SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW30605
BMW30605
Advanced Neurosciences
Cursus informatie
CursuscodeBMW30605
Studiepunten (EC)7,5
Cursusdoelen

Inhoud

ADVANCED NEUROSCIENCE

Studiepunten: 7,5                                                       Cursuscode: BMW30605
Coördinator: Dr. G.M.J. Ramakers                            Periode: 3
Examinator: Dr. G.M.J. Ramakers                             Timeslot: AD
E-mailadres: g.m.j.ramakers@umcutrecht.nl          Niveau: 3
Tel.nr.: 088 – 756 8413                           


Inhoud:
Binnen het kader van het hoofdthema ‘Plasticiteit’ verkrijgt de student inzicht in de neurochemie, neurofysiologische en moleculair-biologische begrippen en methoden die een rol spelen bij de (patho)fysiologie van het zenuwstelsel. Nadruk wordt gelegd op het multidisciplinaire karakter van het neurowetenschappelijk onderzoek, op het zelf opzetten en uitvoeren van experimenten en op het aanleren van experimentele vaardigheden in neurobiologisch en neurofarmacologisch onderzoek.

Vereiste voorkennis:
De student moet jaar 1 van de bachelor BMW gevolgd hebben, evenals het blok “Neurowetenschappen” van het tweede jaar (of een soortgelijke cursus). De student dient enige kennis te hebben van de anatomie, fysiologie en farmacologie van het zenuwstelsel.

Leerdoelen:
Kennis en inzicht
Aan het eind van het blok is de student in staat:
  • de belangrijkste neurochemische, neurofysiologische en moleculair biologische processen in het zenuwstelsel te beschrijven;
  • uit te leggen wat de pathofysiologische gevolgen zijn van verstoringen van deze neurochemische, neurofysiologische en moleculair-biologische processen met betrekking tot psychiatrische en neurologische ziektebeelden zoals epilepsie, schizofrenie, obesitas/anorexia en de ziekte van Alzheimer.

Vaardigheden
Aan het eind van het blok is de student in staat:
  • een zinnig experiment te bedenken en uit te voeren om een vraagstelling binnen het neurowetenschappelijk veld te beantwoorden.

Onderwijsvorm(en) en contacttijd:
Het onderwijs in dit blok bestaat uit hoorcolleges (40 uur) en practica (120 uur) met een contacttijd van 60%. De maximale capaciteit van deze cursus is 26 studenten. Wanneer zich buitenlandse studenten aanmelden, zal dit blok in het Engels worden gedoceerd.

Toetsvormen:
De beoordeling geschiedt op basis van het afsluitende tentamen (50% van het eindcijfer) en de schriftelijke en mondelinge verslaglegging van de practica en opdrachten (50% van het eindcijfer), waarbij geldt dat de practica zijn gevolgd. Voor ieder deelcijfer dient ³ 4,0 behaald te zijn om de cursus met een voldoende af te sluiten. Het eindcijfer dient ³ 5,5 te zijn.

Benodigd materiaal (boeken/kosten):
  • Aanbevolen: Neuroscience, Purves et al., Oxford University Press, 2017. ISBN 97816053538413.
SluitenHelpPrint
Switch to English