SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW20505
BMW20505
Neurowetenschappen
Cursus informatie
CursuscodeBMW20505
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (2 (Bachelor Verdiepend))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geneeskunde; Undergraduate School Biomedische Wetenschappen; Biomedische wetenschappen;
Contactpersoondr. M.M.J. Veeneman
E-mailm.m.j.veeneman-rijkens@umcutrecht.nl
Docenten
VorigeVolgende 3
Docent
C.G.J. Cleypool
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.G. van Emst
Overige cursussen docent
Docent
drs. A.A.C. Kosta
Overige cursussen docent
Docent
M.C. van Oudenaarden
Overige cursussen docent
Docent
dr. G.M.J. Ramakers
Overige cursussen docent
Blok
3  (07-02-2022 t/m 15-04-2022)
Aanvangsblok
3
TimeslotBC: BC
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 01-11-2021 t/m 28-11-2021
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inhoud
NEUROWETENSCHAPPEN

Studiepunten:     7,5                                             Cursuscode: BMW20505
Coördinator:       Dr. M.M.J. Veeneman                  Periode: 3
Examinator:       Dr. M.M.J. Veeneman                  Timeslot: B+C
E-mail adres:      m.m.j.veeneman-rijkens@umcutrecht.nl        Niveau: 2
Tel.nr.:              
088 – 75 68803 
                         


Inhoud:
De hersenen zijn een ongelofelijk gecompliceerd en goed georganiseerd orgaan, verantwoordelijk voor zintuiglijke waarnemingen en bewegingen, voor handhaving van het inwendige milieu en een adequaat adaptief gedrag bij wijzigingen van het externe milieu, voor leren, geheugen en andere cognitieve functies. Gedurende dit blok verwerft de student basisinzicht in de ontwikkeling, structuur en functie van het zenuwstelsel. Ook aan de principes van prikkelgeleiding, prikkeloverdracht, neurotransmitters en receptoren wordt aandacht besteed.

Vereiste voorkennis:
De student moet inhoudelijke kennis hebben van de verplichte blokken van de bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen. Bij niet voldoen aan de ingangseisen kan door de blokcoördinator extra stof worden opgegeven, die voorafgaand aan het blok bestudeerd moet worden.

Leerdoelen:
Kennis en inzicht
Na afloop van het blok kan de student:
 • de bouw en het functioneren van de cellen die deel uitmaken van het zenuwstelsel beschrijven;
 • de processen beschrijven die de rustpotentiaal in stand houden, verklaren welke processen ten grondslag liggen aan het ontstaan en voortgeleiden van de zenuwimpuls en de factoren noemen en verklaren die daarop van invloed zijn;
 • de algemene principes van de neurotransmissie in het zenuwstelsel beschrijven;
 • de ontwikkeling van het zenuwstelsel beschrijven;
 • de sensorische, motorische, regulerende en motivationele systemen beschrijven;
 • aangeven hoe deze systemen onderling verbonden zijn om het individu tot een harmonieus functionerend geheel te maken;
 • de processen binnen het centraal zenuwstelsel beschrijven aan de hand van het input-verwerking-output model.

Vaardigheden
De student kan:
 • samen met edestudenten de wetenschappelijke literatuur over een aan hen toegewezen onderwerp analyseren en in een verslag samenvatten.

Onderwijsvorm(en) en contacttijd:
Hoorcolleges, zelfstudieopdrachten, werkcolleges, COO (computer ondersteunend onderwijs) en dissectiepracticum. Daarnaast schrijven de studenten een verslag over een aan hen toegewezen onderwerp (theoretisch project). Het blok wordt afgesloten met een Symposium “Toegepaste neurowetenschappen”. Het blok heeft maximaal 50% contacttijd.

Toetsvormen:
Er zijn twee tentamenmomenten in het blok. De tentamens bestaan uit open vragen over de stof behandeld in colleges, werkcolleges, COO en dissectiepracticum. De toetsing zal verder bestaan uit de beoordeling van het verslag.

Benodigd materiaal (boeken/kosten):
 • Purves, D. et al.: Neuroscience, 5th edition, Sinnauer Associates Inc, 2012 (verplicht).
 • Larsen, W.J.: Human Embryology, 5th edition (aanbevolen, digitaal beschikbaar via de universiteitsbibliotheek).
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geneeskunde
 • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
  • Biomedische wetenschappen, Bachelor, Voltijd
Voorkennis
De student moet inhoudelijke kennis hebben van de verplichte blokken van de bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen. Bij niet voldoen aan de ingangseisen kan door de blokcoördinator extra stof worden opgegeven, die voorafgaand aan het blok bestudeerd moet worden.
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Computerpracticum

Hoorcollege

Algemeen
In het eerste deel van het blok zullen de werkvormen bestaan uit: Hoorcolleges, zelfstudieopdrachten, werkcolleges, COO (computer ondersteunend onderwijs) en practica. In het eerste deel van het blok wordt een groot deel van de stof gepresenteerd in de vorm van zelfstudieopdrachten gevolgd door een werkcollege. Elk onderdeel wordt ingeleid door 2 hoorcolleges. Per week komt dit neer op 10 hoorcolleges en 5 werkcolleges. Hoorcolleges duren 45 minuten, de werkgroepen 2 of 3 uur.

Voorbereiding bijeenkomsten
Van de student wordt verwacht dat de zelfstudieopdrachten gemaakt worden en de werkcolleges, COO en practica worden voorbereid.

Bijdrage aan groepswerk
Tijdens de werkcolleges zal de stof deels in de vorm van referaten besproken worden. Tevens zullen de zelfstudieopdrachten behandeld worden waarbij van elke student een actieve deelname aan de discussie verwacht wordt.

Meet the expert

Practicum

Projectgroep

Algemeen
In het tweede gedeelte van het blok werken de studenten groepsgewijs, ofwel in een laboratorium (practisch project) ofwel in de bibliotheek en het studielandschap (theoretisch project).

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English