SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW30805
BMW30805
Reproductie/ IVF bij mens en dier
Cursus informatie
CursuscodeBMW30805
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geneeskunde; Undergraduate School Biomedische Wetenschappen; Biomedische wetenschappen;
Contactpersoondr. B.M. Gadella
Telefoon+31 30 2535386
E-mailb.m.gadella@vet.uu.nl
Docenten
Docent
dr. B.M. Gadella
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. B.M. Gadella
Overige cursussen docent
Blok
3  (04-02-2019 t/m 12-04-2019)
Aanvangsblok
3
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen

Inhoud
Studiepunten: 7,5                                                Cursuscode: BMW30805
Coördinator: Dr. B.M. Gadella                            Periode: 3
Coördinator: Dr. B.M. Gadella                            Timeslot: A+D
E-mail adres: b.m.gadella@uu.nl                      Niveau: 3
Tel.nr.: 030 – 253 5386                                     
 
Inhoud:
Onderwerpen van de collegeserie:
·          het verloop van de oögenese & follicogenese, de processen betrokken bij follikelontwikkeling;
·          de hormonale cyclus bij de vrouw, regulering van de ovulatie, cyclusstoornissen en interventiemogelijkheden bij de mens;
·          het verloop van de spermatogenese, de bouw en het functioneren van de spermacel, het belang van sperma-maturatie en transport, sperma-activering (capacitatie) en de bevruchting;
·          herkenning en gedrag van de bronst bij dieren;
·          de fysiologie van de copulatie;
·          artificiële reproductieve technieken;
·          de ontwikkeling van de zygote tot blastocyst;
·          maternale herkenning van de dracht;
·          regulatie van de geboorte;
·          embryo, primaire kiemcellen;
·          kloneren en het vervaardigen van embryonale stamcellen en genetisch gemodificeerde cellen, organen en organismen en de toepassingen ervan;
·          reproductieve veroudering en degeneratie van geslachtscelvormende cellen; toxische en epigenetische effecten
·          ethische aspecten bij het reproductieonderzoek: Wat kan wel en niet en waarom?;
·          FISH en het aantonen van chromosomale afwijkingen.
 
Vereiste voorkennis:
Verplicht deel BMWcurriculum of vergelijkbare inhoud.
 
Leerdoelen:
Kennis en inzicht
Aan het eind van de blok is de student in staat:
·          de processen die verlopen bij het ontstaan van geslachtscellen te beschrijven;
·          de manier waarop bevruchting bij zoogdieren plaatsvindt te benoemen;
·          uit te leggen welke artificiële reproductietechnieken in een moderne IVF kliniek gebruikt worden om de bevruchtingskans te vergroten;
·          te beschrijven hoe de vroege embryogenese en de innesteling van het embryo verloopt en hoe uiteindelijk een nakomeling tot stand komt;
·          uit te leggen hoe en waarom embryonaal materiaal gebruikt kan worden voor het genetisch kloneren;
·          analytische methodieken om het bevruchtingsproces te bestuderen te beschrijven;
·          de evolutionaire diversiteit van voortplantingsstrategieën in het dierenrijk te beschrijven;
·          het evolutionaire nut van geslachtelijke voortplanting hieraan te koppelen en te verklaren.
 
Vaardigheden
De student is in staat om:
·          de technieken uit het onderzoeksveld toe te passen.
 
Onderwijsvorm(en) en contacttijd:
Het onderwijs wordt gegeven in de vorm van 30 uur hoorcollege, 25 uur werkcollege en 8 verplichte practicummiddagen. De totale contacttijd bedraagt ongeveer 87 uur (45%). Wanneer zich buitenlandse studenten aanmelden, zal dit blok in het Engels worden gedoceerd. Nederlandse studenten ontvangen een Nederlandstalig tentamen.
 
Toetsvormen:
·          Presentatie van een uitgewerkt onderwerp + inleveren verslag (40%) beiden in de Engelse taal;
·          Schriftelijk tentamen over de stof (60%).
Om de cursus met succes af te sluiten moet het eindcijfer (100%) na afronding minimaal een 6 bedragen.
 
Benodigd materiaal (boeken/kosten):
·          MH Johnson, Essential Reproduction (8th edition), Blackwell Science, Oxford, UK; ca. € 50;
·          Reader, handleiding en collegepresentaties worden tijdens de cursus verstrekt.
 
Extra informatie:
De cursus wordt bij de Faculteit Diergeneeskunde gegeven. Naast de mens, rat en muis staan uitdrukkelijk ook het varken, rund en paard centraal als modelsoorten. 
Ingangseisen
Je moet ingeschreven staan voor de volgende opleiding:
- Biomedische wetenschappen, Bachelor, Voltijd
Voorkennis
Verplicht deel BMW–curriculum of vergelijkbare inhoud.
Verplicht materiaal
Boek
MH Johnson, Essential Reproduction (8th edition), Blackwell Science, Oxford, UK
Reader
 Reader, handleiding en collegepresentaties worden tijdens de cursus verstrekt
Werkvormen
Computerpracticum

Hoorcollege

Practicum

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English