SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW21614
BMW21614
Genoom
Cursus informatie
CursuscodeBMW21614
Studiepunten (EC)7,5
Inhoud
GENOOM

Studiepunten: 7,5                                                   Cursuscode: BMW21614
Coördinator: Dr. L.M. Hartkamp                            Periode: 2
Examinator: Dr. L.M. Hartkamp                             Timeslot: A+D
E-mail adres: GenoomBMW@umcutrecht.nl      Niveau: 2
Tel.nr.: 088-7564653                                          

Inhoud:  
De cursus Genoom bestaat uit twee delen waarin de volgende vragen centraal staan:
1.         Via welke moleculaire mechanismen wordt de expressie van het genoom gereguleerd?
2.         Hoe onderzoek je (expressie en regulatie van) het genoom en welke technieken gebruik je daarvoor?

In deel 1 (de eerste zes weken) worden de structuur van het genoom, de details van replicatie, transcriptie en translatie en de regulatiemechanismen van genexpressie behandeld aan de hand van een aantal hoofdstukken uit het boek ‘Molecular Biology of the Cell’ (MBOC 7th ed.). In deel 2 (de laatste vier weken) worden de basistechnieken voor DNA-, RNA- en genoomonderzoek behandeld en toegepast in theorie en praktijk.

Vereiste voorkennis:
Specifieke voorkennis is niet vereist.

Leerdoelen:
Kennis en inzicht
Na afloop van de cursus is de student in staat om:
 • grafische weergaven van cellulaire processen te interpreteren en uit te leggen in moleculaire termen;
 • inzicht in de moleculaire structuur, eigenschappen en werking van DNA, RNA en eiwitten toe te passen om het functioneren van het genoom te verklaren;
 • de moleculaire mechanismen van DNA-replicatie  en -repair te omschrijven (MBOC hfdst 5);
 • in moleculaire termen uit te leggen hoe de aanmaak van RNA en eiwitten in zijn werk gaat (MBOC hfdst 6);
 • de algemene principes van prokaryote en eukaryote genexpressie uit te leggen en toe te passen bij het verklaren van specifieke regulatiemechanismen (MBOC hfdst 7);

Vaardigheden
De student:
 • kan de diverse technieken voor analyse en manipulatie van DNA en RNA uitleggen en de resultaten hiervan interpreteren;
 • kan uit diverse technieken een experimentele opzet samenstellen die bijdraagt aan het beantwoorden van een specifieke onderzoeksvraag;
 • kan een aantal laboratoriumvaardigheden inzetten om tot een experimenteel resultaat te komen; kan de resultaten van een experiment op een wetenschappelijk correcte manier interpreteren en daaruit conclusies trekken;

Onderwijsvorm(en) en contacttijd:
Zowel deel 1 als 2 zijn grotendeels gebaseerd op kleinschalig onderwijs (groepen van 25-30 studenten) waarvoor goede voorbereiding vereist is. In deel 1 gebeurt de voorbereiding met behulp van zelfstudiemodules waarin verwezen wordt naar het boek. In deel 2 zijn er naast hoorcolleges een groot aantal uren om (al dan niet begeleid) aan het opzetten van onderzoek en uitvoeren en analyseren van experimenten te werken.


Toetsvormen:
Beide delen worden apart getoetst.
Deel 1 ‘moleculaire mechanismen’ wordt afgesloten in week 6 met een deeltoets die voor 50% telt.
Deel 2 ‘technieken en onderzoek’ wordt afgesloten in week 10 met een deeltoets die voor 40% telt. Daarnaast krijg je in deel 2 een deelcijfer voor de onderzoeksopdracht die voor 10% meetelt. Voor beide deeltoetsen moet je minimaal een 5,0 halen om de cursus te kunnen halen. Voor de onderzoeksopdracht in deel 2 moet je minimaal een 4,0 halen. Het totale eindcijfer moet 5,5 of hoger zijn.

Benodigd materiaal:
 • Alberts, Heald, Johnson, Morgan,Raff, Roberts, Walter and Wilson. Molecular Biology of the Cell, 7th edition, Garland Science, New York, 2022; Let op: het is niet mogelijk om de cursus te volgen op basis van de 6e editie van dit boek (m.u.v. recidivisten).
 • Blokboek Genoom deel 1 en deel 2;
 • Zelfstudie-modules beschikbaar via Blackboard
 • Eigen laptop tijdens contactonderwijs


 
SluitenHelpPrint
Switch to English