SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW20805
BMW20805
Infectie & Immuniteit
Cursus informatie
CursuscodeBMW20805
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Geneeskunde; Undergraduate School Biomedische Wetenschappen; Biomedische wetenschappen;
Contactpersoondr. K.D. Denzer
Telefoon06-27744368
E-mailk.denzer@umcutrecht.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
G.J. Boland
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.A.M. Borghans
Overige cursussen docent
Docent
dr. N. Bovenschen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. K.D. Denzer
Overige cursussen docent
Docent
dr. K.D. Denzer
Overige cursussen docent
Blok
1  (03-09-2018 t/m 09-11-2018)
Aanvangsblok
1
TimeslotBC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingMajor-gebonden keuzecursus.
Je bent verplicht aan alle werkvormen deel te nemen.
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-05-2018 t/m 24-06-2018
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen

Inhoud
IINFECTIE EN IMMUNITEIT
 
Studiepunten: 7,5                                                      Cursuscode: BMW20805
Coördinator: Dr. K. Denzer                                        Periode: 1
Examinator: Dr. K. Denzer                                         Timeslot: B+C
E-mail adres: k.denzer@umcutrecht.nl                      Niveau: 2
Tel.nr.: 06-27744368                                                
 
Inhoud:
De afweer is een complex systeem dat in staat is om effectief op infecties te reageren. Daar micro-organismen en virussen een zeer snelle vermeerderingstijd hebben moet het immuunsysteem direct kunnen werken. Voor deze onmiddellijke reactie zijn de cellen en eiwitsystemen van de aangeboren afweer verantwoordelijk. Dit deel van het immuunsysteem heeft geen geheugen in tegenstelling tot de verworven afweer, waarbij lymfocyten op een zeer specifieke manier reageren en een levenslange immuniteit verzorgen. Pathogenen stellen op hun beurt alles in het werk om aan de afweer te ontkomen. Op de meest ingenieuze manieren omzeilen virussen, parasieten, schimmels en bacteriën het immuunsysteem. Hierdoor ontstaat een ingewikkeld samenspel tussen pathogeen en gastheer waarbij het niet altijd duidelijk is wie uiteindelijk wint. Gezien al deze fascinerende interacties zullen daarom in dit blok de microbiologie en de immunologie geïntegreerd worden behandeld.
 
Vereiste voorkennis:
Studenten BMW kunnen “Infectie en Immuniteit” volgen indien ze alle verplichte blokken van BMW gevolgd hebben. Studenten van andere opleidingen moeten toestemming vragen aan de coördinator om de cursus te volgen.
 
Leerdoelen:
Kennis en inzicht
Na afronding van dit blok is de student in staat:
 • het verschil tussen aangeboren (innate) en adaptieve afweer uit te leggen en met kenmerken van de betrokken moleculen te onderbouwen;
 • een beschrijving te geven van de belangrijkste processen tijdens een ontstekingsreactie en hierbij de rol van verschillende cellen en mediatoren te verklaren;
 • de structuur en organisatie van bacteriën en schimmels met elkaar te vergelijken alsmede de werkingswijze van bacteriële secretiesystemen uit te leggen;
 • de diversiteit van antigeenherkenning te verklaren en het principe van selectie/clonale deletie uit te leggen;
 • een beschrijving te geven van de belangrijkste processen, cellen, lymfoïde organen en cytokinen die betrokken zijn bij het opstarten en in stand houden van de specifieke immuunrespons;
 • het begrip virus te definiëren en de essentiële verschillen tussen virussen en cellulaire levensvormen te benoemen en uit te leggen;
 • het vermeerderingsproces van virussen aan de hand van voorbeelden te beschrijven en hierbij de afzonderlijke stappen van de infectiecyclus te benoemen;
 • virussen op grond van structuur en replicatiemechanisme te classificeren;
 • algemene principes van de virustransmissie en de pathogenese van virusinfecties aan de hand van voorbeelden te beschrijven en het onderscheid tussen acute en persisterende (chronische en latente) infecties uit te leggen;
 • het principe van flowcytometrie uit te leggen en eenvoudige voorbeelden te verklaren;
 • verschillende levenscycli van de belangrijkste parasieten weer te geven en de interactie met de (tussen-) gastheer uit te leggen;
 • de algemene principes van de werking van chemotherapeutica/ antibiotica/ antivirale middelen te beschrijven en het ontstaan van resistenties toe te lichten;
 • een beschrijving te geven van het principe van vaccinatie en de verschillende types vaccins met de aard van de opgewekte immuunrespons en op grond van de voor- en nadelen een keuze voor een type vaccin uit te leggen;
 • aan te geven hoe pathogenen zich verspreiden in de populatie en binnen een gastheer en de mogelijke gevolgen daarvan voor de individuele gastheer en gastheerpopulaties te voorspellen;
 • aan de hand van de specifieke eigenschappen (zoals bouw, virulentiefactoren, levenscyclus) van pathogenen – in het bijzonder voor Streptococcus pneumoniae, Varicella-zoster virus, Plasmodium falciparum, Mycobacterium tuberculosis - het ontstaan van de ziekteverschijnselen en het verloop van de immuunrespons te verklaren, de diagnostische test te benoemen en de keuze van therapie te verantwoorden.
 
Vaardigheden
Na afronding van dit blok is de student in staat:
 • in een histologisch preparaat de kenmerkende structuren van het immuunsysteem en de belangrijkste vormen van ontsteking te herkennen;
 • een aantal eenvoudige bacteriële identificatiemethoden, resistentiebepalingen en virustitratie-experimenten uit te voeren en de resultaten ervan te analyseren.
 • te berekenen wanneer een vaccinatie zinvol is.
  
 
Onderwijsvorm(en) en contacttijd:
Hoorcolleges, werkcolleges, practica (verplicht), werkgroep / korte opdracht = integratie immunologische en microbiologische aspecten van “infectie van de week” (verplicht). Contacttijd 6-9 uur per week. NB. Enkele werkgroepen (totaal 8 uur) zullen in het Engels worden gegeven.  
 
Toetsvormen:
Het resultaat van de toetsing (tussentoets 25% en eindtoets 75%) dient voldoende (5,5 of hoger) te zijn, alvorens de beoordelingen van de opdrachten voor het eindcijfer worden meegeteld.
Het eindcijfer wordt dan als volgt berekend: Presentatie en participatie korte opdracht: 10%; Participatie practicum + opdrachten: 10%; Tussentoets: 20%; Eindtoets: 60%.
Wanneer het resultaat van de toetsing (tussentoets 25% en eindtoets 75%) lager is dan een onafgeronde 4,0 kan niet deelgenomen worden aan de aanvullende toetsing.
 
Benodigd materiaal (boeken/kosten):
 • Kindt et al.: Kuby - Immunology, 8th edition 2018, ISBN: 9781319114701 (verwacht 15 juni 2018; onder voorbehoud);
 • Willey et al.: Prescott’s Microbiology, 10th edition 2014, ISBN-13: 978-981-3151-26-0;
 • Voor het onderwerp parasitologie zal gebruik gemaakt worden van E-books die beschikbaar zijn via UBU.
Ingangseisen
Je moet ingeschreven staan voor de volgende opleiding:
- Biomedische wetenschappen, Bachelor, Voltijd
Er moet voldaan zijn aan de cursus:
- Cellen (BMW10105)
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Computerpracticum

Hoorcollege

Practicum

Werkcollege

Werkgroep

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English