SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW21219
BMW21219
Academic English for the Sciences
Cursus informatie
CursuscodeBMW21219
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (2 (Bachelor Verdiepend))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geneeskunde; Undergraduate School Biomedische Wetenschappen; Biomedische wetenschappen;
Contactpersoondrs. J.J. van Nes
Telefoon+31 30 2538666
E-mailcursuscoordinatie@babel.nl
Docenten
Docent
dr. J. van Doorn
Overige cursussen docent
Docent
R. Jansen
Overige cursussen docent
Docent
drs. J.J. van Nes
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
drs. J.J. van Nes
Overige cursussen docent
Blok
2  (15-11-2021 t/m 04-02-2022)
Aanvangsblok
2/  3
TimeslotBC: BC
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 20-09-2021 t/m 03-10-2021
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Inhoud
 
 
ACADEMIC ENGLISH FOR THE SCIENCES

Studiepunten:     7,5                                             Cursuscode: BMW21211 AD/BMW21219 BC
Coördinator:       S. Callaars                                  Periode:      2 AD/#BC
Examinator:       Hanneke van Nes, MA                 Timeslots:   AD/BC
E-mailadres:       maatwerk@babel.nl                   Niveau:        2
Tel.nr.:               030 - 2270085                          

Inhoud:
Het doel van de cursus is om vaardigheden zoals het mondeling en schriftelijk presenteren in het Engels te verbeteren. De nadruk ligt op het verwerven van communicatievaardigheden in het Engels. Hierbij zullen algemene presentatietechnieken aan de orde komen die aanvullend zijn op de presentatievaardigheden die in jaar 1 van de Bachelor zijn verworven. Daarnaast breiden studenten hun (academische) woordenschat uit en leren deze actief te gebruiken. Als oefening voor het spreken en schrijven in het Engels is deze cursus zeer geschikt.

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
 • structuur en vocabulaire van een academisch review, samenvatten, grammaticale structuren, werkwoord tijden, formeel en informeel schrijven, plagiaat, woordkeuze, verbindingswoorden en interpunctie en kort en krachtig formuleren;
 • taalgebruik en structuur van een (poster)presentatie, visuele ondersteuning, stemgebruik, contact met het publiek, het omgaan met vragen, het spreken in een seminar, het stellen van vragen, een mening geven en interrumperen;
 • formuleren leerdoelen, zelfreflectie over eigen leerstrategieën.

In deze cursus werken studenten met onderwerpen uit hun eigen studie. De inhoudelijke begeleiding hiervan wordt verricht door een docent uit de Bètafaculteit of het UMC.

Vereiste voorkennis:
Engels op gevorderd (Common European Framework of Reference level B2 tot B2+[1]) niveau. Het niveau van een gemiddelde VWO-leerling is aan het einde van het VWO B2-C1. Voorafgaand aan de cursus maken de studenten een digitale test om hun Engelse taalvaardigheid te bepalen. Studenten die zich hebben ingeschreven voor de cursus ontvangen per e-mail informatie met betrekking tot het maken van deze test.

Leerdoelen:
Kennis en inzicht
Aan het eind van de cursus kan de student:
 • een grotere academische woordenschat gebruiken;
 • een literatuurverslag schrijven;
 • een effectieve presentatie geven;
 • leesstrategieën en zelfstudiestrategieën toepassen;
 • zijn/haar eigen sterke en zwakke punten benoemen;
 • feedback geven aan medestudenten.

Vaardigheden
Na afloop van deze cursus is de student in staat om:
 • beter in het Engels op academisch niveau te schrijven;
 • beter in het Engels een effectieve (poster)presentatie te geven;
 • zelfstudiestrategieën toe te passen;
 • met meer zelfvertrouwen te spreken;
 • op adequate wijze feedback te geven.

Onderwijsvorm(en) en contacttijd:
Deze cursus bestaat uit werkgroep bijeenkomsten, groepswerk en zelfstudie. De totale contacttijd bedraagt 45 uur: maximaal twee bijeenkomsten van 3 uur per week. Aanwezigheidsverplichting: je moet 13 van de 15 bijeenkomsten bijwonen en een voldoende scoren voor alle toetsvormen om aanspraak te kunnen maken op de studiepunten.

Toetsvormen:
 • ‘Vocabulary notebook’ (15% van het eindcijfer);
 • Opdrachten (15% van het eindcijfer);
 • Presentatie (25% van het eindcijfer);
 • Paper (25% van het eindcijfer);
 • Actieve deelname aan de cursus (20% van het eindcijfer).


Benodigd materiaal (boeken/kosten):
 • Academic Vocabulary in Use: With Answers, Michael McCarthy and Felicity O’Dell (Cambridge University Press, 2016), ISBN-13: 9781107591660;
 • Successful Scientific Writing, J and R Matthews, (Cambridge University Press, 4th ed., 2014), ISBN–13: 9781107691933

 
 
[1] Voor informatie over het Common European Framework of Reference zie de volgende website: https://www.babel.nl/taaltrainingen/groepstrainingen/common-european-framework-of-reference-cefr/


 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geneeskunde
 • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
  • Biomedische wetenschappen, Bachelor, Voltijd
Voorkennis
Engels op gevorderd (Common European Framework of Reference level B2 tot B2+ ) niveau. Het niveau van een gemiddelde VWO-leerling is aan het einde van het VWO B2-C1. Voorafgaand aan de cursus maken de studenten een digitale test om hun Engelse taalvaardigheid te bepalen. Studenten die zich hebben ingeschreven voor de cursus ontvangen per e-mail informatie met betrekking tot het maken van deze test.
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
nvt

nvt

werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English