SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW21614
BMW21614
Genoom
Cursus informatie
CursuscodeBMW21614
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geneeskunde; Undergraduate School Biomedische Wetenschappen; Biomedische wetenschappen;
Contactpersoondr. ir. M.H.W. van Mil
E-mailM.H.W.vanMil@umcutrecht.nl
Docenten
VorigeVolgende 3
Docent
F. Blokzijl, MSc
Overige cursussen docent
Docent
dr. R.A.M. Bouwmeester, MSc
Overige cursussen docent
Docent
R.J. van Eijkeren
Overige cursussen docent
Docent
M. de Jager, MSc
Overige cursussen docent
Docent
dr. L.A. van Meeteren
Overige cursussen docent
Blok
2  (12-11-2018 t/m 01-02-2019)
Aanvangsblok
2
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 17-09-2018 t/m 30-09-2018
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inhoud
GENOOM
 
Studiepunten: 7,5                                                Cursuscode: BMW21614
Coördinator: Dr. ir. M.H.W. van Mil                      Periode: 2
Examinator: Dr. ir. M.H.W. van Mil                       Timeslot: A+D
E-mail adres: GenoomBMW@umcutrecht.nl        Niveau: 2
Tel.nr.: 088-7564653                                         
 
Inhoud:  
De cursus Genoom bestaat uit twee delen waarin de volgende vragen centraal staan:
1.         Via welke moleculaire mechanismen wordt de expressie van het genoom gereguleerd?
2.         Hoe onderzoek je (expressie en regulatie van) het genoom en welke technieken gebruik je daarvoor?
 
In deel 1 (de eerste zes weken) worden de structuur van het genoom, de details van replicatie, transcriptie en translatie en de regulatiemechanismen van genexpressie behandeld aan de hand van een aantal hoofdstukken uit het boek ‘Molecular Biology of the Cell’ (6th ed.). In deel 2 (de laatste vier weken) worden de basistechnieken voor DNA- en eiwitonderzoek behandeld en toegepast in theorie en praktijk.
 
Vereiste voorkennis:
Specifieke voorkennis is niet vereist.
 
Leerdoelen:
Kennis en inzicht
Na afloop van de cursus is de student in staat om:
 • inzicht in de moleculaire structuur, eigenschappen en werking van DNA, RNA en eiwitten toe te passen om het functioneren van het genoom te verklaren;
 • de moleculaire mechanismen van DNA-replicatie  en -repair te omschrijven;
 • in moleculaire termen uit te leggen hoe de aanmaak van RNA en eiwitten in zijn werk gaat;
 • de algemene principes van prokaryote en eukaryote genexpressie uit te leggen en toe te passen bij het verklaren van specifieke regulatiemechanismen;
 • de rol van chromatine bij eukaryote genexpressie te omschrijven;
 
Vaardigheden
De student:
 • kan grafische weergaven van cellulaire processen interpreteren en uitleggen in moleculaire termen, mede aan de hand van eigen tekeningen;
 • kan de diverse technieken voor analyse en manipulatie van DNA, RNA, eiwitten en hun interacties uitleggen en de resultaten hiervan interpreteren;
 • beheerst een aantal experimentele vaardigheden van de moleculaire biologie, zoals isolatie van DNA en analyse van DNA m.b.v. restrictie-enzymen en gelelektroforese;
 • kan de resultaten van een experiment en bijbehorende conclusies op een wetenschappelijk correcte manier rapporteren in een verslag;
 • kan een Engelstalig wetenschappelijk artikel lezen en hierover een presentatie houden.
 
Onderwijsvorm(en) en contacttijd:
Zowel deel 1 als 2 zijn grotendeels gebaseerd op kleinschalig onderwijs (groepen van 25 studenten) waarvoor goede voorbereiding vereist is. De voorbereiding gebeurt met behulp van zelfstudiemodules waarin verwezen wordt naar het boek. Deel 2 bevat drie practica van ieder 6 uur. De totale contacttijd is 89 uur, waarvan 18 uur practicum, 23 uur introductie- en overzichtscolleges en twee keer een toets van 2,5 uur. De overige 43 uur bestaat uit kleinschalig onderwijs met een vaste docent per groep.
 
Toetsvormen:
Beide delen worden apart getoetst.
Deel 1 ‘moleculaire mechanismen’ wordt afgesloten in week 6 met een deeltoets die voor 50% telt.
Deel 2 ‘technieken en onderzoek’ wordt afgesloten in week 10 met een deeltoets die voor 35% telt. Daarnaast krijg je in deel 2 twee practicumcijfers die ieder voor 5% meetellen en je krijgt een literatuuropdracht die voor 5% meetelt. Voor beide deeltoetsen moet je minimaal een 5,0 halen om de cursus te kunnen halen. Voor de practica en de literatuuropdracht moet je minimaal een 4,0 halen. Het totale eindcijfer moet 5,5 of hoger zijn.
 
Benodigd materiaal:
 • Alberts, Johnson, Lewis, Raff, Roberts and Walter. Molecular Biology of the Cell, 6th edition, Garland Science, New York, 2015;
 • Blokboek Genoom;
 • Zelfstudie-modules beschikbaar via Blackboard.
Ingangseisen
Je moet ingeschreven staan voor de volgende opleiding:
- Biomedische wetenschappen, Bachelor, Voltijd
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Computerpracticum

Hoorcollege

Practicum

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English