SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW21405
BMW21405
Hormonen en Homeostase
Cursus informatie
CursuscodeBMW21405
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (2 (Bachelor Verdiepend))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geneeskunde; Undergraduate School Biomedische Wetenschappen; Biomedische wetenschappen;
ContactpersoonL.M. Hartkamp
E-mailL.M.Hartkamp-2@umcutrecht.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
L.M. Hartkamp
Overige cursussen docent
Docent
L.M. Hartkamp
Overige cursussen docent
Blok
4  (25-04-2022 t/m 01-07-2022)
Aanvangsblok
4
TimeslotBC: BC
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 31-01-2022 t/m 27-02-2022
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
 
Inhoud

HORMONEN EN HOMEOSTASE

Studiepunten:     7,5                                             Cursuscode: BMW21405
Coördinator:       Dr. L.M. Hartkamp                      Periode: 4
Examinator:       Dr. L.M. Hartkamp                      Timeslot: B+C
E-mailadres:       L.M.Hartkamp-3@umcutrecht.nl Niveau: 2
Tel.nr.:               088 – 756 8966                        

Inhoud:
In dit blok staat de integratieve regulatie van levensprocessen door hormonen centraal. Aandacht wordt besteed aan de regulatie van de energiehomeostase, stress, voortplanting en groei. Dit blok sluit goed aan bij het blok “Orgaansystemen” en is een goede voorbereiding op het blok “Stofwisseling”. Deze drie blokken samen geven een volledig beeld van de endocriene en metabole processen en hun regulatie. Inleidend worden de voor de endocrinologie belangrijkste concepten behandeld, zoals homeostase, hormoonassen, feedbackmechanismen, relatie tussen de biochemische opbouw van hormonen en structuur en functie van hun receptoren. Dat wordt gevolgd door het leren kennen van de functionele anatomie en de histologie van de endocriene organen. Vervolgens wordt aandacht geschonken aan de hormonen die een rol spelen in het metabolisme (waaronder ook adipokines), bij de stressreactie en bij de voortplanting. Tijdens het blok zal expliciet aandacht worden besteed aan academische vaardigheden zoals het analyseren van een wetenschappelijk artikel en het schrijven van een verslag in de vorm van een artikel.

Vereiste voorkennis:
Dit blok kan gevolgd worden door studenten BMW en Biologie die kennis hebben van de Moleculaire Biologie, Celbiologie en de structuur en functie van DNA, RNA en eiwitten. Studenten van andere opleidingen moeten eerst in een gesprek met de blokleiding aantonen dat ze over deze voorkennis beschikken.

Leerdoelen:
Kennis en inzicht
Aan het eind van het blok is de student in staat:
 • het concept van hormonale regulatie van processen op het niveau van het organisme uit te leggen aan medestudenten en schriftelijk te verwoorden;
 • de organen betrokken bij hormoonproductie anatomisch en histologisch te herkennen en hun functie en de reactie op verschillende stimuli te beschrijven;
 • de endocriene regulatie van fysiologische processen van het organisme te beschrijven op conceptueel niveau en op moleculair niveau;
 • de wijze waarop energiehomeostase, bijnierfunctie, groei, voortplanting en stress integratief gereguleerd worden conceptueel te begrijpen en te beschrijven;
 • af te leiden hoe geselecteerde ziektebeelden samenhangen met stoornissen in de ontwikkeling en endocriene regulatie van het organisme.

Vaardigheden
Aan het eind van het blok is de student in staat:
 • endocrinologische data in de praktijk te genereren en te interpreteren (uitvoeren ELISA voor groeihormoon);
 • een wetenschappelijk artikel te schrijven naar aanleiding van experimenteel verkregen endocrinologische data;
 • een wetenschappelijk artikel kritisch te analyseren en hierover zinvol te discussiëren.

Onderwijsvorm(en) en contacttijd:
 • (Interactieve) hoorcolleges: overzichten van de stof;
 • Zelfstudie: vooral voorbereiden op de werkcolleges. Verder maken van zelfstudievragen en proeftoetsen;
 • Werkcolleges: ter verdieping van de stof. Veelal gericht op pathofysiologie;
 • E-modules: online bespreking van een wetenschappelijk artikel en voorbereiding op werkcollege;
 • Computerondersteund onderwijs (COO): voorbereiding op de practica en als zelftoetsing;
 • Microscopiepractica: illustreren van structuur-functierelatie van een aantal endocriene organen;
 • Practicum: inzicht verkrijgen in het opzetten, uitvoeren en interpreteren van endocrinologisch onderzoek;
 • Practicumverslag: wordt geschreven in de vorm van een wetenschappelijk artikel (in het Engels of in het Nederlands). Verwerking en rapportage van onderzoeksgegevens.
Het blok kent ongeveer 40% contacttijd. Wanneer zich buitenlandse studenten aanmelden, zal dit blok in het Engels worden gedoceerd.

Toetsvormen:
 • Twee digitaal afgenomen toetsen (multiple choice en open vragen naar kennis en inzicht), beiden 40%;
 • Practicumverslag in de vorm van een wetenschappelijk artikel, 20%.

Benodigd materiaal (boeken/kosten):
 • Human Physiology, an integrated approach, by D.U. Silverthorn et al. (7th edition, 2016);
 • Reviewartikelen over geselecteerde onderwerpen;
 • Researchartikelen, behorende bij E-modules en werkcollegeopdrachten.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geneeskunde
 • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
  • Biomedische wetenschappen, Bachelor, Voltijd
Voorkennis
Dit blok kan gevolgd worden door studenten BMW en Biologie die kennis hebben van de Moleculaire Biologie, Celbiologie en de structuur en functie van DNA, RNA en eiwitten. Studenten van andere opleidingen moeten eerst in een gesprek met de blokleiding aantonen dat ze over deze voorkennis beschikken.
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Computerpracticum

Hoorcollege

Practicum

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English