SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW21614
BMW21614
Genoom
Cursus informatie
CursuscodeBMW21614
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geneeskunde; Undergraduate School Biomedische Wetenschappen; Biomedische wetenschappen;
Contactpersoondr. ir. M.H.W. van Mil
E-mailM.H.W.vanMil@umcutrecht.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
F. Blokzijl, MSc
Overige cursussen docent
Docent
dr. R.A.M. Bouwmeester, MSc
Overige cursussen docent
Docent
dr. E. Demerouti
Overige cursussen docent
Docent
R.J. van Eijkeren
Overige cursussen docent
Docent
E.M. Gerrits, MSc
Overige cursussen docent
Blok
2  (13-11-2017 t/m 02-02-2018)
Aanvangsblok
2
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
D: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 11-09-2017 t/m 01-10-2017
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
-
Inhoud
GENOOM
 
Studiepunten: 7,5                                                Cursuscode: BMW21614
Coördinator: Dr. ir. M.H.W. van Mil                      Periode: 2
Examinator: Dr. ir. M.H.W. van Mil                       Timeslot: A+D
E-mail adres: genoomBMW@umctrecht.nl        Niveau: 2
Tel.nr.: 088-7564653                                         
 
Inhoud:  
De cursus Genoom bestaat uit twee delen waarin de volgende vragen centraal staan:
1.         Via welke moleculaire mechanismen wordt de expressie van het genoom gereguleerd?
2.         Hoe onderzoek je (expressie en regulatie van) het genoom en welke technieken gebruik je daarvoor?
 
In deel 1 (de eerste zes weken) worden de structuur van het genoom, de details van replicatie, transcriptie en translatie en de regulatiemechanismen van genexpressie behandeld aan de hand van een aantal hoofdstukken uit het boek “Molecular Biology of the Cell” (6th ed.). In deel 2 (de laatste vier weken) worden de basistechnieken voor DNA- en eiwitonderzoek behandeld en toegepast in theorie en praktijk.
 
Vereiste voorkennis:
Specifieke voorkennis is niet vereist.
 
Leerdoelen:
Kennis en inzicht
Na afloop van de cursus is de student in staat:
 • inzicht in de moleculaire structuur, eigenschappen en werking van DNA, RNA en eiwitten toe te passen om het functioneren van het genoom te verklaren;
 • de moleculaire mechanismen van DNA-replicatie  en -repair te omschrijven;
 • in moleculaire termen uit te leggen hoe de aanmaak van RNA en eiwitten in zijn werk gaat;
 • de algemene principes van prokaryote en eukaryote genexpressie uit te leggen en toe te passen bij het verklaren van specifieke regulatiemechanismen;
 • de rol van chromatine bij eukaryote genexpressie te omschrijven;
 • grafische weergaven van moleculaire (regulatie)mechanismen te interpreteren en uit te leggen, mede aan de hand van eigen tekeningen.
 
Vaardigheden
De student:
 • kan de diverse technieken voor analyse en manipulatie van DNA, RNA, eiwitten en hun interacties, uitleggen en de resultaten hiervan interpreteren;
 • beheerst een aantal experimentele vaardigheden van de moleculaire biologie, zoals isolatie van DNA en analyse van DNA m.b.v. restrictie-enzymen en gelelektroforese;
 • kan de resultaten van een experiment en bijbehorende conclusies op een wetenschappelijk correcte manier rapporteren in een verslag;
 • kan een Engelstalig wetenschappelijk artikel lezen en hierover een presentatie houden.
 
Onderwijsvorm(en) en contacttijd:
Zowel deel 1 als 2 zijn grotendeels gebaseerd op kleinschalig onderwijs (groepen van 25 studenten) waarvoor goede voorbereiding vereist is. De voorbereiding gebeurt met behulp van zelfstudiemodules waarin verwezen wordt naar het boek. Deel 2 bevat drie practica van ieder 4 uur. Deze practica worden getoetst op voorbereiding, deelname en verslaglegging. De totale contacttijd is 87 uur, waarvan 12 uur practicum, 22 uur introductie- en overzichtscolleges en twee keer een toets van 2,5 uur. De overige 48 uur bestaat uit kleinschalig onderwijs met een vaste docent per groep.
 
Toetsvormen:
Zowel deel 1 als deel 2 worden afgesloten met een toets met open vragen. Toets 1 telt voor 50%, toets 2 telt voor 35% mee. Daarnaast zijn er een aantal opdrachten (waaronder de practicumverslagen) die samen voor 15% tellen.
 
Benodigd materiaal:
 • Alberts, Johnson, Lewis, Raff, Roberts and Walter. Molecular Biology of the Cell, 6th edition, Garland Science, New York, 2015;
 • Blokboek Genoom;
 • Zelfstudie-modules beschikbaar via Blackboard.
Ingangseisen
Je moet ingeschreven staan voor de volgende opleiding:
- Biomedische wetenschappen, Bachelor, Voltijd
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Computerpracticum

Hoorcollege

Practicum

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English