SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW20705
BMW20705
Ontwikkelingsbiologie
Cursus informatie
CursuscodeBMW20705
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Geneeskunde; Undergraduate School Biomedische Wetenschappen; Biomedische wetenschappen;
Contactpersoondr. A.A.M. Thomas
E-maila.a.m.thomas@uu.nl
Docenten
Docent
dr. W.J.A.G. Dictus
Overige cursussen docent
Docent
dr. A.A.M. Thomas
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. A.A.M. Thomas
Overige cursussen docent
Blok
4  (23-04-2019 t/m 28-06-2019)
Aanvangsblok
4
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-01-2019 t/m 24-02-2019
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen

Inhoud
ONTWIKKELINGSBIOLOGIE
 
Studiepunten:    7,5                                                Cursuscode: BMW20705
Coördinator:      Dr. A.A.M. Thomas                    Periode:        4
Examinator:       Dr. A.A.M. Thomas                    Timeslot:       A+D
E-mail adres:     a.a.m.thomas@uu.nl                Niveau:          2
Tel.nr.:                 030 253 3971                           
 
 
Inhoud
In het blok wordt aandacht besteed aan de normale ontwikkeling van het (dierlijke) organisme, evenals aan de stoornissen die daarbij kunnen optreden. Daarbij wordt aandacht gegeven aan de genetische, hormonale en omgevingsvariabelen, die proliferatie en differentiatie van cellen beïnvloeden.
Trefwoorden: bevruchting, klievingen, gastrulatie, neurulatie, asvorming, ‘organizers’, positionele informatie, Hox-genen, celdifferentiatie, geslachtsdeterminatie en -differentiatie, voortplanting, organogenese, evolutie en ontwikkeling, modeldieren, recombinante, knock-out en transgene dieren.
 
Vereiste voorkennis
Het blok sluit aan op Biomedische Wetenschappen-cursussen als “Cellen”, “Organisme”, “Weefsels”, “Moleculaire Biologie van de Cel” (“Membraanbiologie” of ”Signaaltransductie”) en Biologie-cursussen als “Moleculaire biologie”, “Biologie van Dieren” en “de Cel”. Daarbij zijn aan de orde geweest: transcriptie, translatie, cel-cel-interactie, signaaltransductie, celcyclus, embryogenese, bouwplan. Bij niet voldoen aan de ingangseisen kan door de blokcoördinator extra stof worden opgegeven, die voorafgaand aan het blok bestudeerd dient te worden.
 
Leerdoelen
Kennis en inzicht
Na afloop van het blok kan de student:
 • de basale historische aspecten van de embryologie noemen en omschrijven;
 • de embryonale ontwikkeling van de gangbare modelsystemen in de ontwikkelingsbiologie (muis, zebravis, Xenopus, Drosophila en C. elegans) toelichten;
 • het belang van symmetrische en asymmetrische celdeling en de rol ervan tijdens embryonale ontwikkeling beschrijven en verklaren;
 • de wijze beschrijven waarop de moleculair genetische informatie, die in het DNA is opgeslagen, wordt gedecodeerd en vertaald in differentiatie van weefsels;  
 • uitleggen hoe DNA vorm geeft aan de contouren van het bouwplan van een embryo;
 • uitleggen hoe genetische informatie leidt tot de vorming van organen en tot de uitgroei van het embryo tot een volwassen individu;
 • de relatie tussen ontwikkelingsbiologie en evolutie toelichten;
 • verklaren hoe verstoringen in de bovengenoemde processen kunnen leiden tot ziekten met een ontregeling van celgroei of celdifferentiatie en tot erfelijk bepaalde ontwikkelingsstoornissen.
 
Vaardigheden
De student is in staat:
 • drie recente artikelen op een van de gebieden van de Ontwikkelingsbiologie helder samen te vatten en te voorzien van commentaar in de vorm van een essay;
 • structuren te benoemen van eenvoudige coupes van zebravis-, kip- en hamsterembryo’s;
 • kippenembryo’s vrij te prepareren, kraakbeen te kleuren en gekleurde structuren te benoemen.
 
