SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW30805
BMW30805
Reproductie/ IVF bij mens en dier
Cursus informatie
CursuscodeBMW30805
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geneeskunde; Undergraduate School Biomedische Wetenschappen; Biomedische wetenschappen;
Contactpersoondr. B.M. Gadella
Telefoon+31 30 2535386
E-mailb.m.gadella@uu.nl
Docenten
Docent
dr. B.M. Gadella
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. B.M. Gadella
Overige cursussen docent
Blok
3  (08-02-2021 t/m 16-04-2021)
Aanvangsblok
3
TimeslotAD: AD
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 26-10-2020 t/m 22-11-2020
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen

Inhoud
ONTWIKKELINGSBIOLOGIE

Studiepunten:    7,5                                             Cursuscode:   BMW20705
Coördinator:       Dr. S.I. The                                Periode:         4
Examinator:       Dr. S.I. The                                Timeslot:       A+D
E-mail adres:      s.i.the@uu.nl                             Niveau:          2
Tel.nr.:               030 – 253 3078                        


Inhoud
Tijdens de cursus worden aan de hand van een aantal veelgebruikte modelsystemen, zowel van vertebraten als invertebraten, de volgende aspecten behandeld: klievingen, gastrulatie, neurulatie, organogenese, het ontstaan van de lichaamsassen, positionele informatie, Hox-genen, mesodermvorming, celdifferentiatie, celmigratie, recombinant/knock out/transgene dieren, de moleculair-genetische regulatie van gecoördineerde ontwikkeling en evolutie van de ontwikkeling van invertebraten en vertebraten. Naast de normale ontwikkeling besteed je tijdens de cursus aandacht aan stoornissen die bij de ontwikkeling kunnen optreden.

In een 6-tal practica bekijk je levende embryo’s van kippen en zebravissen en preparaten van embryo’s van zebravis, kip en de hamster. Het ontstaan van het embryonale kraakbeenskelet van de kip maak je zichtbaar in een zelf uit te voeren kleurings­procedure. Verder schrijf je in een groepje van vier studenten een essay over een onderwerp dat gebaseerd is op één van de 24 onderwerpen uit de ‘Milestones in Developmental Biology’ (publicatie Nature, juli 2004).

Vereiste voorkennis
Het blok sluit aan op Biomedische Wetenschappen-cursussen als “Cellen”, “Organisme”, “Weefsels”, “Moleculaire Biologie van de Cel” (“Membraanbiologie” of ”Signaaltransductie”) en Biologie-cursussen als “Moleculaire biologie”, “Biologie van Dieren” en “de Cel”. Daarbij zijn aan de orde geweest: transcriptie, translatie, cel-cel-interactie, signaaltransductie, celcyclus, embryogenese, bouwplan. Bij de practica wordt voortgebouwd op de theoretische en praktische ervaring van de cursussen ‘Weefsels’ (Biomedische wetenschappen) of ‘Biologie van Dieren’ (Biologie). Bij niet voldoen aan de ingangseisen kan door de blokcoördinator extra stof worden opgegeven, die voorafgaand aan het blok bestudeerd dient te worden.

Leerdoelen
Kennis en inzicht
Na afloop van het blok kan de student:
 • de basale historische aspecten van de embryologie noemen en omschrijven;
 • de bevruchting en embryonale ontwikkeling van de gangbare modelsystemen in de ontwikkelingsbiologie (muis, zebravis, Xenopus, Drosophila en C. elegans) toelichten;
 • het belang van symmetrische en asymmetrische celdeling en de rol ervan tijdens embryonale ontwikkeling beschrijven en toelichten;
 • de wijze beschrijven waarop de moleculair genetische informatie, die in het DNA is opgeslagen, wordt gedecodeerd en vertaald in differentiatie van weefsels en vorming van organen;  
 • uitleggen hoe geslachtsdeterminatie plaatsvindt;
 • de relatie tussen ontwikkelingsbiologie en evolutie toelichten;
 • verklaren hoe verstoringen in de bovengenoemde processen kunnen leiden tot ziekten met een ontregeling van celgroei of celdifferentiatie en tot erfelijk bepaalde ontwikkelingsstoornissen.

Vaardigheden
De student is in staat:
 • minimaal drie recente artikelen op een van de gebieden van de ontwikkelingsbiologie helder samen te vatten en te voorzien van commentaar in de vorm van een essay;
 • via peer feedback een essay van een andere groep van feedback te voorzien;
 • structuren te benoemen van eenvoudige coupes van zebravis-, kip- en hamsterembryo’s;
 • kippenembryo’s vrij te prepareren, kraakbeen te kleuren en gekleurde structuren te benoemen.
 
Attitude
De student kan:
 • op een ethisch verantwoorde wijze werken met dierlijk en embryonaal materiaal.

Onderwijsvormen en contacttijd
De onderwijsvormen bestaan uit: Nederlandstalige hoorcolleges (ongeveer 40 uur), nabesprekingen (6 uur), practica (19 uur), practica nabesprekingen (5 uur) en COO’s (8 uur). Het blok heeft 40% contacttijd. Vanwege de COVID-19 maatregelen zal contacttijd voornamelijk bestaan uit online onderwijs. De practica zijn deels online en deels op campus met aanwezigheidsverplichting.

Toetsvormen
De cursus heeft drie toetsen, verspreid over de cursus. Het eindoordeel over het gehele blok wordt bepaald door de toetsen (80%) en een essay (20%). Om voor de cursus te slagen, moeten alle deelcijfers ≥ 5,0 en is het eindcijfer ≥ 5,5. Het gemiddelde van de toetsen moet ≥ 5,5 zijn, bij een lager gemiddelde moet de toets met het laagste cijfer herkanst worden. Indien het eindcijfer gelijk aan 4 of tussen 4 en 5 is, moeten alle drie de toetsen opnieuw gedaan worden. Deelname aan practica en computerpractica als mede aan het eerste hoorcollege is verplicht, ook voor recidivisten.

Benodigd materiaal (boeken en geschatte kosten)
 • Wolpert L. et al., Principles of Development, 6th ed., Oxford University Press 
 • Blokboek (digitaal)
 • Snijset en labjas
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geneeskunde
 • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
  • Biomedische wetenschappen, Bachelor, Voltijd
Voorkennis
Verplicht deel BMW–curriculum of vergelijkbare inhoud.
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Computerpracticum

Hoorcollege

Practicum

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English