SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW30805
BMW30805
Reproductie/ IVF bij mens en dier
Cursus informatie
CursuscodeBMW30805
Studiepunten (EC)7,5
Cursusdoelen

Inhoud
REPRODUCTIE

Studiepunten:     7,5                                             Cursuscode:   BMW30805
Coördinator:       Dr. B.M. Gadella                         Periode:         3
Coördinator:       Dr. B.M. Gadella                         Timeslot:       A+D
E-mail adres:      b.m.gadella@uu.nl                      Niveau:          3
Tel.nr.:               030 – 253 5386                        

Inhoud:
Onderwerpen van de cursus:
 • het verloop van de oögenese & follicogenese, de processen betrokken bij follikelontwikkeling;
 • de hormonale cyclus bij de vrouw, regulering van de ovulatie, cyclusstoornissen en interventiemogelijkheden bij de mens;
 • het verloop van de spermatogenese, de bouw en het functioneren van de spermacel, het belang van sperma-maturatie en transport, sperma-activering (capacitatie) en de bevruchting;
 • herkenning en gedrag van de bronst bij dieren;
 • de fysiologie van de copulatie;
 • artificiële reproductieve technieken;
 • de ontwikkeling van de zygote tot blastocyst;
 • maternale herkenning van de dracht;
 • regulatie van de geboorte;
 • embryo, primaire kiemcellen;
 • kloneren en het vervaardigen van embryonale stamcellen en genetisch gemodificeerde cellen, organen en organismen en de toepassingen ervan;
 • reproductieve veroudering en degeneratie van geslachtscelvormende cellen; toxische en epigenetische effecten
 • ethische aspecten bij het reproductieonderzoek: Wat kan wel en niet en waarom?;
 • FISH en het aantonen van chromosomale afwijkingen.

Vereiste voorkennis:
Verplicht deel BMWcurriculum of vergelijkbare inhoud.

Leerdoelen:
Kennis en inzicht
Aan het eind van de blok is de student in staat:
 • de processen die verlopen bij het ontstaan van geslachtscellen te beschrijven;
 • de manier waarop bevruchting bij zoogdieren plaatsvindt te benoemen;
 • uit te leggen welke artificiële reproductietechnieken in een moderne IVF kliniek gebruikt worden om de bevruchtingskans te vergroten;
 • te beschrijven hoe de vroege embryogenese en de innesteling van het embryo verloopt en hoe uiteindelijk een nakomeling tot stand komt;
 • uit te leggen hoe en waarom embryonaal materiaal gebruikt kan worden voor het genetisch kloneren;
 • analytische methodieken om het bevruchtingsproces te bestuderen te beschrijven;
 • de evolutionaire diversiteit van voortplantingsstrategieën in het dierenrijk te beschrijven;
 • het evolutionaire nut van geslachtelijke voortplanting hieraan te koppelen en te verklaren.

Vaardigheden
De student is in staat om:
 • de technieken uit het onderzoeksveld toe te passen.

Onderwijsvorm(en) en contacttijd
Het onderwijs wordt gegeven in de vorm van 30 uur hoorcollege (in geschikte ruimte voor 24 studenten) en 6 verplichte practica. De totale contacttijd bedraagt ongeveer 87 uur (45%).

Toetsvormen:
 • Mondelinge presentatie in het Engels van een uitgewerkt onderwerp + inleveren scriptie daarvan beiden in de Engelse taal (40%);
 • Schriftelijk tentamen over de stof (60%).
Om de cursus met succes af te sluiten moet het eindcijfer (100%) ³ 5,5 zijn.

Benodigd materiaal (boeken/kosten):
 • MH Johnson, Essential Reproduction (8th edition), Blackwell Science, Oxford, UK (2018); ca. € 50;
 • Reader, handleiding en collegepresentaties worden tijdens de cursus verstrekt.

Extra informatie:
De cursus wordt bij de Faculteit Diergeneeskunde gegeven. Naast de mens, rat en muis staan uitdrukkelijk ook het varken, rund en paard centraal als modelsoorten.
SluitenHelpPrint
Switch to English