Onderwijsvormen en contacttijd
De onderwijsvormen bestaan uit: hoorcolleges (ongeveer 28 uur), nabesprekingen (7), practica (22) en COO’s (7). Het blok heeft 40% contacttijd. Wanneer zich buitenlandse studenten aanmelden, zal de cursus in het Engels worden gedoceerd.
 
Toetsvormen
De cursus heeft drie toetsen, verspreid over de cursus. Het eindoordeel over het gehele blok wordt bepaald door de toetsen (80%) en een essay (20%). Deelname aan practica en computerpractica als mede aan het eerste hoorcollege is verplicht, ook voor recidivisten.
 
Benodigd materiaal (boeken en geschatte kosten)
 • Wolpert L, Principles of Development. 5th ed., Current Biology/Oxford University Press, 2015; (ongeveer € 60);
 • Blokboek (ongeveer €20);
 • Snijset en labjas.
Ingangseisen
Je moet ingeschreven staan voor de volgende opleiding:
- Biomedische wetenschappen, Bachelor, Voltijd
Voorkennis
De theorie zoals bijvoorbeeld beschreven in hoofdstukken 1-9, 12, 13, 15-22, en 24 van Alberts et al., Molecular Biology of the Cell, 3e editie, of de basale delen uit hoofdstukken 6, 8, en 9 uit Alberts et al., plus de hoofdstukken 1-21, 32, en 40-49 uit Campbell 6e editie: Biology, Pearson.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Biomedische wetenschappen (I-1 Cellen en I-2 Organismen, II-1 Analyse, II-2 Biomembranen/Signaaltransductie), of Biologie (Celbiologie, Zoologie I, Genetica, Moleculaire Celbiologie).
Bronnen van zelfstudie
Alberts et al.: Molecular Biology of the Cell, Garland publishing, 3e druk; Stryer: Biochemistry, Freeman and co., 4e druk; Lodish et al.: Molecular Cell Biology, Freeman and co., 4e druk; Campbell et al.: Biology, Pearson, 6e druk; Larsen: Human embryology, Churchill Livingstone, 2e druk.
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Computerpracticum

Hoorcollege

Algemeen
Hoorcollege, werkcollege, praktika, COO, mini-stages, presentatie, verslaglegging.
Aanwezigheidsplicht voor alle werkvormen, behalve hoorcolleges.

Voorbereiding bijeenkomsten
Hoorcolleges: vooraf doorlezen van de stof; werkcolleges, COO: voorbereiden taken; praktika: doorlezen blokboek. In het algemeen: 1/2- 1 uur voorbereiding per uur bijeenkomst.

Bijdrage aan groepswerk
Verslagen worden per groepje van 2-4 studenten gemaakt. Presentaties van verrichte praktika worden per 2-4 studenten gedaan. Een labjournaal wordt persoonlijk bijgehouden en beoordeeld.

meet the expert

Practicum

Toetsen
Toetsen en essay
Weging100
Minimum cijfer-

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Bestuderen en analyseren van informatie
Synthetiseren en structureren van informatie
Intellectuele vaardigheden
Presenteren - een referaat/pleidooi voorbereiden, uitvoeren en evalueren
Beheersen van het Nederlands en een moderne vreemde taal, in woord en geschrift
Gebruiken van informatie- en communicatietechnologie ('computer literacy')
Communicatieve vaardigheden
Samenwerken met anderen, werken in teamverband
Academisch denken, werken en handelen: vak- en beroepsspecifiek
Wetenschappelijke context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium
Analyseren en beoordelen van onderzoeksrapportages
Voorbereiden / opzetten van onderzoek
Materiaal / data verzamelen / produceren
Materiaal / data analyseren en verwerken
Rapporteren over onderzoek - mondeling
Onderzoeksvaardigheden integraal
Beheersen van methoden en technieken
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium - vakspecifiek

SluitenHelpPrint
Switch to English