
Docent
dr. S.C. Bakker
Overige cursussen docent
Docent
M.C. van Oudenaarden
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
M.C. van Oudenaarden
Overige cursussen docent
Docent
M.D.I. Vergouwen, MSc PhD
Overige cursussen docent
Blok
4  (23-04-2018 t/m 29-06-2018)
Aanvangsblok
4
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 12-01-2018 t/m 26-02-2018
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen

Inhoud
CENTRAL NERVOUS SYSTEM DISORDERS
 
Studiepunten: 7,5                                                                              Cursuscode: BMW31012
Coördinator: Dr. G.J.M. Ramakers                                                      Periode: 4
Examinator: Dr. G.J.M. Ramakers                                                       Timeslot: A+D
E-mail adres: l.vanoudenaarden@umcutrecht.nl (ow.secr.)              Niveau: 3
Tel.nr.: 088 – 756 8413                                            
 
Inhoud
Psychiatrische en neurologische ziekten hebben hun oorsprong in het meest complexe deel van ons lichaam: het centrale zenuwstelsel (CZS). Door middel van het CZS kunnen we onze omgeving en onszelf waarnemen en interpreteren, leren we van ervaringen, plannen en handelen we. De neurowetenschappen maakt een revolutie door o.a. door de ontwikkeling van nieuwe technologieën en geavanceerde onderzoeksmethoden. Deze geven de laatste jaren steeds meer inzicht in de biologische achtergronden van psychiatrische en neurologische stoornissen. Deze cursus behandelt hersenziekten in de psychiatrie en neurologie vanuit een medisch biologisch perspectief, waar het gaat om pathogenese, methoden van onderzoek van het CZS en de huidige kennis van de biologische basis van (ab-)normale CZS functie en gedrag. Tevens heeft de cursus ook een belangrijke klinische invalshoek gericht op ziekte en patiënt aan de hand van een aantal specifieke aandoeningen. Deze aandoeningen worden gebruikt om inzicht te geven in klinische manifestatie en behandeling van hersenziekten en om te leren denken over onderliggende mechanismen en processen.
De eerste week geeft een algemene introductie tot psychiatrische en neurologische ziektebeelden en onderzoekstechnieken die het inzicht in de pathofysiologie hebben vergroot. De introductie wordt gevolgd door blokken van een week, waarin de student telkens nader kennismaakt met een specifieke psychiatrische of neurologische ziekte, een systeem in de hersenen, dat hierbij betrokken is en met de huidige stand van medisch biologisch onderzoek naar deze ziekte.
De benodigde achtergrondkennis voor de hoorcolleges wordt in het begin van de week opgedaan uit de opgegeven literatuur. Een interview met een patiënt, in de zaal of op video, toont de symptomen en de gevolgen van de stoornis, waarna het ziektebeeld in meer detail besproken wordt. Biologische mechanismen, processen of systemen die een prominente rol spelen bij de aandoening worden bestudeerd (bijvoorbeeld het dopaminesysteem bij schizofrenie of microtrombose na een subarachnoïdale bloeding uit een aneurysma). Vooraanstaande onderzoekers geven inzicht in de onderzoeksbenaderingen bij de patiënt (b.v. genetica of MRI) en in translationele onderzoeksmodellen in celsystemen of proefdiermodellen. Tevens geven zij aan welke biomedische inzichten er over de pathogenese verkregen zijn.  
Gedurende de tweede helft van de cursus schrijven studenten in kleine groepen een topical review voor een psychiatrische of een neurologische stoornis belicht van de klinische en medisch biologische kant. Groepen leveren commentaar op elkaars voorstellen als reviewers en aan het einde van de cursus presenteren groepen elkaar hun voorstellen op een minisymposium (zonder publiek van buiten de cursus).
 
Vereiste voorkennis:
Algemene medisch biologische kennis over genen, cellen, en systemen; kennis van de functionele neuroanatomie en neurotransmissie.
 
Leerdoelen:
Kennis en inzicht
Aan het eind van de cursus is de student in staat:
  • de belangrijkste psychiatrische en neurologische ziektebeelden te herkennen;
  • diverse methoden van hersenonderzoek en hun resultaten te verduidelijken;
  • publicaties over pathogenese en modellen van hersenziekten te  begrijpen;
  • de samenhang tussen hersenfuncties en (abnormaal) gedrag uit te leggen;
  • de voornaamste behandelmethoden van enkele psychiatrische en neurologische stoornissen te noemen.
 
Vaardigheden
Na afronding van de cursus kan de student:
  • de essentie van een ziekte van het CZS samenvatten en overdragen;
  • een wetenschappelijk artikel begrijpen, uitleggen en bediscussiëren;
  • een verbinding maken tussen de manifestatie van CZS-ziekten en onderliggende mechanismen en processen.
 
Onderwijsvormen en contacttijd:
Naast hoorcolleges (gemiddeld ongeveer 8 uur per week) zal er eenmaal per themaweek een patiëntendemonstratie, “live” of op video worden gehouden. Begeleiding op maat wordt verschaft bij de uitvoering van de opdracht door kleine groepen. Wanneer zich buitenlandse studenten aanmelden, zal dit blok in het Engels worden gedoceerd.
 
Toetsvormen:
Het eindcijfer is gebaseerd op het cijfer voor de tussentoets en eindtoets (bestaande uit multiple choice vragen, beide cijfers dienen >5,0 te zijn), de deelname aan het schrijven van het onderzoeksvoorstel, beoordeling van het onderzoeksvoorstel en deelname aan een minisymposium.
 
Benodigd materiaal (boeken/kosten):
  • Neuroscience, 5th edition, eds. Purves D. et al. Sinauer Associates, Inc. Publishers, Sunderland, Massachusetts, 2012 (ongeveer €60);
  • Aanvullende literatuur is via het blackboard te downloaden.
 
Ingangseisen
Je moet ingeschreven staan voor de volgende opleiding:
- Biomedische wetenschappen, Bachelor, Voltijd
Voorkennis
Kennis van de functionele neuroanatomie en neurotransmissie
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Computer practicum

Hoorcollege

Meet the expert

Werkcollege

Algemeen
Aantal bijeenkomsten per week: 5- 6,
Contacturen per bijeenkomst: 3 uur,
Groepsgrootte: minimaal/maximaal 20/30

Voorbereiding bijeenkomsten
de bijeenkomsten voorbereiden door zelfstudie van hoofdstukken uit Purves (boek) en artikelen, voorbereiden van een referaat.

Toetsen
Toets
Weging100
Minimum cijfer-

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Bestuderen en analyseren van informatie
Synthetiseren en structureren van informatie
Presenteren - een referaat/pleidooi voorbereiden, uitvoeren en evalueren
Discussieren, debatteren
Samenwerken met anderen, werken in teamverband
Academisch denken, werken en handelen: overig
Wetenschappelijke context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium
Rapporteren over onderzoek - mondeling

SluitenHelpPrint
Switch to English