SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW30605
BMW30605
Advanced Neurosciences
Cursus informatie
CursuscodeBMW30605
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (3 (Bachelor Gevorderd))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geneeskunde; Undergraduate School Biomedische Wetenschappen; Biomedische wetenschappen;
Contactpersoondr. G.M.J. Ramakers
Telefoon088-7568413
E-mailG.M.J.Ramakers@umcutrecht.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. G.M.J. Ramakers
Overige cursussen docent
Blok
3  (07-02-2022 t/m 15-04-2022)
Aanvangsblok
3
TimeslotAD: AD
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 01-11-2021 t/m 28-11-2021
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen

Inhoud

ADVANCED NEUROSCIENCE

Studiepunten: 7,5                                               Cursuscode:            BMW30605
Coördinator:     Dr. G.M.J. Ramakers                     Periode:      3
Examinator:     Dr. G.M.J. Ramakers                     Timeslot:     A+D
E-mailadres:     g.m.j.ramakers@umcutrecht.nl     Niveau:        3
Tel.nr.:             088 – 756 8413                           


Inhoud:
Binnen het kader van het hoofdthema ‘Plasticiteit’ verkrijgt de student inzicht in de neurochemie, neurofysiologische en moleculair-biologische begrippen en methoden die een rol spelen bij de (patho)fysiologie van het zenuwstelsel. Nadruk wordt gelegd op het multidisciplinaire karakter van het neurowetenschappelijk onderzoek, op het zelf opzetten en uitvoeren van experimenten en op het aanleren van experimentele vaardigheden in neurobiologisch en neurofarmacologisch onderzoek.

Vereiste voorkennis:
De student moet jaar 1 van de bachelor BMW gevolgd hebben, evenals het blok “Neurowetenschappen” van het tweede jaar (of een soortgelijke cursus). De student dient enige kennis te hebben van de anatomie, fysiologie en farmacologie van het zenuwstelsel.

Leerdoelen:
Kennis en inzicht
Aan het eind van het blok is de student in staat:
  • de belangrijkste neurochemische, neurofysiologische en moleculair biologische processen in het zenuwstelsel te beschrijven;
  • uit te leggen wat de pathofysiologische gevolgen zijn van verstoringen van deze neurochemische, neurofysiologische en moleculair-biologische processen met betrekking tot psychiatrische en neurologische ziektebeelden zoals epilepsie, schizofrenie, obesitas/anorexia en de ziekte van Alzheimer.

Vaardigheden
Aan het eind van het blok is de student in staat:
  • een zinnig experiment te bedenken en uit te voeren om een vraagstelling binnen het neurowetenschappelijk veld te beantwoorden.

Onderwijsvorm(en) en contacttijd:
Het onderwijs in dit blok bestaat uit hoorcolleges (40 uur) en practica (120 uur) met een contacttijd van 60%. De practica gebeuren in koppels en worden begeleid door docenten en AiO’s (een soort ministage). De maximale capaciteit van deze cursus is 26 studenten. Wanneer zich buitenlandse studenten aanmelden, zal dit blok in het Engels worden gedoceerd.

Toetsvormen:
De beoordeling geschiedt op basis van het afsluitende tentamen (60% van het eindcijfer) en de schriftelijke en mondelinge verslaglegging van de practica en opdrachten (40% van het eindcijfer), waarbij geldt dat de practica zijn gevolgd. Voor ieder deelcijfer dient ³ 4,0 behaald te zijn om de cursus met een voldoende af te sluiten. Het eindcijfer dient ³ 5,5 te zijn.

Benodigd materiaal (boeken/kosten):
  • Aanbevolen: Neuroscience, Purves et al., Oxford University Press, 2019. ISBN 97816053538413.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geneeskunde
  • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
    • Biomedische wetenschappen, Bachelor, Voltijd
Voorkennis
De student moet jaar 1 van de bachelor BMW gevolgd hebben, evenals het blok “Neurowetenschappen” van het tweede jaar. De student dient enige kennis te hebben van de anatomie, fysiologie en farmacologie van het zenuwstelsel.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Blok Neurowetenschappen BMW
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Computerpracticum

Hoorcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Bij aanvang van de cursus wordt de klapper Neurosciences uitgereikt. Hierin staan de essenties van de colleges en de relevante hoofdstukken van het aanbevolen boek. Van de studenten wordt verwacht dat zij dit voor de colleges doornemen.

Vaardigheidsonderwijs

Bijdrage aan groepswerk
De practica (inclusief een literatuurpracticum) worden in groepen van twee uitgevoerd. Verschillende practica worden afgesloten met een korte presentatie van de resultaten.

Toetsen
Toets
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
De beoordeling geschiedt op basis van het afsluitende open boek tentamen, waarbij geldt dat de practica zijn gevolgd en aan de mondelinge rapportage is deelgenomen.

Deadlines
Het volgen van de practica is verplicht en bepalend voor toelating tot het tentamen. Het eindcijfer wordt volledig bepaald door het resultaat van het tentamen.

SluitenHelpPrint
Switch to English