SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW20505
BMW20505
Neurowetenschappen
Cursus informatie
CursuscodeBMW20505
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geneeskunde; Undergraduate School Biomedische Wetenschappen; Biomedische wetenschappen;
ContactpersoonI.E. Thunnissen
E-maili.e.thunnissen@umcutrecht.nl
Docenten
VorigeVolgende 3
Docent
C.G.J. Cleypool
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.G. van Emst
Overige cursussen docent
Docent
drs. A.A.C. Kosta
Overige cursussen docent
Docent
M.C. van Oudenaarden
Overige cursussen docent
Docent
dr. G.M.J. Ramakers
Overige cursussen docent
Blok
3  (04-02-2019 t/m 12-04-2019)
Aanvangsblok
3
TimeslotBC: BC
Onderwijsvorm
Voltijd
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inhoud
20505NEUROWETENSCHAPPEN
 
Studiepunten:    7,5                                                     Cursuscode: BMW20505
Coördinator:      Dr. I.E. Thunnissen                         Periode: 3
Examinator:       Dr. I.E. Thunnissen                        Timeslot: B+C
E-mail adres:     i.e.thunnissen@umcutrecht.nl  Niveau: 2
Tel.nr.:                  088-756 8308                          
 
 
Inhoud:
De hersenen zijn een ongelofelijk gecompliceerd en goed georganiseerd orgaan, verantwoordelijk voor zintuiglijke waarnemingen en bewegingen, voor handhaving van het inwendige milieu en een adequaat adaptief gedrag bij wijzigingen van het externe milieu, voor leren, geheugen en andere cognitieve functies. Gedurende dit blok verwerft de student basisinzicht in de ontwikkeling, structuur en functie van het zenuwstelsel. Ook aan de principes van prikkelgeleiding, prikkeloverdracht, neurotransmitters en receptoren wordt aandacht besteed.
 
Vereiste voorkennis:
De student moet inhoudelijke kennis hebben van de verplichte blokken van de bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen. Bij niet voldoen aan de ingangseisen kan door de blokcoördinator extra stof worden opgegeven, die voorafgaand aan het blok bestudeerd moet worden.
 
Leerdoelen:
Kennis en inzicht
Na afloop van het blok kan de student:
 • de bouw en het functioneren van de cellen die deel uitmaken van het zenuwstelsel beschrijven;
 • de processen beschrijven die de rustpotentiaal in stand houden, verklaren welke processen ten grondslag liggen aan het ontstaan en voortgeleiden van de zenuwimpuls en de factoren noemen en verklaren die daarop van invloed zijn;
 • de algemene principes van de neurotransmissie in het zenuwstelsel beschrijven;
 • de ontwikkeling van het zenuwstelsel beschrijven;
 • de sensorische, motorische, regulerende en motivationele systemen beschrijven;
 • aangeven hoe deze systemen onderling verbonden zijn om het individu tot een harmonieus functionerend geheel te maken;
 • de processen binnen het centraal zenuwstelsel beschrijven aan de hand van het input-verwerking-output model.
 
Vaardigheden
De student kan:
 • samen met een medestudent de wetenschappelijke literatuur over een aan hen toegewezen onderwerp analyseren en in een verslag samenvatten.
 
Onderwijsvorm(en) en contacttijd:
Hoorcolleges, zelfstudieopdrachten, werkcolleges, COO (computer ondersteunend onderwijs) en dissectiepracticum. Daarnaast schrijven de studenten een verslag over een aan hen toegewezen onderwerp (theoretisch project). Het blok wordt afgesloten met een Symposium “Toegepaste neurowetenschappen”. Het blok heeft maximaal 50% contacttijd.
 
Toetsvormen:
Er zijn twee tentamenmomenten in het blok. De tentamens bestaan uit open vragen over de stof behandeld in colleges, werkcolleges, COO en dissectiepracticum. De toetsing zal verder bestaan uit de beoordeling van het verslag.
 
Benodigd materiaal (boeken/kosten):
 • Purves, D. et al.: Neuroscience, 5th edition, Sinnauer Associates Inc, 2012 (verplicht);
 • Alberts, B. et al.: Molecular Biology of the Cell, 5th/6th edition (aanbevolen);
 • Silverthorn, D.U. et al.: Human Physiology, 6th/7th edition (aanbevolen);
 • Larsen, W.J.: Human Embryology, 4th edition (aanbevolen).
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geneeskunde
 • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
  • Biomedische wetenschappen, Bachelor, Voltijd
Voorkennis
De student moet inhoudelijke kennis hebben van de verplichte blokken van de bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen. Bij niet voldoen aan de ingangseisen kan door de blokcoördinator extra stof worden opgegeven, die voorafgaand aan het blok bestudeerd moet worden.
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Computerpracticum

Hoorcollege

Meet the expert

Practicum

Projectgroep

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English