SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW30205
BMW30205
Pathologie
Cursus informatie
CursuscodeBMW30205
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geneeskunde; Undergraduate School Biomedische Wetenschappen; Biomedische wetenschappen;
Contactpersoondr. N. Bovenschen
E-mailn.bovenschen@umcutrecht.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. N. Bovenschen
Overige cursussen docent
Docent
dr. N. Bovenschen
Overige cursussen docent
Docent
E.T.M. Post
Overige cursussen docent
Blok
1  (03-09-2018 t/m 09-11-2018)
Aanvangsblok
1
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-05-2018 t/m 24-06-2018
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen

Inhoud
PATHOLOGIE
 
Studiepunten: 7,5                                                Cursuscode: BMW30205
Coördinator: Dr. N. Bovenschen                          Periode: 1
Examinator: Dr. N. Bovenschen                           Timeslot: A+D
E-mailadres: n.bovenschen@umcutrecht.nl        Niveau: 3
Tel.nr.: 088 - 755 3889                                      
 
Inhoud:
Pathologie (ziekteleer) bestudeert het ontstaan en verloop van ziektes. Hierbij moet worden gerealiseerd dat een ziekte geen statisch plaatje is maar een proces. In dit blok gaan we aan de hand van vier hoofdthema’s de pathologie bestuderen van verschillende ziektebeelden. Deze vier hoofdthema’s zijn Celpathologie, Immunopathologie, Oncopathologie en Cardiovasculaire pathologie. Per thema wordt er een mix aangeboden van (klinische) achtergronden van ziektes en wetenschappelijk onderzoek (experimentele pathologie). Naast verschillende overzichtscolleges en digitale microscopiepractica zullen er verschillende onderzoekers komen vertellen over hun onderzoek. In verschillende teamopdrachten gaan studenten zelf de koppeling maken tussen ziektemechanismen en wetenschappelijk onderzoek (research-based). Academische vaardigheden zullen worden getraind aan de hand van schriftelijke essays en poster- en/of mondelinge presentaties. Studenten met de beste ideeën krijgen de mogelijkheid om deze binnen het laboratorium verder uit te werken.
 
Vereiste voorkennis:
Basale kennis op de volgende vakgebieden: Celbiologie, Histologie, Immunologie en Oncologie.
 
Leerdoelen:
Kennis en inzicht
Na afronding van dit blok is de student in staat:
  • de belangrijkste principes en mechanismen te benoemen in de pathologie van cellulaire processen, ontstekingen, wondgenezing, tumoren en circulatiestoornissen;
  • de belangrijkste histologische kenmerken te herkennen en te benoemen in de pathologie van cellulaire processen, ontstekingen, wondgenezing, tumoren en circulatiestoornissen;
  • de koppeling te maken tussen ziekteprocessen en wetenschappelijk onderzoek.
 
Vaardigheden
Na afronding van dit blok is de student in staat:
  • om de algemeen gangbare werkwijzen en technieken in de experimentele pathologie te beschrijven en toe te passen;
  • een wetenschappelijke essay op te stellen ter nadere beschrijving en bestudering van een pathobiologisch probleem;
  • een goed onderbouwde poster/presentatie te maken aangaande een pathobiologisch probleem.
 
Attitude
Na afronding van dit blok is de student in staat om:
  • samen te werken zodanig dat het best haalbare groepsresultaat wordt behaald;
  • zich kritisch op te stellen richting zichzelf maar ook richting medestudenten.
 
Onderwijsvorm(en) en contacttijd:
Per hoofdthema zijn er enkele opgenomen hoorcolleges (zelfstudie), 2-4 introductie hoorcolleges, 2-4 digitale microscopiepractica en 2 hoorcolleges over een specifiek researchonderwerp. In groepen zullen de studenten verschillende opdrachten nader uitwerken (vorm van team-based learning), waarbij de docent/onderzoeker beschikbaar zal zijn als expert. Er zal worden gerapporteerd in de vorm van essays, poster en mondelinge presentaties. Het geheel wordt aangevuld met een aantal site-visits en demo's. De totale contacttijd is ongeveer 5-10 uur per week.
 
Toetsvormen:
Per hoofdthema wordt een korte MC-toets afgenomen en worden opdrachten verstrekt die in groepen nader worden uitgewerkt in de vorm van een essay, poster en/of mondelinge presentatie. Ook zal er toetsing plaatsvinden d.m.v. een aantal essayvragen in combinatie met de opdracht tot het schrijven van een hypothese en een onderzoeksvoorstel voor een specifiek pathologisch probleem (probleem wordt tijdens de toets bekend gemaakt). Deelname aan de groepsessies, de practica en het eerste hoorcollege zijn verplicht, ook voor recidivisten.
 
Benodigd materiaal (boeken/kosten):
  • Robbins and Cotran "Pathologic Basis of Disease" by Kumar, Abbas and Fausto, 9th edition, Elsevier / Saunders, ISBN: 9781455726134;
  • Blokboek. 
Ingangseisen
Je moet ingeschreven staan voor de volgende opleiding:
- Biomedische wetenschappen, Bachelor, Voltijd
Er moet voldaan zijn aan de cursus:
- Project 1 (BMW10205)
Voorkennis
Kennis op de volgende vakgebieden: Celbiologie, Histologie, Immunologie, Oncologie en basale Pathologie.
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Hoorcollege

Practicum

Werkgroep

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Bestuderen en analyseren van informatie
Synthetiseren en structureren van informatie
Intellectuele vaardigheden
Presenteren - een referaat/pleidooi voorbereiden, uitvoeren en evalueren
Discussieren, debatteren
Gebruiken van informatie- en communicatietechnologie ('computer literacy')
Communicatieve vaardigheden
Samenwerken met anderen, werken in teamverband
Planmatig werken
Academisch denken, werken en handelen: vak- en beroepsspecifiek
Academisch denken, werken en handelen: overig
Wetenschapsfilosofische context
Wetenschappelijke context
Maatschappelijke / culturele context
Ethisch perspectief
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium
Analyseren en beoordelen van onderzoeksrapportages
Voorbereiden / opzetten van onderzoek
Rapporteren over onderzoek - schriftelijk
Rapporteren over onderzoek - mondeling
Onderzoeksvaardigheden integraal

SluitenHelpPrint
Switch to English